Ermenistan Devlet Mühendislik Üniversitesi 1933’te kurulmus yalnız 107 öğrenci ve 2 fakülteyle K.Marks adının ve Erivan Politeknik Enstitüsünün devamıdır. Enstitü Ermenistan endüstriyel gelişmeleriyle birlikte büyümüş ve 1980-1985’te en yüksek gelişmesine varmıştır. 25.000 öğrencisi ve 66'da fazla meslek dalıyla Ermenistan'ın en büyük Üniversitesi ve Sovyet Birliği ilerici mühendislik okullerinden biridir. 1991 kasım 29’da Erivan Politeknik Enstitüsü yeniden kurulmuş ve adı Ermenistan Mühendislik Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Ermenistan Devlet Mühendislik Üniversitesi bölümleri

Kimya teknolojileri ve doğa koruması bölümü
Elektroteknik bölümü
Makine yapım bölümü
Sibernetik bölümü
Enerji bölümü
Radyoteknik ve bağlantı sistemleri bölümü
Bilgisayar sistemleri ve enformatik bölümü
Mekanik ve makine bilimler bölümü
Matematik bölümü
Yerler incelemesi ve medencilik bölümü
Ulaştırma sistemleri bölümü
Sosyal bilimleri ve diller bölümü

Ermenistan Devlet Mühendislik Üniversitesi dalları
Gümrü dalı kirovakan dalı Kapan dalı
Yabancı öğrenciler öğretim bölümü

Ermenistan Devlet Mühendislik Üniversitesi Öğrenciler Kurulu 1994 ekim 29’da Öğrenciler Kurulu kurulmuş. Bügünkü başkanı (2003 yıldan itibaren) Hayk Akarmazyandır.