İnsanın var olmasının bir amacı mı var?

• Evrenimizin içinde algılayamadığımız sanal dünya(lar) olabilir mi?

• Evrenin en üst hızı ışık hızıdır ama acaba Büyük Patlamada ışık hızı bugünkü hızından daha fazla mıydı?

• Evrenin genişlemesinin hızlanarak artmasının hiç düşünemeyeceğimiz bir anlamı olabilir mi? Acaba evrenden madde mi eksiliyor?

• Atlantisliler yaşadılar mı? Yaşamış iseler fosilleri nerede? Yoksa Neandertal insansısı fosilleri onlar olabilirler mi?

• Zaman ve mekân ne için vardır? Niye üç boyutlu evrende yaşıyoruz? İki veya dört boyut olsa ne olurdu?

• Düşüncelerimiz dualarımız istek ve arzularımız nasıl gerçekleşiyor?

• Din kurucularını Tanrı mı görevlendirdi yoksa başka bir sistem mi var?

• Çağımızın formülü E=mc2 acaba bizi Tanrıya götüren bir anahtar olabilir mi?

• Kuantum fiziği ile ruhun veya Tanrının varlığı gösterilebilir mi? Yani dinin özünde söylediği şeyler aslında bilimsel birer gerçek olabilir mi?

• Darwin mi yanılıyor dinler mi? Yoksa her ikisi de haklı mı?

• Kuantum mekaniği bize ilginç bir dünyanın varlığını haber veriyor olabilir mi?

• Bizler programlanmış robotlar mıyız? Yoksa özgür irademizi mi kullanıyoruz?

• Evrenin var olmasını öngören bir ana plan mı var?

• Kısacası evreni ve insanı oluşturmak için bir uğraş verilmiş. Peki bu uğraşı verenin amacı ne? Yani Tanrının (veya bizi oluşturan enerjinin) düşünce sistemini merak ediyor musunuz? Eğer bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız bu kitabı okumalısınız. Size verilen cevaplar akla dine bilime uygun ve yeteri kadar da ilahi...

Kitabın İçinden
Kimse dünyanın evrenin veya insanın niye var olduğunu tam olarak bilmiyor. Bilimin veya dinlerin cevapları yetersiz kalmaktadır. Ne dini otoriteler bilimin dediğini kabul ediyor ne de bilim insanları dinin verdiği cevapları kabul ediyor. Acaba herkesin kabul edebileceği bir çözüm olabilir mi?

Tevrat’ın azatlık yılı diye adlandırdığı 2000 yılı ezoterik inanışa göre kıyametin başlangıç yılı. Tevrat ayrıca kıyametin aydınlanma ve uyanma çağı olacağını ve dünya üzerindeki birçok dengenin kıyametle değişerek Rab Bilgisi’nin tüm dünyaya yayılacağını anlatıyor: Bu bilgilere inanan bazı insanlar hazırlık yapmış beklemektedirler. Acaba bu insanlar yanılıyor mu?

Hıristiyanlıktaki İsa peygamberin geri geleceği inancı bir aldatmaca mı?
Müslümanlıkta mehdi ve İsa peygamberin geri geleceği inancı bir hurafe mi?
Budizm’de aydınlanma çağında geleceği söylenen Maireya kim ya da nedir?
Mayaların takvimi 2012 yılında sona eriyor acaba bunun bir anlamı mı var?

Nostradamus Ortadoğu kökenli bir Mehdi’nin Asya’da belireceğini ve onun gelişiyle dünyanın 2016-2020 yılları arasında Altın Çağ’a gireceğini söylüyor. Nostradamus ne demek istiyor?

Aziz Malaki’ye göre 112. papa son papa olacaktır. Günümüzde 111. papa yaşadığına göre kıyamet yakın olabilir mi? Kıyamet bir yok oluş değil de bir uyanış mı?

Bilimde özellikle Einstein’ın çağının çok ilerisinde bilgiler sunması çok manidardır. Yüz yıldır insanlık bu bilgileri özümsemeye çalışıyor. Aslında insanlığın zamanı gelmeyen bu bilgileri elde etmemesi gerekirken nasıl elde ettiğini kimse bilmiyor. Einstein “sezgilerim” demiş; ne demekse...

Kuantum konusunda bilim belli bir şeyler buldu ama sanki bir şeylere hazırlık yapmışlar ve bekliyorlar gibi.

Görelilik teorisine göre ışık hızında zaman durur? Zaman durursa fotonun da hareketsiz kalması gerekmez mi?

Dünyamızın her santimetrekaresinden saniyede 60 milyar nötrino dünya yokmuş gibi geçip gidiyor aynı evreni paylaştığımız ve hiç fark etmediğimiz acaba sadece atom altı parçacıklar mı?

Bir atomun %9999’i boşluktan oluşmakta dünya boşluksuz olarak sıkıştırıldığında yarıçapı sadece 184 metre Peki madde nerede? Sadece var “mış” gibi mi yaşıyoruz?

Evrenin yapısını anladığımızı düşündüğümüz anda yeni bilgiler bizi çıkmaza sürüklüyor. Nihai bilgi için hazırlık yapıyormuşuz gibi. Evren genişliyor dedik bu seferde genişleme hızı artıyor... Bilim adım adım bir yere doğru çekiliyor gibi...

İnsanoğlu bilerek veya bilmeyerek yıllardır bilgi biriktiriyor. Bu bilgilerin bir kısmı bilim sayesinde bir kısmı dinlerimiz sayesinde birikti. Fakat bizler insanlık olarak farkında olmadan sürekli gelecekteki bir gün için hazırlandık. Kimsenin ana planın ne olduğu hakkında fikri yokken herkes ona hizmet etti. İnsanlığın bütün bilgi birikimi gelecekteki bir gün için mi?

İşte 60.000 yıldır insanlığın hazırlandığı bu özel tarih yani ana planın açıklanarak insanlığın uyanacağı zaman geldi.

Bu süreç yani kıyamet süreci 06.10.2007 Cumartesi günü başladı.
İşte bu kitap size kıyamet sürecinde rehberlik yapacak kaynaktır. Eğer bu kitabı elinize alıp buraya kadar okuduysanız bilin ki siz özel birisiniz. Çünkü siz de bu süreçte görev alacaksınız. Siz bu kitaba doğru çekildiniz. Onun için bu kitabı mutlaka okuyun ve üzerinize düşenleri yapmaya başlayın.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]