İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1
1 + 1 = 4................................................. ................11

Beynimin İçinde Ne Var?.............................................. ..12
Sağ - Sol Beyin mi? Hani Benim Tek Beynim Vardı? .....13
Hangisini Kullansam Acaba? ..........................................14
Dahiler Aslında Dahi Değiller........................................16
Bunları Biliyor muydunuz?......................................... .....18

BÖLÜM 2
BEYİN DENEN BİLGİSAYAR ................................19
Hafıza Testi - 1 .................................................. ..............19
Beynimizin Kapasitesi .................................................. ...21
Test Sonuçlarınız...................................... .......................24
Hatırlamadıklarımız .................................................. ......25
Hatırladıklarımız .................................................. ...........25
BAĞLAMA TEKNİĞİ........................................... ...26
Bağlama Tekniğinin Temel İlkeleri .................................30
Hayal Gücünüzü Geliştirmek İçin… ..............................33
Bağlama Tekniği Size Ne Kazandıracak? ........................34

BÖLÜM 3
BEYNİNİZ NEYE İNANIRSA ONU YAŞAR .........36
Önyargılarımız.................................... .............................36
5

S Ü P E R H A F I Z A T E K N İ K L E R İ

Filler ve Biz .................................................. ...................36
İngiltere'den Bir Araştırma .............................................37
Egzersiz Programı .................................................. ..........38
AKROSTİŞ TEKNİĞİ........................................... ...39
Hafıza Testi - 2 .................................................. ..............39
Akrostiş Tekniği Nasıl Uygulanır? ..................................40
KİMYA............................................. ........................41
Kimyasal Tepkimelerde Hızı Etkileyen Faktörler ...........41
COĞRAFYA.......................................... ...................42
Türkiye'nin Rüzgarları .................................................. ..42
Doğal Göller............................................ ........................43
İç Püskürük Kayalar........................................... .............43
Türkiye'nin Bölgeleri......................................... ..............44
Türkiye'de Endüstri Bitkileri......................................... ..44
TARİH .................................................. ...................45
Osmanlılarda Duraklama Dönemi Savaşları ..................45
Duraklama Dönemi Osmanlı - İran Savaşları ................45
Orta Asya ve Yakın Doğu'da Kurulan Türk Beylikleri...45
Fatih Sultan Mehmet'in Fethettiği Adalar .....................46
2. Dönem Anadolu Türk Beylikleri................................46
MATEMATİK .................................................. ........47
FELSEFE........................................... .......................48
Bilgi Türleri........................................... ..........................48
Bilgi Felsefesinde Doğru Bilginin Kaynağını...................48
Araştıran Ekoller........................................... ..................48
6

S Ü P E R H A F I Z A T E K N İ K L E R İ

BİYOLOJİ .................................................. ..............49
Enzimlerin Sınıflandırılması................................. ...........49
Mitoz Bölünmenin Aşamaları......................................... 49
İnsanda İç Salgı Bezleri........................................... ........50
DİL BİLGİSİ ve EDEBİYAT.....................................51
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri ...................................51
Dil Bilgisinin Bölümleri......................................... ..........51
Sert Sessiz Harfler .................................................. .........51
DİN .................................................. ........................52
Akrostiş Tekniğinin Temel İlkeleri..................................52
Akrostiş Tekniği Size Ne Kazandıracak? ........................53
Hafıza Geliştiren Egzersiz Programı ................................53
Dikkatinizi Ölçün .................................................. .........54
Değerlendirme..................................... ............................54

BÖLÜM 4
ŞİMDİ HİPNOZ ZAMANI-1 ...................................56
HİPNOZ NEDİR? HİPNOZ NE DEĞİLDİR? ...............56
"Hipnoz Bir Uyku Durumu Değildir"..............................56
"Hipnoz Bilinçsizlik Durumu Değildir"...........................57
"Herkes Hipnoz Olabilir mi?"..........................................59
Hipnozun En Temel Faydası Nedir? ...............................59
"Ben Hipnoz Olmam!" .................................................. ..60
NASIL UYGULAYACAKSINIZ? ..................................62
TRANS METNİ - 1................................................. .63
7

S Ü P E R H A F I Z A T E K N İ K L E R İ

BÖLÜM 5
AH ŞU GENLER NELERE KADİR!........................71
Top Genlerde.......................................... .........................72
Bu Genlerinizin Değil Sizin İşiniz!.................................72
Genlerinizi Değil Düşüncenizi Değiştirin ......................74
ÇİVİLEME TEKNİĞİ........................................... ........75
Hafıza Testi - 3 .................................................. ..............75
Hafıza Çivileri .................................................. ...............76
Hafıza çivilerinizi aklınızda tutmak için
ilişkilendirme yapın .................................................. .......82
Haydi Asalım .................................................. ................83
Hafıza Çivilerinin Temel İlkeleri.....................................90
Hafıza Testi - 4 .................................................. ..............91
Sanayi İnkılabının Sonuçları......................................... ..91
Sanayi İnkılabının Sonuçları......................................... ..92
Hafıza Çivileri ve Maddeler.......................................... ..93
Hafıza Testi - 5 .................................................. ..............97
Hafıza Çivileri ve Paragraflar ..........................................99BÖLÜM 6
ŞİMDİ HİPNOZ ZAMANI-2 ...................................102

TRANS METNİ - 2................................................. .102
ÖN HAZIRLIK.......................................... .....................102
TRANS METNİ - 2................................................. .......103
8

S Ü P E R H A F I Z A T E K N İ K L E R İ

BÖLÜM 7
NEYDİ BU ADAMIN ADI?.....................................108
Hafıza Testi - 6 .................................................. ..............108
Liste............................................. ....................................110
İsimleri Hafızaya Kodlamak ............................................111

BÖLÜM 8
HAFIZA TEKNİKLERİ ile MATEMATİK...............114
Birler Hanesi "5" Olan İki Basamaklı Sayıların Karesi.......114
Birler Hanesi "4" Olan İki Basamaklı Sayıların Karesi.......115
Birler Hanesi "6" Olan İki Basamaklı Sayıların Karesi.......116
Birler Hanesi "0" Olan İki Basamaklı Sayıların Karesi.......117
Birler Hanesi " 9" Olan İki Basamaklı Sayıların Karesi.....117
Birler Hanesi " 1" Olan İki Basamaklı Sayıların Karesi.....118
İki Basamaklı Çift Sayıların 5 ile Çarpımı .........................119
İki Basamaklı Tek Sayıların 5 ile Çarpımı..........................119
Üç Basamaklı Tek ve Çift Sayıların Beş ile Çarpımı ..........120
Bir Sayının 9 ile Çarpımı .................................................. 122
İki Basamaklı Bir Sayının "11" ile Çarpımı........................122
Makas Çarpım Yöntemi .................................................. ..123

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]