Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Ermenistan ve Ermenistan Tarihi

  Ermenistan

  Ermenistan Adının Kökeni

  Ermeniler kendilerini "Hay" diye isimlendirirler ve bu isim "hayk" ın oğlu veya "hayk"ın soyundan gelen kimse anlamına gelmektedir. Ermeniler'in kendilerine "hay" demelerine rağmen uluslararası arenada onlara "armenian" veya "armeni" denilmesinin ise bir nedeni vardır. MO 300'lü yıllarda kafkasya bolgesine doğru ilerleyen ve buralardaki kabilelerle savaşmaya giden PERS kralı Darius bu bolgeye "armeni" adını vermiştir. Bugun elimize geçen Pers yazıtlarında "armeni" kelimesine ve dolayısıyla ermeni kelimesine ilk kez bu yazıtlarda rastlanmaktadır. Işte Darius'un doğu'ya yaptığı bu sefer sonrasında bolgede yaşayan ermeniler Pers boyundurluğu altına girmiştir. Anlışalacağı gibi pers hükmü altında "Armeni" olarak adlandırılmışlardır ve her nekadar kendilerine "hay" deseler de yızyıllar boyunca pers yonetimi altında kaldıklarından bugun kendilerine "Darius" un uygun görmüş olduğu "Armeni" ismi ile hatırlanmaktadırlar.

  İdari Bölgeler


  Ermenistan 11 bölgeye ayrılmıştır:
  Aragatsotn (Արագածոտնի մարզ)
  Ararat İdari Bölgesi(Արարատի մարզ)
  Armavir İdari Bölgesi(Արմավիրի մարզ)
  Geğarkunik İdari Bölgesi(Գեղարքունիքի մարզ)
  Kotayk İdari Bölgesi(Կոտայքի մարզ)
  Lorri İdari Bölgesi(Լոռու մարզ)
  Şirak İdari Bölgesi(Շիրակի մարզ)
  Syunik İdari Bölgesi(Սյունիքի մարզ)
  Tavuş İdari Bölgesi(Տավուշի մարզ)
  Vayots Dzor İdari Bölgesi(Վայոց Ձորի մարզ)
  Erivan (Երևան)

  1896 tarihli harita genel görünüm  Çağdaş Ermeni Tarihi

  Ermeni milliyetçiliğinin gelişmesiyle başlayıp günümüze kadar uzanmaktadır.
  Osmanlı İdaresi (15. yüzyıl - 19. yüzyıl ortasında)
  Milli Felsefenin yapılandığı yıllar (1864 - 1918)
  Doğu Ermeni Devleti Yılları (1918 - 1920)
  Rusya Birligi Yılları(1920 - 1991)
  SSCB Yılları (1920 - 1922)
  SSCB-Transkafkasya Cumhuriyeti Yılları (1922 - 1936)
  SSCB-Ermeni Cumhuriyeti Yılları (1936 - 1991)
  Ermeni Cumhuriyeti Yılları (1991)
  Ermeni Millî Felsefesi

  Ermeni millî felsefesinin gelişimini izlemek için üç ana hat altında olguları incelemek gerekmektedir.
  Ermeni Diasporası: Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı olarak sınıflandığı halde hayatını ve öğrenimini Osmanlı topraklarının dışında geçiren bir grup.
  Osmanlı Ermeni Vatandaşları: Bu grubun gelişimi için iki ana alt grubu ayrıca incelemek gerekmektedir. Bunlar tehcir kanunun etkisi altında kalan ve İstanbul-Ege-Trakya üçgeninde yaşayan Osmanlı Ermeni vatandaşları.
  Kırım savaşı sonrası Rus tebasına geçen Ermeni vatandaşları. Bu grup Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin temelini oluşturmaktadır.
  Güncel Ermenistan Politikası

