Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Estonya ve Estonya Tarihi

  Estonya  Estonya Cumhuriyeti Kuzey Avrupa'da bulunan bir Baltık Devleti'dir. Batısında ve kuzeyinde Finlandiya Körfezi doğusunda Rusya Federasyonu ve güneyinde Letonya Cumhuriyeti ile sınırları vardır.

  Tarihi

  Estonlar tarih öncesinden beri Fin-Ural kavmi olarak bölgede yaşamaktadırlar. Estonya 1227'de Almanlar'ın Kılıç Kardeşliği ve Danimarkalılar tarafından fethedilmesiyle hristiyanlaştılırmıştır. Estonya tarihin değişik dönemlerinde Danimarka İsveç Polonya ve Rusya egemenliği altına girmiştir.

  Ekim Devrimi'nde Çarlık Rusyası'nın devrilmesiyle Estonya 24 Şubat 1918'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Haziran 1940 tarihinde Estonya Sovyetler Birliği20 Ağustos 1991 tarihinde Sovyetler Birliği'nin çökmesi ile birlikte Şarkı Devrimi ile Estonya bağımsızlığını tekrar ilan etmiştir. 20 Ağustos Estonya'nın ulusal bayramı olarak kabul edilmektedir. tarafından işgal edilmiştir.

  31 Ağustos 1994'te Sovyet askerlerinin ülkeden çekilmesi ile Estonya Batı Avrupa ve diğer bölgelerdeki ülkelerle ilişkilerini bağımsız olarak yönetme hakkını almıştır. Estonya 29 Mart 2004'te NATO'ya 1 Mayıs 2004 tarihinde ise Avrupa Birliği'ne katılmıştır.

  Siyasi Yapısı

  Estonya 5 yılda bir parlamento seçimi yapılan anayasal demokrasidir. Hükümet başbakan ve 15 bakandan oluşmaktadır.

  Yasama yetkisi parlamentoya aittir. Riigikogu yani meclis 101 millet vekilinden oluşmaktadır. Riigikohus yani yüce yargı mahkemesi 17 mahkemede meclis tarafında atanan ve cumhurbaşkanı tarafından onanan hakimler tarafından yönetilmektedir.

  Bölgeleri

  Estonya 15 ayrı yönetim birimine bölünmüştür. Bu bölgeler iktisadi ve coğrafi yapılarına göre birbirinden ayrılmıştır. Bu bölgeler (maakonnad) eyalet değil de ayrı yönetim birimleri olarak değerlendirilmelidirler.
  Harju Bölgesi (Estonca: Harjumaa)
  Hiiu Bölgesi (Estonca: Hiiumaa)
  Ida-Viru Bölgesi (Estonca: Ida-Virumaa)
  Järva Bölgesi (Estonca: Järvamaa)
  Jõgeva Bölgesi (Estonca: Jõgevamaa)
  Lääne Bölgesi (Estonca: Läänemaa)
  Lääne-Viru Bölgesi (Estonca: Lääne-Virumaa)
  Pärnu Bölgesi (Estonca: Pärnumaa)
  Põlva Bölgesi (Estonca: Põlvamaa)
  Rapla Bölgesi (Estonca: Raplamaa)
  Saare Bölgesi (Estonca: Saaremaa)
  Tartu Bölgesi (Estonca: Tartumaa)
  Valga Bölgesi (Estonca: Valgamaa)
  Viljandi Bölgesi (Estonca: Viljandimaa)
  Võru Bölgesi (Estonca: Võrumaa)
  Coğrafya

  Estonya 573 enlem ve 595 boylamları arasında yer alır. Estonya Baltık Denizi'nın doğu kıyılarında rakımı 50 metre olan bir alandadır.

  Çoğunluğu kireç taşı ile kaplı ülkenin %47'sı ormanlardan oluşur. Estonya doğal kaynaklardan yoksun olan bir ülkedir. Estoyna çoğunluğu çok küçük olan 1.400 göle sahiptir. Bulardan en büyüğü 3.555 km² olan Peipsi Gölü'dür. Denize çoğunlukla bataklık olan 3.794 kilometre kıyısı vardır. Ülkede 1.500'e yakın ada vardır ve bunlardan Saaremaa ve Hiiumaa en büyük olanlarıdır.

