Türkiye'de 15 - 34 yaşları arasındaki kurumsal olmayan nüfus içinde işgücüne katılma oranı genel lisede yüzde 499 iken lise dengi meslek liselerinde yüzde 711 oldu.


Türkiye İtatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2009 yılı ikinci dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran) “Eğitim ve İşgücü Durumuna göre 15 - 34 Yaşları Arasındaki Kurumsal Olmayan Nüfus” verilerine göre Türkiye'de 15-34 yaşları arasındaki 23 milyon 627 bin olan kurumsal olmayan nüfusun 12 milyon 272 bini işgücüne katılırken 11 milyon 356 bini işgücüne dahil olmayan nüfusu oluşturdu.

Kurumsal olmayan nüfusun 11 milyon 689 bini erkek 11 milyon 938 bini kadın işgücü nüfusunun 8 milyon 568 bini erkek 3 milyon 703 bini kadın nüfusu içerdi. İşgücüne dahil olmayan 11 milyon 356 binin 3 milyon 121 bini erkek 8 milyon 235 bini kadın nüfustan oluştu.

Verilere göre 23 milyon 627 bin olan kurumsal olmayan nüfusun yüzde 15'i olan 3 milyon 521 bin kişi genel lise yüzde 104'ü de (2 milyon 439 bin kişi) lise dengi meslek liselerinden mezun.

Türkiye'de halen 15 - 34 yaşları arasında 12 milyon 272 bin olan işgücü nüfusunun 1 milyon 758 bini genel liseden mezun olurken bunun yüzde 775'i olan 1 milyon 414 bin kişi istihdam edildi. Lise dengi meslek okullarında da 1 milyon 733 bin olan mezun konumda olan işgücünün yüzde 81'inin (1 milyon 414 bin) istihdamı sağlandı.

Söz konusu dönemde işgücüne katılma oranı genel lisede yüzde 499 lise dengi meslek okullarında ise yüzde 71 olarak belirlendi.


ERKEK NÜFUS

15-34 yaş arası kurumsal olmayan erkek nüfusun 1 milyon 925 bini genel lisede 1 milyon 484 bini lise dengi meslek lisesinde eğitim görüyor.

Söz konusu yaş grubunda genel liselerden mezun erkek işgücü sayısı 1 milyon 236 bin istihdam edilenlerin sayısı 992 bin (yüzde 802) lise dengi meslek liselerinden mezun erkek işgücü sayısı 1 milyon 285 bin istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 92 bin (yüzde 849) olarak belirlendi.

Erkek nüfusta işgücüne katılma oranı genel lisede yüzde 642 lise dengi meslek okullarında yüzde 866 oldu.

KADIN NÜFUS

15-34 yaş arası grupta genel liseden mezun olan kadın sayısı 1 milyon 596 bin lise dengi meslek okullarından mezun sayısı 955 bin olarak belirlendi.

Aynı yaş grubunda kadın işgücü sayısı liseden mezunlarda 522 bin lise dengi meslek okullarında 448 bin olurken istihdam edilenlerin sayısı genel lisede 372 bin lise dengi meslek liselerinde 322 bin oldu. Bir başka deyişle kadınlar arasında istihdam edilen genel liseden mezunların oranı yüzde 712 lise dengi meslek okullardan mezunların oranı yüzde 718 olaak tespit edildi. Erkeklerde genel lise ve lise dengi meslek okullarından mezun olan ve istihdam edilenler arasında 47 puan fark kadınlarda 06 puan farka indi.

Söz konusu yaş gurubunda kadınların işgücüne katılma oranı genel lisede yüzde 327 lise dengi meslek okullarında ise yüzde 469 olarak belirlendi