OKS Nedir?
OKS Sınav Başvuru Şartları
OKS Puan Hesaplama
OKS Sınav Tarihleri

OKS Nedir ?
Tanımı ve özellikleri

M.E.B.’ye bağlı sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları sınavıdır. Sınav 500 puan ve 100 soru üzerinden değerlendirilir.
Türkçe:25 matematik:25 fen bilgisi:25 sosyal bilgiler:25 olmak üzere toplam 100 sorudur.
Sınav da yabancı dil hariçtir.

Sınav süresi 120 dakikadır her soruya 12 dakika düşer. Sınav da 3 yanlış 1 doğruyu geçersiz kılar.

Bu sınav da öğrenciler ilköğretim müfredatının son beş yılından sorumludurlar. (4. Sınıftan 8. Sınıfa kadar )

OKS Kapsamı
OKS Sınavı ; milli eğitime bağlı fen liseleriözel okullar anadolu liseleri anadolu öğretmen liseleri sosyal bilimler liseleri güzel sanatlar lisesi adalet meslek liseleri anadolu meslek liseleri anadolu sağlık meslek liseleri anadolu tapu ve kadastro meslek liseleri anadolu imam hatip liseleri anadolu teknik meslek liseleri polis koleji aday tespit sınavı ve devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kapsar.

Neden OKS‘ye hazırlanıyoruz ?

• Bu sınav bir kere uygulanması özelliğiyle sadece tek bir fırsattır
• OKS ÖSS’nin alt yapısını oluşturur bu nedenle asıl hedef ÖSS’dir
• Öğrencilerimiz ÖSS’de bir adım önde olacaktır.

ÖSS kazandırma başarı oranı en yüksek okullar yukarda adı geçen okullardır. Bunun nedeniortaöğretim kurumlarının eğitim kalitesinde ki seviye ve sahip olduğu fiziki teknolojik alt yapısıdır. Üniversiteye yerleştirmede kullanılacak ÖSS puanı ortaöğretimde alınan başarının katkısıyla daha da artacağı için bu liselerin herhangi birinden mezun olmak diğer öğrenciler karşısında doğrudan avantaj sağlayacaktır.

Bu yıl (2008) OKS son kez uygulanacaktır.
2008-2009 eğitim öğretim yılında sınav sistemine gtirilen değişliklikler ilk kez uygulamaya konacaktır. İlköğretim öğrencilerimiz artık bu yıl sonundan itibaren yeni sistem uyarınca gerçekleştirilecek olan her sınıfın sonunda seviye belirleme sınavına girecekler. Herhangi bir ortaöğretime yerleşebilmek için baraj puanı geçmek gerekir.

OKS’de taban puan 160’dır.ancak herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşebilmek için o okulun bir önceki yıl en son aldığı öğrencinin puanının üzerinde bir puan almış olmak gerekir. Yani her lisenin taban puanını bir önceki yıl o okula en son yerleşen öğrencinin puanı belirler.

OKS ile öğrenci alan liselerin başvuru koşulları:
1) 2007-2008 öğretim yılının sonunda ilköğretim okulu 8. Sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2) T.C. vatandaşı olmak

3) 6.7. Ve 8. Sınıflarda sınıf tekrarı yapmamış olmak

4) öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8. Sınıf şube öğretmenler kurulunca aday gösterilmesi(anadolu öğretmen liseleri için geçerli)

Resmi ve özel fen liselerine başvuru şartları

5) ilköğretim okulu 8. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden; 6. Ve 7. Sınıflarda türkçe matematik ve fen bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar başvurabilirler.

6) 6. Ve 7. Sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak sınavların yapılacağı öğretim yılında ilköğretim okulu 8. Sınıfta bulunanlara uygulanmaz. Bu sınıflardan birinin öğreniminin yurt içinde yapılması durumunda bu sınıftaki söz konusu derslerin her birinin yıl sonu notunun en az “orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar başvurabilirler.

7) sınav sonucunda fen lisesini kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; 2006-2007 ders yılı sonunda mezun olmaları (şube öğretmenler kurulu kararı sonucu mezun olanlar dahil) gerekmektedir.

8) fen liseleri yabancı dili ingilizce ve öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıl olan okullardır. (sadece izmir özel tevfik fikret fen lisesinin yabancı dili fransızca’dır

9) bu okulları tercih edecek adayların ilköğretim okullarının 8. Sınıfında öğrenim görüyor olmaları gerekmektedir. Anadolu liseleri ve anadolu imam-hatip liselerinin öğrenim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıldır. Ancak istanbul lisesi galatasaray lisesi ve kadıköy anadolu lisesi’nin öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır. İlköğretim okulunun 8. Sınıfına devam ediyor olmak. (ilköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile orta öğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı kazansalar bile bu okullara alınmazlar.) Öğrencinin sağlığı girmek istediği okulun şartlarına ve mesleğin öğrenimine elverişli olması.

10) anadolu meslek liselerinin plastik sanatlar tekstil (tekstil tasarım dalı) tekstil boya-baskı-desen tasarım teknolojisi (grafik dalı) seramik resim iç mekân tasarımı restorasyon alan/dallarında okumak isteyen öğrencilerin ayrıca; ilköğretim okulu 6. Ve 7. Sınıflarda resim dersinin başarı ortalamasının en az iyi derece olması gerekir. Sınav sonucunda bu okullardan birine girmeye hak kazananların velileri tarafından okula kayıt sırasında yabancı dil seviyeleri bakımından dokuzuncu sınıfa devam edebilecek durumda olduklarının yazılı olarak bildirilmesi halinde yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda başarılı oldukları takdirde açık kontenjan dahilinde doğrudan dokuzuncu sınıfa alınırlar.

Başvuru ve Sınav Tarihleri :

Oks Başvuru Tarihleri : 10- 28 Mart 2008
Oks Sınav Tarihi : 08 Haziran 2008 Pazar

Kaynak : M.E.B
...