Tanım
Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan hasta bakımını planlayan uygulayan denetleyen ve izleyen kişidir.
Hemşirelerle eş görev yetki ve sorumluluğa sahiptir.

Görevler

- Hastanın tedavisinde doktorla işbirliği içinde tedaviyi uygular
- Enjeksiyon ve pansuman yapar tansiyon ölçer
- Fizik tedavisi uygulamasında uzmanlara yardımcı olur
- Kültür hazırlar kan grubunu belirler gebelik testi yapar
- Sünnet yapar
- Boğulma yaralanma vb. durumlarda ilk yardım hizmeti verir
- Aşı faaliyetlerini yürütür
- İşletmede çalışıyorsa işçilerin günlük ve periyodik sağlık kontrollerini takip eder
- İşletmeye gelen sağlıkla ilgili yazıları ilgili yerlere sunar incelendikten sonra dosyalanması işlemlerini yerine getirir
- Sağlıkla ilgili sorunları saptar ve personel müdürüne iletir
- Malzeme ve ilaç mevcudunu takip eder temini gereken malzeme ve ilaçlar hakkında ilgili birimlerle görüşür.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Sağlık memuru olmak isteyenlerin;
- Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı
- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan
- Pratik çabuk karar verebilen ve uygulayabilen
- Dikkatli sorumlu ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sağlık memurları resmi ve özel hastanelerde dispanserlerde sağlık kabinlerinde sağlık ocaklarında ve işyerlerinde görev yaparlar. Görev ortamı genellikle çok temizdir. Çalışırken hasta insanlarla etkileşim halindedirler ve onların duygularını anlama sabır ve şefkatle davranma durumundadırlar. Ayrıca meslektaşları doktorlar hemşireler ebeler ve sağlık müdürlüğü elemanlarıyla iletişimde bulunur. Görev tam gün yapılır. Gece ve hafta sonu nöbetleri vardır 8 saatlik vardiya halinde de çalışırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Kamu özel kurum ve kuruluşların sağlık birimleri hastaneler halk sağlığı laboratuarları sağlık ocakları dispanserler poliklinikler sağlık merkezleri işletmeler yurtlar gemiler (Gemi Sağlık Memurluğu) vb. yerlerde çalışırlar.
Mezun olan kişi istediği takdirde sağlık kabini açarak serbest olarak da çalışabilir. Günümüzde nitelikli sağlık personeli açığı söz konusudur. Bu açık nedeniyle ve söz konusu olan insan sağlığı oldukça bu mesleğe duyulan ihtiyaç da sürekli kendini gösterecektir.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı sağlık yüksekokullarının "Sağlık Memurluğu" bölümlerinde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

Eğitimin Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Mesleki eğitim süresince; Temel bilim dersleri olarak: Psikoloji Sosyoloji Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Kişilerarası İlişkiler Anatomi ve Fizyoloji Sağlık Eğitimi İlk Yardım Sağlık İstatistiği dersinin yanısıra bu bölüme ait özel ders olarak Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Çevre Sağlığı Bilgisi Hastalıklar Bilgisi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi Farmakoloji Genel Beslenme Epidemiyoloji Hasta Bakım Tekniği gibi dersler verilmektedir.

Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi doçent profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Çalıştıkları bölümde bölüm şefi müdür gibi yönetim kademelerine gelebilirler.
BENZER MESLEKLER: Laboratuar Teknikeri Anestezi Teknikeri Protez ve Ortez Teknikeri Radyoloji Teknikeri Hemşire Tıbbi Sekreterlik İlkyardım Acil Bakım Teknisyeni.

Burs Kredi ve Ücret Durumu

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu' nun kredisinden yararlanabilirler.

Eğitim sonrasında "Sağlık memuru"olarak mezun olan kişilerin atamaları Sağlık Bakanlığı'nca ihtiyaçlar ölçüsünde yapılır. Ataması yapılanlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasasındaki özlük haklarına sahiptirler. Diğer memurlardan farkları "Sağlık Hizmetleri Tazminatı" adı altında maaşlarına ek olarak bir ücret almalarıdır. Sağlık Memuru olarak göreve başlayan bir kişi net asgari ücretin yaklaşık 2 katı ücret alabilmektedir. Bunun yanı sıra sağlık kabini açarak serbest çalışanların kazancı ise çalışmalarının durumuna göre farklılık göstermektedir.