Mevlana Celaleddin-i Rumî - Mesnevî

Mesnevi / Mesnevî-i Manevî


Başlığın diğer anlamları için Mesnevi sayfasına bakınız.
Mesnevî ya da Mesnevî-i Manevî (Farsça: مثنوی معنوی) Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin altı ciltlik Farsça eseri. Mesnevî doğu klasik edebiyatında uyakça müstakil beyitlerinin ikişer mısraı kafiyeli bir şiir tarzıdır ve muhtelif şairlerin neşrettikleri birer 'Mesnevî' vardır. Yalnız Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin çağından beri Mesnevî dendiği zaman bu kitap olduğu anlaşılıyor.[1]

Yazımına 656 yılından evvel başlanılan eser Divan-ı Kebir ile birlikte Mevlânâ külliyatının ekseriyetini teşkil eder. Mevlânâ'nın "Birlik Dükkânı" addettiği Mesnevî içinde Hint İran Yunan Roma mitolojisi; Yaradılış Destanı erenlerin kıssaları âşık masalları halk öyküleri barındıran; "dünya cenneti"nde insan hürriyetinin anahtarlarını ardışık öyküler içinde vermeyi gaye edinmiş bir eserdir.

Mesnevî'nin Edebî Tarzı
Mesnevi nazım biçiminde her beyitin iki dizesi birbiri ile uyaklıdır

Mevlânâ altı ciltlik Mesnevî'sinde tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikâyeler hâlinde anlatmaktadır.

"Ömrümün özeti şu üç sözden ibarettir: Hamdım piştim yandım."

Mevlana
Mesnevî adını eserine bizzat Mevlâna vermiştir. Aslında mesnevî doğu edebiyatlarında; her beyti kendi arasında kafiyeli aynı vezinle yazılmış manzumelere verilen ortak bir isimdir. Ancak Mevlâna’nın ölüm süz eseri yazıldıktan sonra mesnevî denilince; ilk olarak onun altı ciltlik bir hazine olan ve Mesnevî-i Şerîf veya Mesnevî-i Manevî gibi isimlerle anılan eseri hatırlanmaktadır.

E-Kitap.

Cilt 1 : Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Cilt 2 : Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Cilt 3 : Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Cilt 4 : Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Cilt 5 : Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Cilt 6 : Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Rar Şifresi : Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Not : Alıntıdır...