Anadolu liselerinin amacı öğrencilerin;

a) İlgi yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını
b) Yabancı dili dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini
sağlamaktır.

İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir.
Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve şube sayısı okulun fizikî imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir.

Okullara merkezî sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı ve tercihlerine göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.

Anadolu liseleri ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.10 Anadolu lisesinde hazırlık sınıfı bulunup diğer Anadolu liselerinde bulunmamaktadır.

Bu okullarda sınıf mevcudu her şube için 30 öğrencidir.

Anadolu liselerinde öğrenciler; Fen Bilimleri Türkçe-Matematik Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil Alanlarında öğrenim görebilmektedirler. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak matematik ve fen bilimleri (Fizik Kimya Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin istemesi hâlinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilir.

Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce Almanca veya Fransızca eğitim verilmektedir.
Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.

Bu okullardan mezun olan öğrenciler YGS-LYS kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.