Kış Sporları
İnsanların çevreyle ilgisi giderek artan bir duyarlılığa dönüşmektedir. Çevre insanlara günlük yaşantılarını sürdürdükleri yerden farklı bir ortam ve olumlu bir çelişki sunabildiği ölçüde çekiciliğini koruyabilmektedir. Bu yüzden turistlerin tatil anlayışı ve beklentilerinde de değişmeler olmuş ana unsurunu insanların oluşturduğu turizm geçmişteki basit tanımının yani seyahat ve konaklamanın çok dışına taşmış uygarlık kavramı içinde akla gelebilecek pek çok çağdaşlık anlamının karşılıklı tamamlayıcı niteliklerini içeren yepyeni bir kimliğe bürünmüştür. Bireysellik yani turistin özellikle kendisine hazırlanmış bir ürünün sunulduğunu görme arzusu ön plana geçmeye başlamıştır. Bu bağlamda konulu seyahatler kişilere geniş seçim olanağı tanıyan çok alternatifli ürün tipleri ve çeşitlilik önem kazanmıştır. Bakanlığımız bir milyon yatak kapasitesine sahip olma aşamasına gelen Türkiye'de yeni turizm politikaları uyarınca var olan turizm olanaklarının değerlendirilmesini ve bu yörelerin ekonomiye turizm yoluyla katkıda bulunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda bölgesel turizm alanlarının rehabilitasyonu üzerinde program çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmada rehabilitasyonu öncelikli olan kuşakların tespit edilerek oluşturulacak yeni turizm politikasının temel ilkelerinden hareket eden pazar oryantasyonlu dinamik dönüşüm planları ile turizm alanlarının çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışma içinde yer alan en önemli projelerden biri de Türkiye'deki dağ ve kış turizmi olanaklarının değerlendirilmesidir.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

İKLİM:
Denizli ili Türkiye coğrafi haritasında Ege Bölgesi’nde olmasına rağmen iklim olarak Ege Bölgesinin iklimi tamamen görülmez. Kıyı kesimlerinden iç bölgelere geçit yerinde olduğundan az da olsa iç bölgelerin karasal iklimi hissedilir. Ege Bölgesi ikliminden sıcaklık olarak biraz düşük farklılıklar görülebilir. Denizli ilinde dağlar ekseriyetle denize dik olarak uzanmakta olduğundan denizden gelen rüzgarlara açık bulunmaktadır. Kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Yörenin aldığı yağışın önemli bir kısmı kar yağışıdır. Honaz Dağı Karcı Dağı Babadağ Karkın dağı ve Bozdağ topoğrafik özellikleri uygun eğim koşulları ve kar yağışının yeterli olması nedenleri ile kayak potansiyeline sahip bölgelerdir.

KIŞ SPORLARINA ELVERİŞLİ ALANLAR

HONAZ DAĞI
Denizli’nin 17 km güneydoğusundadır. Dağın yükseltisi 2571 metredir. Yamaçları dik ve meyillidir. Denizli-Muğla ve Antalya karayolu dağın güneybatı eteklerinden geçmektedir. Yaz ve kış aylarında dağın tepelerinde sürekli kar bulunur. Honaz Dağı Milli Parkı’nda anayola 16 km uzaklıkta master plan yapılmakta olan kayak projesi var.

KARCI DAĞI
Denizli’nin güneyinde Babadağ’ın devamı şeklinde uzanır. En yüksek yeri Gökbel Tepesi 2308 metredir. Karcı Dağı ile Honaz Dağı arasında Akdeniz ve Ege Bölgelerini birbirine bağlayan Kazıklıbeli geçidi (1250 metre) bulunur. Dağ üzerinde sürekli kar bulunur. BABADAğ 2308 metre yüksekliğindedir. Denizli’nin güneyinden batıya doğru Menteşe dağ sisteminin bir uzantısı olarak sıradağ şeklinde uzanır. Dağın tepelerinde yaz-kış kar bulunur.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

BOZDAĞAcıpayam - Gireniz Vadisi ile Tavas - Barza Ovası arasındadır. Pek fazla geçit vermediğinden bu iki yerleşim sahasının bağlantısı zayıftır. Bozdağ Konak ilçesi Yorga Köyünde 2475 metre yükseklikte anayola 10 km uzaklıkta olan yerde yol durumu düzeldiğinde kayak merkezi açılacak. Açıldığı takdirde Batı Anadolu Bölgesi’nin tek büyük kayak merkezi olacaktır.

KARKIN DAĞI:
Çameli ilçesi Gürsu köyü Karagöz yaylası sınırları içindedir. Zirvede yaz kış sürekli kar bulunur. Dağın eğimi kayak sporu yapmaya çok elverişlidir. Bölgede çok sayıda anıt ağaçlar da bulunduğundan tabiat harikadır. Karkın dağı aynı zamanda De