Ticaret Meslek Liseleri

Çağdaş eğitimin insan haklarına ilişkin evrensel birikimlerin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gereksinimlerinin bir gereği olarak; ilgi yetenek ve kişisel özellikler açısından bireysel farklılıkları eğitim sistemine yansıtmayı temel ilke edinen Milli Eğitim Bakanlığımız bu amaçla İlköğretimden sonra devam edilebilen programlardan biri olarak Ticaret Meslek Liselerini Eğitim Sistemimize katmıştır.


Ticaret Meslek Liseleri ekonomik ve sektörel gelişmelere paralel olarak ülkemizin ticaret maliye pazarlama muhasebecilik büro hizmetleri bankacılık kooperatifçilik sigortacılık borsa hizmetleri sekreterlik gibi alanlarda kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alacak veya kendi başına iş yapacak vasıflı nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve isteklilerin yüksek öğrenime devam edebilme olanağı bulacağı İlköğretimden sonra 4 yıl süreli meslek liseleridir.

Kayıt-Kabul Koşulları
Ticaret Meslek Liselerine Ön Kayıt sistemi ile ilköğretim okulu mezunu kız ve erkek öğrenciler gündüzlü olarak kabul edilmektedir. Ticaret Meslek Liselerinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler aşağıdaki koşulları taşımaları gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
İlköğretim okulu mezunu olmak
Sağlığı girmek istediği mesleğin öğrenimine elverişli olmak
Öğrenim yılının başlayacağı günde 19 yaşından gün almamış olmak

Ticaret Meslek Liselerinin dokuzuncu sınıflarında okulun derslik atölye ve laboratuarlarında liselerde okutulan genel kültür derslerine ek ve ağırlıklı olarak muhasebe bilgisayar daktilografi dersleri verilir ikinci sınıftan itibaren genel kültür derslerinde azalma olur ve mesleki dersler ağırlık kazanır bunlar Muhasebe Teknikleri Bilgisayar Daktilografi Ekonomi Hukuk Girişimcilik Maliye İnsan İlişkileri ve Turizm derslerine ilave olarak seçmeli meslek dersleridir öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre almış oldukları derslerle mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme eğitimini tamamlamış olurlar

Yine 11. sınıfta öğrenciler seçtikleri bölümlerde 3308 Sayılı Yasa hükümleri doğrultusunda uygulamalı eğitim gördükleri iş ve hizmet alanlarına göre; haftada iki gün okulda teorik eğitim üç gün iş yerlerinde beceri eğitimi görmekte ve öğrenci iken iş hayatı ve iş ortamı ile tanışmaktadırlar.

İş yerlerinde beceri eğitimi gören öğrenciler asgari ücretin en az %30'u oranında beceri eğitimi yaptıkları işletmelerden ücret alırlar ve Milli Eğitim Bakanlı tarafından sigorta işlemleri yapılarak primleri ödenir SSK Hastanelerinden ücretsiz olarak istifade ederler.

Bölümler
Ticaret Meslek Liselerinde 10. sınıftan 11. sınıfa geçen öğrenciler aşağıdaki bölümlerden birini seçerek o bölümle ilgili alan derslerini ağırlıklı olarak alır bölümü ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmış Meslek Elemanı olarak mezun olurlar bu bölümler:

Muhasebe Bölümü
Bankacılık Bölümü
Büro Hizmetleri Bölümü
Kooperatifçilik Bölümü
Dış Ticaret Bölümü
Borsa Hizmetleri Bölümü
Sigortacılık Bölümü
Emlak Komisyonculuğu Bölümlerinden oluşur

Mezunlar
Mezun öğrenciler aldıkları teorik ve pratik eğitimle bilgisayar ve daktilo kullanabilen iş alanında karşılaşılan problemleri çözümleyip nitelikli ve insan ilişkileri kurabilen meslek elemanı olarak yetiştirildiğinden özel ve kamu kurumlarında geniş iş imkanlarına sahip oldukları gibi kendi iş yerlerini de kurup çalışabilirler.

3568 Sayılı "Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" ile muhasebecilik mesleğini icra edebilmek için asgari Ticaret Meslek Lisesi mezunu olma şartı getirilmiştir. Bu okullardan mezun olan gençlere yapacakları staj sonrasında kendi iş yerini açma hakkı verilmiştir.

Yüksek Öğrenime Sınavsız Kaydolma Hakkı
Ticaret Meslek Liselerinden mezun olan öğrenciler istekleri halinde Yüksek Öğrenime SINAVSIZ devam etme hakları vardır.

4702 Sayılı Yasanın 2/e Maddesi ile getirilen yeni bir uygulamayla; "... Mesleki ve Teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler. Sınavsız olarak meslek yüksekokullarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları sağlanır..." hükmüyle sağlanan avantajların yanında diğer yüksek öğretim programlarına da ÖSS sınavıyla girme hakkına sahiptirler.

Öğrenciler mezun olduktan sonra büyük bir kısmı staj yaptıkları iş yerlerinde diğerleri de benzer iş yerlerinde kolayca iş bulabilmektedirler.

Tüm ticari kuruluşların Maliye ve SSK ile ilişkili olduklarını düşünürsek Ticaret Meslek Lisesi Mezunları her türlü kuruluşta rahat çalışma imkanı elde ederler.

Bu okullar açıldığından bu güne kadar ticari ve kamusal alanda ülke ekonomisine ve ülke kalkınmasına büyük yararlar sağlamış ve bu hizmetlerine devam etmektedir.

ALINTIDIR.