İçinde yaşadığımız dünyayı ve bütün kâinatı şüphesiz ki Allah yaratmıştır.

Denizleri dağlan kayaları ve ovaları da yaratan O’dur!
Varlık aleminde her şeyin çift yaratıldığına dair Kur’an-ı Kerimde sarahat vardır...

Şurası da bir gerçektir ki yere karşılık göğü tümsek ve dağlıklara karşılık düzlük yerleri karaya karşılık denizi yaratmıştır.

Şimdi aklımızı şöyle bir soru zorlamaktadır:

Peki eşref-i mahlûkat olan bu insan varlığına karşılık (yâni onun mukabilinde) neyi yaratmıştır acaba Allah?
İşte tercemesini bi ıznillâh başardığımız bu kitabın konusu budur!

Bu kitabda insanoğluna karşılık yaratılan Cinler’- den bahs edilmektedir.

Kur’an-ı Mübinde sık sık: «Ey Cin ve İnsan topluluğu!» diye muhatap tutulan bu cin topluluğu nedir? Ne den yaratılmıştır? İnsan ve diğer yaratıklar gibi gözle görünmemelerinin nedeni nedir?

İnsanlar gibi yeme içme evlenme ve üreyip çoğalma onlarda da var mıdır?

Bu soruların cevabını bu hususta sîzlere geniş bilgi verecek ve sizi lâyıkı vechiyle aydınlatacak olan bu kitaba bırakıyorum; buyurun zevkle okuyunuz!..

Terceme ve teliflerime değişik konuyu ihtiva eden bir kitabı daha katmaya beni muvaffak ıklan ulu Allah’a hamd-ü senada bulunur; okurlarımın azamî derecede faydalanmalarını yine
O’ndan niyaz ederim..

Sa’y ve gayret bizden tevfik ve hidayet Allah’dan..

İlginizi çekebilecek ve pdf olarak bulunmasının zor olduğunu düşündüğüm bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]