  Sovyet Rusya döneminde başlayan Dağlık Karabağ sorunu Ermeni halkında anti-emperyalist uyanışa neden oldu ve Petrosyan liderliğinde bağımsızlık kazanıldı. 1999'da Petrosyan'ın yerine Koçaryan geldi. Koçaryan muhalefete tahammülü olmayan bir liderdir. Ekonominin çok kötü durumda olması nedeniyle hükümet ekonomik bilgileri halka duyurmmamaktadır. Bölgede Rus etkisi yüksektir. Ermenistan sınırları (güçsüzlük nedeniyle) Rus askerleri tarafından korunmaktadır. Ayrıca Ermenistan hükümeti Irak'a sembolik olarak 10 asker göndermiş ve bu şekilde Rusya ve Amerika ile olan ilişkilerini dengelemeye çalışmıştır.
  Türkiye'nin Ermenistan ile olan sınırı hâlâ kapalıdır ve iki ülke arasındaki tarihsel sorunlar nihayete ermeden de açılacak gibi gözükmemektedir.
  Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan; "Türkiye'nin soykırımı tanımaması sadece ahlaki değil ayrıca Ermenistan'ın ulusal güvenlik sorunudur" demektedir.
  Ermenistan Silahlı Kuvvetleri
  Ermenistan Silahlı Kuvvetleri


  Askeri Personel Askerliğe Alım 18 yaş Personel İmkanı Erkek yaş 18-49: 722836 Aktif Personel 60000 Askeri Harcamalar USD Cins. 162000000 $ (2006) GDP Yüzdesi 6.5% (2005) Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 1992 yılında Ermenistan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra kurulmuştur. 2006 yılında bütçesi %6.2 artarak 162 milyon dolara ulaşmıştır. Serj Sarkisyan'ın başbakanlığıa atanmasıyla beraber Ermenistan Savunma Bakanlığına Mikael Harutunyan getirilmiştir.


  Hava Kuvvetleri

  Ermenistan Hava Kuvvetlerindeki personel sayısı 3.000 dir. Ermenistan'ın Gümrü kentinde Rusyaya ait 30 MIG-29 savaş uçağı bulunmaktadır edinlien bilgilere göre geçtiğimiz yıl Rusya ile yaptılan görüşmelerde kendi hava kuvvetlerine dahil etmek üzere 18 adet MIG-29 savaş uçağı satın alnmıştır. Ayrıca Hava Kuvvetlerinde 15 SU-25 tipi küçük dağlık bölgelerde etkili olabilecek savaş uçakları vede Sovyetler Birliğinden kalma 1 adet MIG-25 bulunmakta.

  Kara Kuvvetleri


  BRDM-2


  Ermenistan Kara Kuvvetlerinin 60.000 hazır askeri olup 32.000'de ilave edilebilecek asker sayısı vardır. 2001 yılında Ermenistan 102 tane T-72 Tank 72 Tane Havan Topu ve 204 tane Zıhrlı taşıt aracına sahip olduğunu açıkladı.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sovyet Sosyalist Cumhuriye*ti SSCB'nin en küçük cumhuriyetidir. Kara*deniz ile Hazar Denizi arasında Kafkas Dağları'nın uzantısı olan engebeli bölgede yer alır. Batısında Türkiye güneyindeyse Azer*baycan ile komşudur. Eskiden daha geniş bir alana yayılmış olan Ermenistan bölgesi Ro*ma İmparatorluğu'yla boy ölçüşebilecek güç*te bir krallık tarafından yönetiliyordu. Bölge*de yaşayan halkın kendine özgü bir dili alfabesi ve kültürü vardı.
  Genellikle dağlık bir bölge olan Ermenis*tan'ın yaklaşık yüzde 9ü'ı 900 metreyi aşan yükseltilerden oluşur. En yüksek dağı Ara-gats 4.090 metredir. Kuzeydoğudaki deprem kuşağında bulunan yaylada ülkenin ikinci büyük kenti Leninakan yer alır. (Bu kent 7 Aralık 1988'de 25 bin kişinin öldüğü deprem*de çevresindeki birçok kent ile birlikte büyük bir yıkıma uğramıştır.) Doğudaki Sevan Gölü (Gökçegöl) 1.400 knf'lik bir alanı kaplar. Bu gölden çıkan Razdan Irmağı üzerinde baş*kent Erivan'daki sanayi kuruluşlarının elek*trik gereksinimini karşılayan bir hidroelektrik santralı vardır.
  Ülkenin iklimi kuraktır. Tarım ürünleri için gereken su bölgeyi akaçlayan çok sayıdaki kısa akarsudan sağlanır. Başlıca ürünler pa*muk tütün şekerpancarı ve üzümdür. Er*menistan şarap ve konyaklarıyla ünlüdür. Üzümden başka şeftali nar kayısı gibi mey*veler ülkenin güneybatısında Aras Irmağı' nın akaçladığı verimli bölgede yetiştirilir.
  Ermenistan 3 milyonluk nüfusuyla güçlü tarımsal yapısının yanı sıra hızla sanayileş*mekte olan bir ülkedir. Cumhuriyetin en büyük sanayi merkezi ve başkenti Erivan'ın nüfusu 1 milyonun üzerindedir. Burada maki*ne konserve yiyecekler yapay kauçuk kim*yasal maddeler ve ipekli dokuma üretilir.

