Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmetleri yürütülmesi için merkez ve taşra teşkilatına ara sağlık elamanı yetiştirmekle birlikte yüksek öğretimede hazırlamaktadır.
Ayrıca özel sağlık sektöründe ara sağlık elaman ihtiyacını da karşılamaktadır.

İstanbul Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde sadece laboratuar bölümü bulunmaktadır.
Sağlıkı meslek liselerinin bölüm tanıtımları aşağıda verilmiştir.

ANESTEZİ TEKNİSYENLİĞİ
Anestezi veya cerrahi uzman bir hekim kontrolü altında cerrahi müdahale sırasında anestetik maddeleri tekniğine göre uygulayan Sağlık Bakanlığınca tescil edilen bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLİĞİ
Her türlü yerleşim yerinde toplum sağlığına zarar veren veya verebilecek çevre faktörlerini inceleyen kontrol altına alan iyileşme çalışmalarını uygulayan ve uygulanmasını sağlayan bu amaçla; atıklar kemiriciler vektörler su hava gıda konut endüstri ve toplu yaşanılan yerlerin sağlık kontrollerini yapan ruhsatlandırma işlemleri ile zararsızlaştırma metot ve tekniklerini uygulayan Sağlık Bakanlığınca tescil edilen bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ
Diş protez teknisyeni; diş hekimi tarafından hastadan elde edilen model ve kayıtlar üzerinde meslekî kurallara bağlı kalarak ve tekniğine uygun olarak diş protezleri çene-yüz protezleri ve ortodontik apereyleri yapan tamir eden Sağlık Bakanlığınca tescil edilen bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ
Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda halkın sağlığını korumak ve teşhis ile tedavisine ışık tutmak amacıyla her çeşit araç-gereç ve cihazları kullanarak teknik seviyedeki laboratuar tetkik ve analizlerini yapan bu amaçla numune alan analizleri için solüsyon ve kültür vasatları hazırlayan yaptığı bu analizlerle hastalıklar arasındaki ilişkiyi kuran sonuçları rapor eden Sağlık Bakanlığınca tescil edilen bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

ORTOPEDİ TEKNİSYENLİĞİ
Ortopedi teknisyenliği dalında ortaöğretim sonrası en az dört yıl eğitim almış ve bu eğitimi başarı ile tamamlamış Sağlık Bakanlığınca tescil edilen bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ
Hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla uzmanlık gerektiren radyolojik tetkikler ile skopik tetkikler hariç bütün radyografik tetkikler ile ışın tedavi planını uygulayan Sağlık Bakanlığınca tescil edilen bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

TIBBI SEKRETERLİĞİ
Tıbbı sekreter; sağlıkla ilgili istatistiki verileri derleyen bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen Sağlık Bakanlığınca tescil edilen bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ
Acil tıp teknisyeni toplumdaki birey yada bireylerin bedenen ruhen kazaya uğraması veya hastalanması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan hasta yaralı ya da kaza zadenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan Sağlık Bakanlığınca tescil edilen bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

BAZI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

İstanbul Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
İstanbul-Üsküdar Koşu Yolu semtinde 1974 yılından beri öğretime devam eden hemşirelik okuludur. İngilizce eğitim yapan Anadolu meslek lisesi olup öğretim süresi ilköğretim okuluna dayalı hazırlık üstü 4 yıldır.

Okuldan mezun olanlar; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları ile pansiyonlu okullarda görev alabileceği gibi bütün sağlık kuruluşlarında çalışabilme imkanına da sahiptirler.
Adres: Validebağ Kampüsü-Koşuyolu/Üsküdar-İSTANBUL
Tel: 0 (216) 325 29 04-339 13 81
Faks: 0(216) 325 29 04

Kırıkkale Kanuni Sağlık Meslek Lisesi

Kırıkkale Kanuni Sağlık Meslek Lisesi İlköğretim okuluna dayalı 4 yıl öğretim süreli laboratuar teknisyeni (Laborant) yetiştiren meslek lisesidir. Mezunları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Eğitim Merkezleri ile diğer resmi ve özel sağlık kurumlarında da çalışma imkanına sahiptirler.
Adres: Kanunu Sağlık Meslek Lisesi (Yavuz Selim İlköğretim Okulu ek binası) KIRIKKALE


Çorum Osmancık Sağlık Meslek Lisesi

Çorum İli Osmancık İlçesinde 2001-2002 Öğretim Yılında yapımı tamamlanan tesislerde hizmete açılmıştır. 360 öğrencilik kapasiteye sahip okulda 200 öğrencilik pansiyon bulunmaktadır. Okuldaki eğitimin amacı öncelikle Bakanlığımız Kurumlarının hemşire ve sağlık memuru bu kurumlarla birlikte ülke genelinde ilk yardım ve acil bakım teknisyenliği konularında iyi eğitilmiş insan gücü yetiştirmekdir. Öğretim süresi 4 yıldır.

Adres: Osmancık Sağlık Meslek Lisesi Osmancık/ÇORUM