  En yüksek notkası ülkenin güneydoğu bölgesinde bulunan 318 metre yüksekliğindeki Suur Munamägi dağıdır.
  Ekonomi

  Bir Avrupa Birliği üyesi olarak Estonya dünyanın en büyük ekonomik bölgelerinden biri üzerinde yer almaktadır. 1999 yılı 1998 Rusya Ekonomik Krizi etkisiyle 1991'de bağımsızlığını ilan ettiğinden beri Estonya'nın geçirdiği en ağır ekonomik kriz dönemidir. Estonya Kasım 1999'ya Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmuştur ve bu dönemde Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamıştır. Estonya'da enerji üretimi ve dağıtımı telekomünikasyon demiryolları ve diğer kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi halen devam etmektedir. Estonya 2002 yılında Avrupa Birliği ile yaptığı müzakereleri tamamlamış ve birliğe üye olmuştur. Bu dönemde Estonya birliğin genişleme sürecinde yeni üye ülkeler arasında ekonomisi Kıbrıs Cumhuriyeti'den sonra en güçlü olan ülkedir. Estonya ekonomisi hızla gelişen birçok Finlandiya menşeli firmanın yatırım yaptığı bir yapıdadır. Estonya ekonomisi özellikle Bilişim Teknolojisi alanında güçlüdür. Kişi başına düşen gayri sarfi milli hasılası 12.300 Amerikan Doları ile Baltık Ülkeleri arasında en yüksek olanıdır.

  Demografi

  Estonya'nın yaklaşık %70'i etnik Estonlar nüfusun kalanı ise genelikle eski SSCB'den ülkeye göç etmiş azınlıklardan oluşur. Başkent Tallinn'nin de içinde bulunduğu Ida-Virumaa bölgesi ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biridir.
  Ülkenin resmi dili Fince'yle akraba bir dil olan Estonca'dır. Rusça ülke içinde ağırlıklı olarak konuşulan dillerden biridir.

  Etnik Yapısı

  2002 yılında yapılan sayıma göre Estonya'nın etnik yapısı:
  % 709 Eston
  % 256 Rus
  % 21 Ukraynalı
  % 12 Beyaz Rus
  % 09 Fin
  % 23 Diğer
  Din

  Estonyalılar'ın geleneksel dini diğer İskandinav Ülkeleri'nda olduğu gibi Hristiyanlık dininin Luteran mezhebidir. Nüfusun üçte birinden daha azı kendilerini inançlı olarak tanımlar. Ülkede yaşayan Rus azınlıklar genel olarak Hristiyanlık'ın Doğu Ortodoks'luk mezhebindendir. Ülkede Musevi cemaati ve az sayıda da olsa Tatar ve Azeri kökenli azınlıklardan kaynaklanan Müslüman bir nüfus da mevcuttur. Eston geleneklerinde halen eski Pagan Dini'nden kalma etkiler vardır.

  Bugün Estonya halkının %32'si bir kiliseye veya dini bir gruba üyedir:
  % 148 Estonya Luteran Kilisesi
  % 139 Ortodoks Kilisesi
  yaklaşık 6.000 Baptist
  yaklaşık 3.500 Roman-Katolik
  Ülkede az sayıda Musevi Müslüman ve Protestan da mevcuttur.

  Dil

  Estonca Fince ve Macarca dilleri ile birlikte Ural-Fin dil ailesi grubundadır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ESTONYA

  DEVLETİN ADI: Estonya Cumhûriyeti
  BAŞŞEHRİ: Tallinn
  YÜZÖLÇÜMÜ: 45.100 km2
  NÜFUSU: 1.600.000
  RESMİ DİLİ: Estonca
  DİNİ: Hıristiyanlık
  PARA BİRİMİ: Ruble
  Baltık Denizi kıyısında yer alan bir Avrupa devleti. Kuzeyinde Finlandiya Körfezi doğusunda Rusya Federasyonu güneyinde Letonya batısında Baltık Denizi yer alır. Ülke toprakları ana kara kısmının yanında 800 kadar ada ve adacıktan meydana gelir.