  Halk

  İÖ 6. yüzyılda yöreye yerleşen Ermeniler önce Medler'in Persler'in ve daha sonra Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdiler. İÖ 1. yüzyılda güçlü bir yönetim kuran Kral II. Dikran ülkesinin topraklarını genişleterek Ermeni Krallığı'nı gücünün do*ruğuna ulaştırdı.
  İS 300'de Hıristiyanlık resmi din olarak kabul edildi. İS 5. yüzyılın başlarında Aziz Mesrop'un Ermeni alfabesini geliştirmesinin ardından özellikle edebiyat heykel ve mi*marlık alanında büyük bir canlanmanın ya*şandığı dönemde Ermenistan'da güçlü bir uy*garlık kuruldu.
  Ermenistan 7. yüzyıldan başlayarak önce Araplar'ın egemenliği altına girdi. 9. ve 11.yüzyıllarda Bagratlı hanedanının hüküm sür*düğü dönemde ülke yörenin önde gelen bir kültür merkezi oldu. Daha sonraki yüzyıllar*da baş gösteren Türk ve Moğol istilalarının ardından yöre 14. yüzyılda Memlûklar tara*fından işgal edildi; 17. yüzyıldan başlayarak Osmanlılar'ın egemenliği altına girdi. I. Dün*ya Savaşı sırasında Ermeniler'in Rus ordusuy*la işbirliği içinde yöredeki Müslüman halka karşı eylemlere girişmesi üzerine Osmanlı hükümeti Ermeni nüfusun Suriye ve Filistin'e yerleştirilmesini kararlaştırdı. Bu zorunlu göç uygulaması daha sonra Ermeniler'in soykırım iddialarına ve günümüzde de sürmekte olan tartışmalara yol açmıştır.
  Ermenistan 1922'de Gürcistan ve Azerbay*can ile birleşerek Transkafkasya Sovyet Fede*re Sosyalist Cumhuriyeti'ne katıldı. 1936'da kabul edilen yeni SSCB anayasasıyla Erme*nistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ermeniler

