Ankara Gümüşhane ve Afyon-Bolvadin'de eğitim-öğretim yapan Adalet Meslek Liseleri Adalet Bakanlığı'na bağlı olup amacı Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtına eleman yetiştirmekle birlikte yüksek öğretime de hazırlamaktır.

Adalet Meslek Liseleri Türkiye'deki birçok meslek liseleri gibi meslek dersleri ağırlıklı fakat kültür dersleri ile desteklenmiş bir lisedir. Birinci sınıfta sadece iki Hukuk dersi Daktilografi ve Bilgisayar dersinin yanı sıra tamamen kültür dersleri okutulmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıflarda meslek dersleri ağırlıklı program uygulanmaktadır. Birinci sınıflarda okutulan Fizik Kimya Biyoloji ve Sağlık Bilgisi gibi bazı dersler ikinci ve üçüncü sınıflarda okutulamaz.
Okulumuzda

Kültür dersi; Türk Dili ve Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Coğrafya Matematik Geometri Yabancı Dil ve Beden Eğitimi gibi.
Meslek dersleri; Hukukun Esasları Yargı Teşkilatı İlamat ve İnfaz Hukuku Yönetimde İnsan İlişkileri Muhasebe ve Döner Sermaye Tebligat Hukuku Daktilografi Ceza ve Ceza Hukuku Özel Hukuk Noterlik Bilgisayar Psikoloji Felsefe.

Bölüm Seçmeli dersler; Güzel Konuşma ve Yazma Türk Edebiyat Tarihi Türkiye Coğrafyası Ülkeler Coğrafyası Genel Türk Tarihi İslam Tarihi Osmanlı Tarihi.
Seçmeli dersler; Çevre ve İnsan Trafik Bilgisi Demokrasi ve İnsan Hakları İlkyardım Bilgisi ve Turizm dersleri okutulmaktadır.
Görüldüğü gibi okulumuzda öğretim Türkçe ve Sosyal Bilgiler ağırlıklıdır.

Bakanlığımız Memur Sınav-Atama-Nakil Yönetmeliği'nde 17 Ekim 2000 tarih ve 24203 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yaparak bundan sonra Adalet Meslek Lisesi mezunu olma şartı getirmiştir. Böylece sınava öğrencilerimizin tercih edilmesi işe girme şansını artırmıştır.
Adalete gönül veren işe girmek isteyen gençlerin yeri Adalet Meslek Liselerdir.

Adalet Meslek Liselerine Kayıtta İstenilen Belgeler:
Ortaokul/İlköğretim okulu diplomasının aslı
45x6 cm ölçüsünde 4 adet vesikalık fotoğraf
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Adalet Meslek Lisesini kazandığını gösteren belge
6 Adet iadeli taahhütlü posta pulu 6 adet zarf
Özürü olmadığını belirten sağlık raporu
Kayıt formu okul müdürlüğünden temin edilir.


Alıntı