  Târihi

  Bölgenin yerleşik halkı olan Estler Baltık kıyısına M.Ö. 3000 yıllarında gelip yerleştiler. Ticâretle uğraşarak geçimlerini temin ettiler. M.S. 9. asırda Vikingler Estonya topraklarını yağmaladılar. Estler 11. asrın ortalarından 13. asrın ortalarına kadar Danimarka ve İsveç topraklarına sık sık akınlar düzenlediler. 1219-1222 seneleri arasında Danimarka Kralı İkinci Baldemar Estonya’nın kuzey topraklarını ele geçirdi. Estonya topraklarının geri kalan kısmı 1290 senesinde Germenlerin eline geçti. 1343’te Kuzey Estonya Danimarka’nın hâkimiyetinden kurtuldu ise de kısa süre sonra Livonya şövalyelerinin eline geçti. Daha sonra kurulan Livonya Federasyonuna dâhil oldu. Rusya ile olan savaşlar neticesinde konfederasyon dağıldı. Estonya İsveç’in hâkimiyeti altına girdi.

  Büyük Kuzey savaşları neticesinde Çar Birinci Petro Estonya’yı ele geçirdi (1700-1721). Bu târihten îtibâren Rusya’nın hâkimiyeti altında kaldı. Rusya’daki 1905 devrimi Estonya’da büyük yankılar uyandırdı. Devrim askerî ordu tarafından bastırıldı ve devrimcilerin büyük kısmı Sibriya’ya sürgün edildi.

  Rusya’da Çarlık döneminin 1917 Şubatında yıkılması üzerine Estonya kısa bir süre bağımsızlığını kazandı. Rusya hükümeti 12 Nisanda Estonya illerinin birleşmesine izin verdi. Aynı senenin Haziran ayında EstonyaMillî Konseyi için seçimler yapıldı. Ekim Devriminden sonra Estonya Millî Konseyi Rusya’dan ayrılma kararı almasına rağmen Bolşevikler Estonya’da bir Sovyet hükûmeti kurdular. Barış antlaşması imzâlamadan Rusya Birinci Dünyâ Savaşından çekilince Almanlar Estonya’ya girdi. Komünistler Estonya’yı terk edince 24 Şubat 1918’de Estonya Millî Konseyi bağımsızlığını îlân etmesine rağmen ertesi gün başkent Tallinn Almanlar tarafından işgâl edildi. 11 Kasım 1918’de Almanya silâhları bırakınca Estonya geçici hükûmeti yeniden yönetimi ele aldı.

  Baltık ülkelerini tekrar ele geçirmek için Rusya 1918 Kasımında harekete geçerek Estonya topraklarının dörtte üçünü işgâl etti. Müttefiklerden yardım alan Finlandiya’dan gönüllü asker sağlayan Estonyalılar Bolşevik ordularını durdurdular. Ocak 1919’da karşı saldırıyla Kızılordu’yu Estonya topraklarından çıkardılar. Rusya 2 Şubat 1920’de Baltık Devletlerinin bağımsızlığını tanıdı. Estonya 1921’de Milletler Cemiyetine üye oldu. Estonya’da çok sayıda parti bulunması istikrarlı hükümetlerin kurulmasına mâni oldu ve iç karışıklık 1939’a kadar devam etti. Alman ordularının 14 Haziran 1940’ta Paris’i işgâl etmeleri üzerine Stalin Baltık devletlerinden topraklarında daha fazla Sovyet askeri üslenmesini istedi. Aynı senenin Temmuz ayında yapılan seçimlere sâdece Sovyetler Birliğinin desteklediği adaylar katıldı. Seçimler sonrası kurulan Estonya hükümeti ve parlamentosu Sovyetler Birliğine katılma kararı aldı. SSCB Yüksek Sovyeti bu isteği onayladı ve Sovyetler Birliğinin cumhûriyetleri arasına girdi. İkinci Dünyâ Harbi sırasında Almanya’nın işgâline uğrayan Estonya’da 200.000’e yakın insan öldü. Savaşın ardından bölgeye hâkim olan Sovyet hükümeti çok sayıda Estonyalıyı sürgün etti. Sosyalist rejim yeniden kurulunca Estonya da 1951’e kadar gerilla harbi devam etti. 1951’den sonra iç karışıklıklara kesin olarak son verildi ve Sovyetler Birliği tamâmen Estonya’da hâkimiyeti ele geçirdi.

