Sınıf Başkanının Görevleri
okul Sınıf Başkanının Görevleri nelerdir

Sınıf Başkanının Görevleri Nelerdir Sınıf Başkanının Görevleri ve Sorumlulukları Sınıf Başkanı Görevleri

1-)Öğrencilerin zamanında derse girmelerini ve sessizce öğretmenlerini beklemelerini sağlar.
2-)Öğretmenleri gelmediği zamanlarda durumu şube veya nöbetçi öğretmenine bildirir ve öğrencilerin gürültü yapmadan oturmalarını sağlar.
3-)Öğretmen derse girmeden önce öğrencilerin tamam olup olmadığını kontrol eder olmayanları öğretmene bildirir.
4-)Sınıfın temiz ve bakımlı olmasını sağlar havalandırmasını sağlar.
5-)Okul idaresinden öğrencilere duyurulması için verilen emirleri öğrencilere duyurur.
6-)Şube öğretmeninin veya okul idaresinin vereceği diğer görevleri yerine getirir.
7-)Her gün nöbetçi öğrenciyi belirleyerek takibini yapmak.

-Nöbetçi öğrenci; ders sonunda tahtayı siler sınıfı havalandırır.
-Çöpleri boşaltır gün sonunda sınıfın temizliğini yapar.
-Öğretmeninin ve sınıf başkanının verdiği diğer görevleri uygular.