“Bir gün henüz fetih yapılmadan önce bir yere uğradım. Yolumun üzerinde ancak gemiyle geçilebilecek ölçüde bir deniz beliriverdi. İyice baktım ona. Yeryüzündeki denizlerden biri idi. Zatımda bu denizin üzerinde yürüme azmi (şüphesiz dileği) ve cezmi (kesin kararlılığı) doğdu boğulmayacağım hakkında içimde kesin bir bilgi meydana geldi. Bir şey dokunamayacağını da aynı kesinlik içinde düşündüm. Derken ayağımı bu kesin bilgi havası içinde suyun üzerine koydum. Batmadım. Azmim ve cezmim arttı. Yürümeye devam ettim neticede öbür sahile ulaştım…”

Asırlar önce yazılmış bir Tasavvuf eserinde yer alan bu satırlara yakın geçmişe kadar bir anlam vermek çok zordu. Onun için de kolayca göz ardı edilebilirdi. Oysa şimdi Quantum Fiziğinin bulguları ışığında artık bunların ne masal ne de bilim-kurgu hikayeler olmadığı anlaşılıyor!..

Sonuna yaklaştığımız bu yüzyılın başında Einstein’in açıkladığı izafiyet kuramı ile “madde” hakkındaki klasik görüş tamamen alt üst olmuş ve 70′lerden sonra iyice yaygınlaşan Quantum Kuramıyla da “maddenin varlığının kabulü” bilim dünyasında geçerliliğini tamamen yitirmiştir.

Maddenin varlığının ancak onu algılayan gözlemci için geçerli bir varsayımdan ibaret olduğu kanıtlanmıştır.

Sufilerin ifade ettiklerine göre evrenin gerçek yüzü gözün şartlandığı gibi maddelerden oluşmuş cansız bir dünya değildir. Gerçekte evren her şeyin canlı olduğu bilinçli bir yapıdır. Ve Evrenin gerçek yüzünün tecrübe edilişi insanın algı biçimini alt üst eden muazzam ani bir yaşayıştır. Yer ve gök algısı başka bir hale dönüşmekte eşya hakkındaki tüm değerler geçerliliğini yitirmekte ve keskinleşen bir görüşle tümel bir can ve bilincin her an her yerde kendini ifade edişine şahit olunmaktadır…

Boyut: 150 KB. Format: Microsoft Reader

E-kitabı okuyabilmek için microsoft reader programını kurmalısınız. Güzel bir programdır tavsiye ederim
PROGRAM BURADA
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

PROGRAMI TÜRKÇE KULLANMAK İSTERSENİZ YAMA BURADA
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

KİTAP DA BURADA


RAPİD LİNKİ
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

ALTERNATİF LİNK
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]