Eski Mısır'ın ezoterik yönünü sembolik bir biçimde en iyi anlatan metinlerin başında "Mısır'ın Ölüler Kitabı" gelir. Bilinen ilk Ölüler Kitabı 453 Bab'dan oluşan metinlerden oluşur. Bu metinler. Eski Mısır'ın kutsal yazılan olarak kabul edilmişlerdir.

Atlantisli bilgeler tarafından eğitilen Mısırlı rahiplerce hi*yeroglif harflerle kaleme alındığı tahmin edilmektedir. Bu metinler Mısır mabetlerinde yüzyıllarca gizli tutulmuş ve içindeki sembollerde gizlenen sırlar çok az sayıda kişiye aktarılmıştır.

"Mısır'ın Ölüler Kitabı" ismi verilen ve ikiyüze yakın Bab'dan oluşan metinler piramit duvarlarından lahit üzerindeki kayıtlardan ve çeşitli papirüslerde bulunan yazıtların derlenip bir araya getirilmesiyle oluşmuştur.

Günümüze kadar gelen ve "Mısır'ın Ölüler Kitabı" ismi verilen metinler. Antik Mısır'daki "Osiris-Thot Öğretisi" an*layışı üzerine kurulmuş fakat öğretinin kısmen ilk günkü ha*linden uzaklaştığı Mısır'ın geç dönem hanedanları zamanına ait derlemelerdir.

indirmelinki :

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]