Hemşirelik Bölümü...


Tanım

Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan hasta bakımını planlayan uygulayan denetleyen ve izleyen kişidir.

Görevler

İnsan sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışmalar ve uygulamalar yapar.Sağlık eğitimi ve danışmanlığı yapar.Sağlık kurumlarındadiğer sağlık ekipleri ile birlikte hasta tedavi ve bakımında aktif rol oynar.Fabrikalarda çalışanın sağlığını geliştirmek güvenliklerini sürdürmek ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmayı sağlarriskli çalışan grubunu belirler.Hemşirelik bakımına yönelik araştırmalar yapar.Kronik hastalığı olanları gebe ve emzikli anneleri izler.Acil durumlarda ilkyardım yapar...

- Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar - Hasta bakımını yaparken solunum beslenme boşaltım hareket ve uygun pozisyon uyku dinlenme uygun giyim temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar - Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar - Hasta için öngörülen tedaviyi uygular takip eder ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin eder enjeksiyon yapar serum takar ameliyat yaralarını temizler bandajlar tansiyon ve vücut ısısını ölçer - Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar ameliyat ekibine yardımcı olur - Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar - Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde insanların bulaşıcı hastalıklardan korunması ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi görevlerde bulunur.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Hemşire olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde genel yeteneğe sahip - Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı - İnsanlara yardım etmekten hoşlanan - Sorumluluk duygusu yüksek - Çabuk ve doğru karar verebilen - Tedbirli tertipli - Şefkatli sevecen - Bedence sağlıklı dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları
Hemşireler resmi veya özel hastanelerde dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla hasta yakınlarıyla doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedirler ve görev yaptıkları sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Hemşirelik mezunları;


  • Mezuniyet sonrası devlet hastanelerindeüniversite hastanelerindeözel hastanelerde ve tıp merkezlerinde görev alabilirler.
  • Mezuniyet sonrası 50 işçi ve üzerinde işçi çalıştıran işletmelerde iş sağlığı hemşiresi olarak görev alabilirler.
  • Lisans eğitimi sonrası yüksek lisans ve doktora eğitimiyle birlikte üniversiteler de okutmanasistanaraştırma görevlisiöğretim görevlisi(doçentyard.doç ve prof)ünvanlarıyla görev alabilirler.
  • Lisans sonrası yüksek lisansını çocuk alanında yapanlar okul hemşiresi olabilirler.
  • Lisans sonrası yüksek lisansını psikoloji alanında yapanlar rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilirler.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler
Mesleğin eğitimi Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümlerinde ve çeşitli üniversitelere bağlı Hemşirelik Yüksekokulları ile ?Sağlık Yüksekokulları nın Hemşirelik programında ve Sağlık Bilimleri Fakültelesi nin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programlarında verilmektedir;

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için - Lise veya dengi okul mezunu olmak - Öğrenci Seçme Sınavı?nda (ÖSS) ?Hemşirelik? veya ?Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri?? lisans programları için yeterli ?Sayısal (SAY)? puan almak - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda ?Hemşirelik? veya ?Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri? lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Sağlık Meslek Liselerindeki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için; - İlköğretim okulu mezunu olmak (öğrenimine ara vermemek ve orta öğretim kurumlarına devam etmemiş olmak) - Kız olmak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri için - Merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri için - Sağlık Meslek Liseleri (Gündüzlü) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Eğitimin Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Eğitimleri süresince; - Hemşirelik mesleğinin tarihçesini - İnsan yapısı ve fonksiyonları mikrop ve parazitler sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını - İlaçları ilaçların etki ve yan etkilerini ilaçların korunması ve uygulanmasını - Mesleği uygularken insan davranışlarının sebeplerini hasta bakımındaki yerini insan ilişkilerini - Bulaşıcı hastalıkların bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri - Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim programlarının hazırlanması uygun eğitim araçlarının seçimini - İlkyardım temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini bunların hastaya uygulanmasını - Dahiliye hastalarının bakım ilkelerini cerrahi müdahale gerektiren hastaların bakımını - Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri ve uygulamasını - Doğum ve aile planlamasını - Akıl sağlığı ve hastalıklarını hastaların özelliklerine göre gerekli bakımı - Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.

Meslekte İlerleme
- 2 yıllık hemşirelik önlisans bölümünü bitirenler uygun şartları taşımaları durumunda 4 yıllık Ebelik Hemşirelik Sağlık Eğitimi Sağlık İdaresi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Memurluğu Sağlık Yönetimi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sasyal Hizmetler Hemşirelik ve Sağlık hizmetleri bölümlerine devam edebilirler. - Sağlık yüksekokulundan mezun olan hemşireler zaman içerisinde sorumlu hemşireliğe baş hemşire yardımcılığı ve baş hemşireliğehemşirelik hizmetleri müdürlüğüne yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER: Sağlık Memurluğu Ebelik.

Burs Kredi ve Ücret Durumu

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı kredi imkanları eğitim süresince sağlanan kazançlardan sayılabilir. - Sağlık meslek yüksekokullarından mezun olan hemşireler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde 10'uncu derecenin 2'ncikademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar. - Özel hastane poliklinik gibi yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.