  Estonya 1991’e kadar Rusya’ya bağlı bir cumhûriyet olarak kaldı. Rusya’da başlayan reform hareketeri neticesinde 1991 senesinde Estonya bağımsızlığını îlân etti. RusyaFederasyonu dâhil Avrupa devleteri Estonya Cumhuriyetini tanıdı.

  Fizikî Yapı

  Yüzölçümü 45.100 km2 olan Estonya topraklarında geçmişteki buzulların tesiri yaygın olarak görülür. Güney kesimleri buzul tepelerle kaplıdır. Ülke topraklarının kuzeyinde ise buzullardan arta kalan tortulardan meydana gelmiş dar ve uzun yükseltiler yer alır Geniş kumluklar buzul sınırını tesbit eder. Ortalama yükseklik 50 m civârındadır. Ülkenin en yüksek noktası güneydoğuda bulunan Munamägi Tepesidir (318 m).

  Ülke topraklarını sulayan akarsuların büyük kısmı kuzeye doğru akarak Finlandiya Körfezine dökülür. Göller ülke topraklarının % 5ini kaplar. En büyük gölü Peipus Gölüdür.

  İklimi

  İklimi ılımandır. Atlas Okyanusunun kuzeyinde esen siklonlar kışın sıcak yazın serin hava kütleleri taşır. Ortalama sıcaklık yazın 17°C kışın -5°C’dir. Yıllık yağış miktarı ortalama 610-710 mm arasında değişir.

  Tabiî Kaynakları

  Mâdenler: En önemli mâden kaynağı petroldür. Petrol devlet tarafından çıkarılır ve işletilir. Önemli miktarda bulunan turba rezervlerinin yanında yüksek kaliteli fosforit kireçtaşı dolomit marn ve kil yatakları da vardır.

  Bitki örtüsü ve hayvanlar: Çam köknar huş ve titrek kavaktan meydana gelen ormanlar ülke topraklarının üçte birini kaplar. Ayrıca bataklık ve çayırlar önemli bir yer tutar.

  Yabânî hayvan bakımından ülke toprakları çok zengindir. Ormanlarda geyik karaca kızılgeyik yabandomuzu ayı vaşak tilki porsuk tavşan mink ve kunduza rastlanır.

  Nüfus ve Sosyal Hayat

  Estonya nüfûsunun % 65’ini Estler % 28’ini Ruslar % 3’ünü Ukraynalılar meydana getirir. Nüfûsun büyük bölümü sanâyinin ileri olduğu kuzey kesiminde toplanmıştır. Başkenti Tallinn’dir. On bir yıl süren ilk ve orta öğretim mecbûrî ve parasızdır.

  Ekonomi

  Ekonomisi sanâyiye dayalıdır. Tarım da ekonomiye önemli katkıda bulunur. Toprakları tarıma elverişli olmadığından bitki üretiminin yaklaşık yarısı hayvan için yetiştirilen otlardır. Hayvancılık gelişmiş olup daha çok sığır ve domuz beslenir.

