Afyonun yeraltı kaynakları nelerdir
Afyonun yeraltı kaynakları hakkında bilgi


Afyonkarahisar İli maden çeşitliliği ve rezervler bakımından son derece zengin bir ildir. İldeki başlıca madenler mermer antimuan demir manganez kuvarsit kireçtaşı kum-çakıl tuğla-kiremit diyatomit kalsit ve grafittir. Ayrıca merkez ilçede tenör oranı düşük uranyum ve Sandıklı ilçesi yakınlarında önemli bakır yatakları tespit edilmiştir. Mevcut yer altı kaynaklarından özellikle mermer ve çimento hammaddeleri il ekonomisinde sürükleyici sektörlerin başındadır. İscehisar mermer yataklarının bitme noktasında olduğu iyi kaliteli diyatomit yataklarının gelişen teknoloji ve arz-talep dengeleri doğrultusunda değerlendirilebileceği ve Sandıklı ilçesi civarında tespit edilen bakır yataklarının büyük bir potansiyele sahip olduğu MTA’nın Afyonkarahisar İline ilişkin değerlendirmeleri arasındadır.

TR33 Bölgesi’ndeki mermer rezervlerinin yaklaşık %73’üne sahip olan Afyonkarahisar İli mermer kalitesi ve çeşitliliği ile de dünya ölçeğinde öneme sahip bir ilimizdir. Türkiye’nin en önemli mermer yatakları ve mermer rezervleri bu ilimizde yer almaktadır. Afyonkarahisar’daki mermer yatakları Afyon Beyazı ve Afyon Kaplan Postu olmak üzere iki ayrı kalitede özellikle İscehisar ilçesinde yoğunlaşmıştır.

Afyonkarahisar İlimizin sahip olduğu bir diğer önemli yer altı kaynağı ise jeotermaldir. Jeotermal kaynaklar başlıca konut ısıtılmasında seracılıkta ve termal turizmde kullanılmaktadır. Afyonkarahisar İli özellikle termal turizm konusunda Türkiye’de çok önemli bir merkez olmuştur