  Alpin ve Nordik ırkları karışımı halk topluluğu. Ermeniler kendileri için "Hay" adını kullanır ve yaşadıkları bölgeye de "Hayastan" derlerdi. Bölge İran'dan Anadolu'ya geçişi sağlayan yaylaydı. Bölgenin bilinen en eski sakinleri Urartulardır. Aksini savunanlar olmakla birlikte bölgeye İ.Ö. 7. yüzyılda gelmiş olan Ermeniler ile Urartular arasında herhangi bir ilişki kurulamamıştır. Ermenilerin bu bölgeye kısmen Kafkaslar'dan kısmen de Batı'dan Balkanlar'ı ve Anadolu'yu geçerek geldikleri sanılmaktadır. Ermenice Yunan ve İran dillerindeki özelliklere sahip bir dildir. Dinsel bir görüşe göre de Ermeniler Sincan'dan gelmiş olan Yafes soyuna bağlıdırlar.Ermenilerin ilk kralı olarak "Hayk" kabul edilir. Urartu Devleti'nin yıkılışından sonra bölgeyi ele geçirip dillerini yerli halka benimsetmeye çalışmışlardır. İ.Ö. 7. yüzyıl sonlarından İ.S. 1064'teki Selçuklu akınlarına kadar Ermeniler çeşitli büyük imparatorlukların devletlerin korumasında zayıf krallıklar eyalet genel valilik biçiminde yönetildiler. Sözü geçen dönem boyunca Ermeniler Asur İmparatorluğu Med İmparatorluğu Pers İmparatorluğu ve Büyük İskender'e bağlı olarak yaşadılar. İ.Ö. 334'te İskender Ermenilerin yaşadığı bölgeyi fethedince burayı bir vilayet hâline getirdi. Vilayet İskender tarafından atanan bir "satrap" tarafından yönetiliyordu. İ.Ö. 322'de satraplık bir Ermeni sülalesine geçti. Bunlara "kral" unvanı verildi. İ.Ö. 215-190 arasında Ermeniler Selefkilerin egemenliği altında yaşadılar. İ.S. 1 yılında Sezar Ermeni Krallığı'nı ortadan kaldırarak bu bölgeyi Roma İmparatorluğu'nun içine aldı. 301 yılında Ermeniler Hristiyanlığı kabul ettiler. 386'da Sasanîler ve Romalılar anlaşarak Ermeni topraklarını aralarında bölüştüler. 429'a kadar Doğu Ermenistan tamamen Sasanîlere bağlı kaldı. Ermeniler 325'te İznik'te toplanan bütün Hristiyanlığın temsil edildiği ruhanî meclise katıldılar. Bu tarihten sonra kilise Bizans ve Süryani kültürüne bağlı olarak Ermeniler üzerinde etkili oldu. Siyaset işleri ise "naharak" denilen feodal beyler tarafından yürütüldü. İranlılar 485'te Ermenilere özerklik vermeyi kabul etti. 636'dan başlayarak İslâm akınları sonucu Araplar Ermenilerden önemli bazı toprak parçalarını aldılar. Araplar döneminde Ermeniler genel valiler tarafından yönetildi. Abbasîler döneminde de özerklik elde ettiler. Bu dönemde dört ayrı Ermeni krallığı vardı (885-1064). Bunlardan biri Bizans diğerleriyse Selçuklular tarafından ortadan kaldırıldı. Selçuklu-Bizans mücadelesi sonunda Ermenilerden büyük bir kesimi bölgeden ayrılarak Kilikya'ya yerleşti. 1080'de Ermeniler Kilikya'da bir beylik kurdular. 