  Ülke sanâyiinde petrol ve petrol ürünleri önemli yer tutar. Şeyl petrolü işleme sanâyii sentetik gaz üretiminin yanı sıra sanâyi için gerekli termal elektrik enerjisi üretimi açısından da önemlidir. Petrole dayalı kimyâ sanâyii benzin yapıştırıcı maddeler sepileme maddeleri reçine formaldehit ve deterjan gibi ürünleri içine alır. Yapı malzemeleri sanâyii de gelişmiştir. Ağaç işleme geleneksel bir iş kolu olmasına rağmen bilinçsiz orman kesimi yüzünden sanâyide kullanılan kerestenin % 20 si ithal edilir. Başlıca orman ürünleri kontrplak kibrit kâğıt kâğıt hamuru ve mobilyadır. Dokuma ürünleri arasında pamuklu kumaş önemli yer tutar. Diğer sanâyi kuruluşları petrol arıtma donanımı tarımsal âletler mâdencilik makinaları boru eksvatör ve elektronik âletler îmâl eden fabrikalardır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  SSCB'nin 15 cumhuri' biridir. Resmi adı Estonya Sovyetunhuriyeti'dir. Yüzölçümü 45.000 km: nü-ı 1985 sayımına göre 1.530.000'dir. Esa'nın batısında Baltık Denizi kuzeyinden diya Körfezi güneyinde Letonya ve ında Rus Sovyet Federe Sosyalist Cumi vardır. Tarla çayır bataklık göl ve dökmeyen ağaçların oluşturduğu sık la kaplı düzlük bir ülkedir. Kışlar ık soğuk geçer; kasım ve nisan aylayoğun kar yağışı görülür. Kısa sü-vsimi mayıs ayı sonlarına doğru v uaklar eriyen kar suları ile kaba-e ^1 sularıyla örter. «A 'elde bir sanayi ülkesi olmakla ok insan kolektif çiftliklerde ğır ve kümes hayvanı besicili-|e*x ". Üretilen et süt ve tereya-S°s ülkelere satılır. Petrol ve
  benzin şeylden (çamurtaşı ya da kiltaşı) elde edilir. Üretilen petrol boru hattıyla Lenin*grad kentine akıtılır. Estonya'da gemi yapımı pamuklu ve keten dokumacılığı gelişmiştir. Gerekli hidroelektrik gücü sağlayan Narva Irmağı kıyısındaki Narva kentinde Avrupa" nin en büyük kuruluşlarından olan pamuklu dokuma fabrikaları vardır. Ormanlardan elde edilen kereste mobilya kibrit ve kâğıt hamu*ru yapımında kullanılır. Makine ve kimya sanayileri de gelişmiştir.
  Estonyalılar. Ural dil ailesinden Fin-Ugor koluna bağlı Estonca konuşurlar. Estonya'nın başkenti ve en önemli limanı. Finlandiya Körfezi üzerindeki Tallinn'dir. Nüfusu 458 bin olan Tallinn 14. yüzyıldan kalma yapılarıy*la güzel renkli bir kenttir. Yeni kent duvarların kuşattığı eski kentin çevresinde gelişmiştir. Estonya'nın başlıca sanayi merke*zi de başkent Tallinn'dir. Eski bir üniversite kenti olan Tartu'daki üniversite 1632'de. İs*veç Kralı II. Gustav Adolf tarafından kurul*muştur.

  Tarih

  Estonyalılar tarihleri boyunca bağımsızlıkları*nı korumak için mücadele etmişlerdir. 13. yüzyılda Danimarkalılar ülkeyi egemenlikleri altına almak istediler. Danimarka Kralı II. Valdemar 1219-22 arasında Kuzey Estonya' nin tamamını topraklarına kattı. Tallinn Danimarkalılarda kuruldu. Estonya'nın geri kalan topraklan ise Germenler'in eline geçti.
  Bir dizi ayaklanmanın ardından 1343'te Eston*ya'nın kuzeyi Danimarka egemenliğinden kurtuldu. Ne var ki üç yıl sonra Toton Şövalyeleri bu topraklara egemen oldu. Bu dönemde oluşan devletçikler arasında sık sık çatışmalar baş gösterdi ve halk sürekli baskı altında tutuldu. Ülke 16. ve 17. yüzyıllarda İsveç kralları; 1721-1917 yılları arasında ise Rus çarları tarafından yönetildi.
  Şubat 1918'de Estonya Ulusal Konseyi Estonya'nın bağımsızlığını ilan etti. Estonya*lılar demokratik bir cumhuriyet kurdular; toprakları küçük çiftliklere böldüler ve eğiti*me büyük önem verdiler. 1939'da Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı'nın imzalanmasının ardından Estonya SSCB'ye bazı deniz ve hava üsleri vermek zorunda kaldı. II. Dünya Savaşı sırasında 1940'ta SSCB'nin 1941'de de Almanlar'ın işgaline uğradı. 1944'te SSCB ordusu Alman işgaline son vermek ama*cıyla Estonya'ya girdi. Bu tarihten beri Es*tonya SSCB'yi oluşturan cumhuriyetlerden biridir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş