Deniz Harp Okulu Başvuru Şartları;
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kendisinin annesinin babasının kardeşlerinin ve velisinin;
a. Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi yıkıcı irticai bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması
b. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması
c. Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması
ç. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet irtikap iftirarüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma yalan yere tanıklık yalan yere yemin cürüm tasnii ırza geçmek sarkıntılık kız kadın veya erkek kaçırmakfuhşiyata tahrik gayri tabii mukarenet dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyetinin bulunmaması
d. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması
Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak
Nişanlı evli dul hamile çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak
Hazırlık sınıfı okutulan liselerden mezun olanlar için en fazla 20 (1988 ve sonrası doğumlu) diğer liseler için en fazla 19 (1989 ve sonrası doğumlu) yaşında olmak. (Yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.)
Vücut yapısı düzgün her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara yanık leke kellik frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak düztaban olmamak konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak ne derece olursa olsun gözlük lens kullanmamak gözlerinde şaşılık renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak lazer ameliyatlısı olmamak kalp böbrek karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak)
Türkçe’yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik pelteklik tutukluk vb. olmamak)

ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR
2008 yılı Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılmış ve tespit edilecek ÖSS SAY-2 puanı almış olmak
Aşağıda belirtilen okul türlerinden birinin fen bilimleri alanından mezun olmak:
Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) Fen Lisesi Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler) Lise Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler) Özel Fen Lisesi Özel Lise Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise Çok Programlı Liselerin Lise Programı Çok Programlı Liselerin Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) Anadolu Öğretmen Liseleri
Haziran 2008 döneminde (Not ortalaması öğretmenler kurulu kararı not yükseltme sınavı vb. ile geçenler hariç) mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2007 yılı mezunu olmak
Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış ve sivil okullardan çıkarılmamış olmak.
İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARINA AİT AÇIKLAMALAR
Başvurusu kabul edilen ve kendilerine ikinci seçim aşamalarına çağrı yazısı gönderilen adaylar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte kendilerine bildirilen tarihte Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla/İSTANBUL adresinde bulunacaklardır. Adaylar aşamalara gelirken yanlarında kurşun kalem silgi tükenmez/dolma kalem ön sağlık aşaması için şort/mayo bedeni yeterlilik aşaması için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.
İkinci seçim aşamalarına gelirken getirilecek belgeler:
a. İkinci Seçim Aşamalarına Çağrı Yazısı (okulca gönderilecektir)
b. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Yalnızca ön kaydını internetten yapanlar getirecektir)
c. Mezun olduğu okuldan alınacak öğrenim durum belgesi (okulca gönderilecektir)
d. Adaya ait üç adet (4x6 cm) fotoğraf (belgelere yapıştırılacaklar hariç)
e. Aile Kimlik Bilgileri Formu (Okulca gönderilecektir. 11 yaş ve üzerinde olan aile fertlerinin tek tek vesikalık fotoğrafları ile birlikte yaşanılan aile bireylerini bir arada gösteren toplu aile fotoğrafı formdaki ilgili karelere mutlaka yapıştırılacaktır. Hayatta olmayan aile fertlerinin fotoğrafları yapıştırılmayacaktır. Kullanılacak tüm fotoğraflar son üç ay içerisinde çekilmiş arkalarına ad soyad yazılmış olacaktır)
f. Adayın Kendisi Annesi Babası ve 18 Yaşından Büyük Kardeşlerine Ait Adli Sicil Kayıtları (Cumhuriyet Savcılıklarından alınacaktır)
g. ÖSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi
ğ. Askeri Öğrenci Aday Tanıma Formu (okulca gönderilecektir)
İkinci Seçim Aşamaları; KİŞİLİK TESTİÖN SAĞLIK BEDENİ YETERLİLİK ve GÖRÜŞME AŞAMALARI’ndan oluşmaktadır. Ayrıca 2. seçim aşamalarında Performans Değerlendirme Sistemi Uygulanmaktadır.
a. KİŞİLİK TESTİ: Görüşme aşaması öncesi adayı daha iyi tanıyabilmek amacıyla uygulanmaktadır.
- Kişilik değerlendirme testi uygulaması
b. ÖN SAĞLIK : Ön sağlık kurulu adayların başvuru kılavuzlarında belirtilen sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığını incelemek ve adayları sağlık yönünden değerlendirmekle görevlidir. Adayların muayeneleri şu sıra üzerinden yapılır. Cilt ve Deri Hastalıkları Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Kulak Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Göz Hastalıkları İç Hastalıkları Diş Hastalıkları
- Ön sağlık muayenesi
c. BEDENİ YETERLİLİK : Adayların çabukluk çeviklik ve kondisyonunu ortaya çıkaran aşağıda belirtilen testler uygulanmaktadır. Aşağıda verilen baraj değerleri bu testlerden başarılı olabilmek için belirlenmiş minimum değerlerdir ve baraj değerlerini yapan adaylar 100 üzerinden 10 puan alabileceklerdir. Adaylar barajlardan daha kısa sürede ve daha fazla yeterlilik gösterdikleri taktirde bu aşamadan alacakları puanlar artacaktır. Tüm testlerde maksimum dereceye ulaşanlar ise 100 tam puan alacaklardır.
Herhangi dört testten baraj derecesi üstünde yeterlilik gösteren adaylar başarılı kabul edilmektedir.
ç. GÖRÜŞME : Belirli bir kurul tarafından görüşme yoluyla adayın genel görünüş aile yapısı gelişime açıklığı bireysel zenginlik ve kültürü söylenenleri doğru anlamakonuşma ve ifade becerisi düşünceleri arasındaki tutarlılık ikna gücü çok yönlü düşünme kendine güveni heyecan durumu davranışlarındaki denge mesleğe yönelik istekliliği konuşma kusurları ve psikolojik yapısı tespit edilerek puanlanmaktadır
- Mülakat komisyonu
- Kesin karar komisyonu
d. PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: Öğrenci Seçme Sınavı İngilizce dil seviye tespit sınavı bedeni yeterlilik testi ve görüşme aşamasında aday öğrencilerin aldığı puanlar dikkate alınarak her aday için bir Aday Performans Puanı tespit edilmektedir. Asil ve yedek listedeki sıralamalar tespit edilen Aday Performans Puanı esas alınarak yapılacaktır.
3. Tüm aşamalarda başarılı olan adaylar “Askeri Öğrenci Olur” raporu almak üzere askeri hastanelere sevk edilmektedirler. Bu nedenle adaylar hastane işlemlerinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisini ve 6 adet vesikalık fotoğrafı ikinci seçim aşamalarına gelirken yanlarında hazır bulundurmak zorundadırlar.
4. İkinci seçim aşamalrını kazanarak Asil ve yedek listede yer alan adaylara basın ve İNTERNET’te Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] ve Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] adreslerinden duyuru yapılacak ve kesin kayıt için gerekli belgeler bildirilecektir.