1198'de Haçlılar beyliğe krallık tacı verdi. Kilikya Ermeni Krallığı 1375'e kadar sürdü. Osmanlılar döneminde Ermeniler imparatorluğun devlete en bağlı en önde gelen ve hatta ayrıcalıklı reayası idiler. Nitekim 1400'de Timur ordularına karşı Sıvas kalesini savunanların çoğu Ermeni idi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un Topkapı Kumkapı Edirnekapı gibi en stratejik yerlerine Ermenileri yerleştirdi onlara birçok haklar ve ayrıcalıklar tanıdı. Fatih "Ovakim" adlı bir din adamını Ermeni cemaatinin patriği ilân etti. Bu konudaki ferman günümüzde Kumkapı Ermeni Patrikhanesi'nde saklıdır. Bu arada Anadolu'dan çok sayıda Ermeni İstanbul'a göç ederek yerleşiyordu. Van ve Gürcistan'ın fethi sırasında da buralardan birçok usta ve sanatkâr Ermeni İstanbul'a getirildi. Anadolu'dan İstanbul'a gelen Ermeniler işçi kalfa usta ve mimar olarak kervansaray medrese saray cami hamam inşaatında çalışarak şehrin imarına büyük ölçüde katkıda bulunmuşlardır. 1681'de İstanbul'da yaşayan Ermenilerin sayısı 90 bini bulmuştu. 18. yüzyılın başlarında Kafkasya'daki Ermeniler David Bey'in önderliğinde "Karabağ Melikleri" adında bir beylik kurdular. Bu beylik İran-Osmanlı anlaşmazlıklarından yararlanarak Osmanlılara karşı savaştı. Bu arada Ruslar İran'da Ermenilerin yaşadığı bölgeyi kendi topraklarına katmış ancak burada bir Ermeni devletinin kurulmasına izin vermemişti. Osmanlı İmparatorluğu 1860'ta Ermeni cemaatine birtakım hak ve ayrıcalıklar tanıdı. Türkiye Ermenileri imparatorluğa bağlı olarak yaşamlarını sürdürdüler. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra durum değişti. Batıda özellikle Kafkas kökenli Ermeni aydınlarından oluşan iki siyasî parti (Taşnaktsutyun ve Hınçaktsutyun) kuruldu. Bu partilerin amacı bağımsız bir Ermenistan devleti kurmaktı. Osmanlı İmparatorluğu içinde değişik milliyetlerde gelişen uluslaşma ve bağımsızlaşma hareketlerinden de esinlenen bu partiler silâhlı eylemlerle Osmanlı hükümetini sıkıştırmak büyük devletlerin dayatmasıyla ödünler koparmak biçiminde bir taktik izliyorlardı. Gerçekte Ermeni kitleler içinde güçlü bir destek bulamadıkları gibi onların gerçek ihtiyaçlarına da cevap vermekten uzak terörist (o zamanın deyimiyle komitacı) gruplar olmaktan öteye gidemediler. Ermeniler arasında yaygınlaşan bağımsızlıkçı eğilimler komitacıların da eylemleriyle birlikte Osmanlı hükümeti için 1890'lardan başlayarak sorun hâline geldi. Anadolu'da yer yer olaylar baş gösterdi. I.Dünya Savaşı'nın özgün koşulları içinde askerî güvenlik ve ekonomik kaygılarla Anadolu Ermenileri tehcir edildi. Millî Mücadele sırasında özellikle işgal altındaki Antep'te Ermenilerin son tutunma çabaları da boşa çıkarıldı ve Rus sınırında kurulmuş olan kısa ömürlü Taşnak yönetimli Ermeni Devleti de yerini Sovyet Ermenistanı'na bıraktı. 1991'de bağımsızlığını ilân etti. Günümüzde Ermeniler Türkiye (İstanbul) dışında özellikle Lübnan Fransa ve Amerika'da yoğundurlar.

