Sosyal Bilmler* mezunlarının SÖZ-2 Puanı ile alan-içi olarak tercih edebilecekleri bölümler:
Arkeoloji
Medya ve İletişim
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Medya ve İletişim Sistemleri
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Radyo Sinema ve Televizyon
Basın ve Yayın
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Coğrafya
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Coğrafya Öğretmenliği (*)
Sanat Tarihi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Sanat Yönetimi
Gazetecilik
Sinema
Halkbilim
Sinema ve Televizyon
Halkla İlişkiler
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (*)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sümeroloji
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Tarih
Hititoloji
Tarih Öğretmenliği (*)
İletişim
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
İletişim Bilimleri
Türk Dili ve Edebiyatı
İletişim Sanatları
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (*)
İletişim Tasarımı
Türk Halkbilimi
Kültür Yönetimi
Türkçe Öğretmenliği (*)

Sosyal Bilmler* mezunlarının SÖZ-1 Puanı ile alan-içi olarak tercih edebilecekleri bölümler:
Anaokulu Öğretmenliği (*)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği(*)
Görme Engelliler Öğretmenliği (*)
İlahiyat
İşitme Engelliler Öğretmenliği (*)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (*)

Sosyal Bilmler* mezunlarının EA-2 Puanı ile alan-içi olarak tercih edebilecekleri bölümler:
Avrupa Birliği İlişkileri
Psikoloji
Bilgi ve Belge Yönetimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Reklamcılık
Ekonomi
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Prog.
Sınıf Öğretmenliği (*)
Felsefe
Siyaset Bilimi
Felsefe Grubu Öğretmenliği (*)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İktisat
Sosyal Hizmet (Fakülte)
İşletme
Sosyal Hizmetler
İşletme Bilgi Yönetimi
Sosyoloji
İşletme-Ekonomi
Uluslararası İlişkiler
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
Küresel ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal Bilmler* mezunlarının EA-1 Puanı ile alan-içi olarak tercih edebilecekleri bölümler:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Moda Tasarımı
Okul Öncesi Öğretmenliği (*)
Sosyal Hizmet (Yüksekokul)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (*)

Sosyal Bilmler* mezunlarının DİL Puanı ile alan-içi olarak tercih edebilecekleri bölümler:
Turist Rehberliği
Turizm ve Rehberlik

Sosyal Bilmler* mezunlarının SAY-2 Puanı ile alan-içi olarak tercih edebilecekleri bölümler:
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Sosyal Bilmler* mezunlarının SAY-1 Puanı ile alan-içi olarak tercih edebilecekleri bölümler:
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Ebelik
Hemşirelik
Sağlık Memurluğu

(*): Öğretmen ve Anadolu Öğretmen Liselerinin Sosyal Bilimler* alanından mezun olanlar bu programları seçtiklerinde %24 AOBP ek puan alacaklardır.