FOLKLOR
Denizli Halk Müzigi ve Geleneksel Oyunlar'inda yöre konumunun komsu illerin müzik ve oyunlarının izleri görülmektedir. Bir yandan Aydın ve Muğla'nın asır zeybek havalarının etkisinde kalmış diğer yandan Teke yöresinin canlı devinimli oyun ve müziğinden etkilenmistir.

HALK MÜZİĞİ:
Kerem çeşitlemeleri garipler misket ezgileri Denizli yöresinin özgün müzik yapısını oluşturur. Yörenin ritmik özelliği dokuz zamanlı oluşudur. Denizli yöresinde bağlama düzeninde saz çalmak yaygındır. Tezeneli sazlardan bağlama ailesi (divan bağlama tambur cura) yörede çok kullanılır. Yaylı sazlardan çeşitli boylarda kabak kemaneler vardır. Üflemeli sazlardan zurna sipsi dilli düdükler kemikten yapılmış dilsiz kavallar bölgede yaygın olanlardır. Zil leğen kaşık tef davul Denizli yöresinin vurmalı sazlarıdır.

GELENEKSEL HALK OYUNLARI:
Denizli'de zeybek oyunları ve türleri yaygındır. Zeybek yörede çok çeşitli sazlı-sözlü havalarıyla zengin folklor kaynağıdır. Oyunlar açık havada davul-zurna davul-klarnet kapalı yerlerde meydan sazı darbuka eşliğinde oynanır.

DENİZLİ' OYNANAN ERKEK OYUNLARI :
Erkeklerin oynadığı oyunlara “Efe Oyunu” denir. Bu oyunlar zeybek türündedir. Tavas Zeybeği Çal Feraisi Acıpayam Zeybeği Harmandalı Çivril Zeybeği Kerimoğlu Zeybeği bunlar arasında sayılabilir.

DENİZLİ' OYNANAN KADIN OYUNLARI :
Bunlara “Kız Oyunu” denir. Bazıları; Keten Gömlek Düz Oyun Çameli'dir. Kız oyunları genellikle kapalı yerlerde cümbüş tef darbuka (dümbelek) leğen eşliğinde oynanır.