KARA HARP OKULU
Kara Harp Okulu Ankara ilinde olup Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren yatılı bir askeri yüksek öğrenim kurumudur.
4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği bilim dalının;İşletme Endüstri Makine inşaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarında 4 yıl lisans düzeyinde eğitim veren Kara Kuvvetlerine Jandarma Genel Komutanlığına Jandarma Sınıfında erkek-bayan subay yetiştiren parasız yatılı bir eğitim kurumudur. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme yatma giyim harçlık eğitim ve öğretim ) devlet tarafından karşılanmaktadır.
Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler eğitim-öğretim görmüş olduğu ilgili programın lisans diploması ile birlikte Teğmen olarak mezun edilmekte ve Sınıfı Okulu eğitimi sonrasında kura ile atamaları yapılmaktadır. Kara Harp Okulu mezunu subaylara; sağlık lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkanla birlikte yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapma imkanı da sağlanmaktadır.
Onurlu bir geçmişe sahip gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceğini bir subay ve bir lider olarak çizmek isteyen gençlerimizi Kara Harp Okuluna bekliyoruz.
ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI:
a) Kendisi anne baba ve kardeşlerinin;
(1) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi yıkıcı irticai bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak
(2)Toplumca ayıp sayılan ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak.
Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olmak.
Dürüst bir yaşam düzeyinde olmak ve yüz kızartıcı fiilleri bulunmamak.
Nişanlı evli dul olmamak veya herhangi bir erkekle-kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak.
Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa hükümlülüklerine ilişkin kayıtları soruşturma altında olmamak.
Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak.
Kara Harp Okulu Aday Adayı olmak isteyenler 2007 yılı ÖSYS Aday Bilgi Formunun “24. Girmek istediği Askeri Okullar” alanında “Kara Harp Okulu” seçeneğini işaretlemek
Yukarıda belirtilen şartların sağlanmasıyla birlikte;
Kara Harp Okulu seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli gösterilmesi (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek) gerekmektedir
(3)Başvuruların Kara Harp Okulu
Başvurularınız için Başvuru Adresi :
Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar / Ankara
Sınav Merkezi : Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar / Ankara
Başvuru Formlarını: Askerlik şubesi Başkanlıkları MEB Okul Müdürlükleri ve Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Internet adresinden temin edebilirsiniz. NOT: 2007 Yılı öğrenci alımının yapılıp yapılmayacağı yıl içerisinde ilan edilecektir.
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kendisinin annesinin babasının kardeşlerinin ve velisinin;
a. Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi yıkıcı irticai bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması
b. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması
c. Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması
ç. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet irtikap iftirarüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma yalan yere tanıklık yalan yere yemin cürüm tasnii ırza geçmek sarkıntılık kız kadın veya erkek kaçırmakfuhşiyata tahrik gayri tabii mukarenet dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyetinin bulunmaması
d. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması
Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak

Nişanlı evli dul hamile çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak
Hazırlık sınıfı okutulan liselerden mezun olanlar için en fazla 20 (1988 ve sonrası doğumlu) diğer liseler için en fazla 19 (1989 ve sonrası doğumlu) yaşında olmak. (Yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.)
Vücut yapısı düzgün her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara yanık leke kellik frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak düztaban olmamak konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak ne derece olursa olsun gözlük lens kullanmamak gözlerinde şaşılık renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak lazer ameliyatlısı olmamak kalp böbrek karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak)
Türkçe’yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik pelteklik tutukluk vb. olmamak)
ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR
2008 yılı Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılmış ve tespit edilecek ÖSS SAY-2 puanı almış olmak
Aşağıda belirtilen okul türlerinden birinin fen bilimleri alanından mezun olmak:
Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) Fen Lisesi Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler) Lise Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler) Özel Fen Lisesi Özel Lise Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise Çok Programlı Liselerin Lise Programı Çok Programlı LiselerinLise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) Anadolu Öğretmen Öğretmen Liselerinin Fen Bilimleri alanından mezun
Haziran 2008 döneminde (Not ortalaması öğretmenler kurulu kararı not yükseltme sınavı vb. ile geçenler hariç) mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2007 yılı mezunu olmak
Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış ve sivil okullardan çıkarılmamış olmak.