  Ermenistan

  Avrupa'nın güneydoğu ucunda Güney Kafkasya'da devlet; doğusunda Azerbaycan güneyinde İran ve Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan batısında Türkiye ve kuzeyinde Gürcistan bulunur. Fizikî ve beşerî coğrafya:Ermenistan deniz düzeyinden ortalama yüksekliği 1.800 m. olan dağlık bir ülkedir. Kuzeybatı kesimini sıradağların sönmüş yanardağların yer aldığı yüksek plâtolar kaplar. Bu kesimde ülkenin en yüksek doruğu olan Aragats Dağı 4.090 m.'ye ulaşır. Güneybatı kesiminde Ararat Ovası doğusunda Sevan Gölü ülkenin bu bölgelerinin yüzey şekillerini belirler. Türkiye sınırı boyunca akan Aras Nehri ülkenin orta kesimlerinden kaynaklanan çok sayıda akarsuyla beslenir. Ermenistan'ın yaklaşık %5'ini kaplayan Sevan Gölü (1.360 km2) çok sayıda küçük akarsuyla beslenir. Kuzey kesiminden kaynaklanan akarsuların çoğu Azerbaycan topraklarına girdikten sonra Kura Irmağı'na katılır. İklim yüksekliğe bağlı olarak değişiklik gösterir. Yazlar yüksek kesimlerde serin diğer bölgelerde sıcak ve uzun geçer. Yaz aylarında az yağış düşmesine karşın yüksek kesimlerde eriyen karlar yaz boyunca bol su sağlar. Ermenistan'ın nüfusunun yüzde 95'i Ermenilerden oluşur. Kalanı Azerî Rus Kürt Ukraynalı gibi küçük topluluklardır. IV. yüzyılın başlarında Hristiyanlığı benimseyen Ermenilerin çoğunluğu Ermeni Apostolik Kilisesi'ne bağlı monofizit Hristiyan küçük bir bölümü Katoliktir.V. yüzyılda Ermenice için geliştirilen Ermeni alfabesini kullanan Ermeniler alfabenin geliştirildiği tarihe uzanan köklü bir yazılı edebiyat geleneğine sahiptir. Ekonomi: Eskiden bir tarım ülkesi olan Ermenistan'ın sanayisi oldukça gelişmiştir. Tarım ve sanayi bölgeleri Aras Nehri vadisinde toplanmıştır. Ülkenin %14'ü ekili ve dikili alanlardır. Faal nüfusun yaklaşık üçte biri tarım sektöründe istihdam edilir. Sulama yapılan alanlarda üzüm incir zeytin nar pamuk ve meyve yetiştirilir. Sulanamayan yüksek kesimlerde tahıl şekerpancarı tütün ve patates başlıca ürünlerdir. Hayvancılık ülke ekonomisinde önemli yer tutar. Ermenistan'da çeşitli metal cevheri yatakları vardır. En önemli sanayi merkezi başkent Erivan'dır.Burada ve ülkenin diğer sanayi merkezlerinde kimyasal madde metal makine tekstil giyim ve gıda sanayii gelişmiştir. Tarih: Ermeni uygarlığının MÖ VI. yy'da Doğu Anadolu'da Urartu Krallığı'nın temelleri üzerinde ortaya çıktığı kabul edilir. Tarihî süreçte sınırları değişmiş olan Ermenistan İlk Çağ'da önce Asurluların sonra Perslerin yönetiminde kaldı. Bu dönemde Ermeni krallar tahtlarını korudular ancak daha sonra Büyük İskender'e ve Selefkîlere boyun eğmek zorunda kaldılar. Selefkîlerin Roma'ya yenilmelerinin ardından MÖ 95'te tahta çıkan II.Dikran Ermeni topraklarını birleştirerek güçlü bir devlet kurdu. Kral III. Dırtat Hristiyanlığı resmî din ilân etti ve V. yy'da merkezi Erivan'da bulunan bağımsız bir kilise kuruldu. Uzun yıllar İranlıların ve Arapların saldırılarına uğrayan Ermenistan 1502'de İran'ın egemenliğine girdi. Bölgedeki İran-Osmanlı çekişmesi Osmanlıların üstünlüğüyle sonuçlanınca Ermenistan'ın büyük bölümü de Osmanlı Devleti yönetimine girdi. 1828-1829 ve 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşlarında eski Ermeni topraklarının büyük bölümü Rusya'ya geçti. 1917 Rus Devrimi sonrasında Ermenistan Gürcistan ve Azerbaycan arasında bir Transkafkasya Federasyonu kurulması yönünde adımlar atıldıysa da kalıcı olmadı. Mayıs 1918'de bağımsız Ermenistan Cumhuriyeti ilân edildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Sevr Antlaşması'yla Doğu Anadolu'nun bir bölümünü de içine alan bir Ermenistan kurulması kararlaştırıldı (1920); ama bu sadece kâğıt üzerinde kaldı. Türk kuvvetlerinin giriştiği harekâtın sonunda Ermenistan Gümrü Antlaşması'yla eski sınırlarına çekilmeyi kabul etti. Ocak 1920'de İtilâf Devletleri'nce tanınmış olmasına rağmen Ermenistan aynı yılın sonunda komünistlerin yönetimine geçti ve ülkede Sovyet yönetimi kuruldu. Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1922'de Transkafkasya SFSC'ye katıldı; 1936'da SSCB'nin bir cumhuriyeti hâline geldi. 1988'de ortaya çıkan Dağlık Karabağ sorunundan dolayı Ermenistan'ın Azerbaycan'la olan ilişkileri bozuldu. Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a bağlanma kararı alması iki ülke arasında kanlı çatışmalara yol açtı ve Ermeniler 1992-1993'teki askerî başarıların ardından Azerbaycan'ın Karabağ'la Ermenistan arasındaki bir kısım topraklarını (Laçin koridoru) işgal etti. Ermenistan'da 1990'da ilk çok partili seçimler yapıldı. Eylül 1991'de halkoylamasının ardından ülke bağımsızlığını ilân etti. Ermenistan daha sonra dağılan eski Sovyet cumhuriyetlerinin oluşturduğu Bağımsız Devletler Topluluğu'na katıldı.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş