Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Etiyopya (Habeşistan) ve Etiyopya Tarihi

  Etiyopya


  Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti (Ityopp'ya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik) Türkçe'deki diğer adı Habeşistan olan bir doğu Afrika ülkesidir. Komşuları Sudan Eritre Cibuti Somali Kenya ve Uganda'dır. Başkenti Addis Ababa yüzölçümü 1.127.127 km² nüfusu 653 milyon civarıdır. Ülkenin Kızıldeniz'le bağlantılı parçası olan Eritre 1993'te bir referandum sonrasında Etiyopya'dan bağımsız bir ülke haline geldi.

  Tarihi
  Etiyopyaasyanın aslında batısındadır ama herkes inkar etmektedir.bu nedenleaslında MÖ1237yy önce kurulmuştur Afrika'nın (ve dünyanın) en eski bağımsız uluslarındandır. 1936-1941 yılları arasında İtalya'nın işgali dışında hiçbir ülkeye bağımlı olmamış tarih kayıtlarında hakkında çok şey aktarılmış bir ülkedir.

  Bilim adamları Afar bölgesinde 3 milyon yıllık insan iskeleti kalıntıları bulmuşlardır. Ülke hakkında tarih kayıtları yaklaşık M.Ö.5000 yılına dayanmakta olup bu devirde zamanın Mısır firavunlarının Kızıldeniz boyunca altın fildişi tütsü ve köle aramak üzere yaptırdıkları keşiflerde buraya geldikleri tahmin edilmektedir. Ülkenin Eski Ahit'teki Kral Süleyman (Hz.Süleyman) ve Saba Kraliçesi hikayesinde geçmesi Hıristiyanlığı ilk kabul edenler arasında bu topraklardaki Aksum Krallığı'nın olması İslamiyet'in doğuşunda Bilal-ı Habeş (Habeşistanlı Bilal)'in ilk inananlardan biri olması ilk Müslümanlar'dan bazılarının Habeşistan'a "muhaceret" etmesi Etiyopya'nın üç büyük dinin tarihinde de önemli bir yer kapladığını göstermektedir.

  Etiyopya'nın etnik yapısı karmaşıktır. Halkın önemli bir kesimi Sami (Habeşçe) veya Kuşi dil konuşur. Sami dil konuşanlar kendilerini 'Habeşa' olarak nitelerlerse de diğer etnik gruplar bu nitelemeyi kabul etmez.
  Kültür
  Etiyopya kültürü kaynağını mısır ve yunanistan'dan alır. eski monarşi 1880'de italya tarafından saldırıya uğradı ancak 1936'da yeni bir italyan saldırısına dek bağımsızlığını korudu. 1941'de ingiltere ülkeyi özgürlüğüne kavuşturdu.

  son imparator l. harle selassie 1931'de bir parlamento ve düzeni kurdu ancak bütün siyasal partileri kapattı.
  1970'lerde yaşanan kuraklık nedeniyle yüzbinlerce kişi öldü. ordunun isyanı ve öğrenci gösterileri sonucu 1974'te selassie tahttan indirildi. cunta tek partili sosyalist bir devlet oluşturarak başarılı bir toprak reformu gerçekleştirdi. muhalefet şiddet yoluyla bastırıldı. m.s. 330'da benimsenmiş olan kobt kilisesi'nin etkisi önlendi ve 1975'te monarşi lağvedildi. rejim kanlı darbelerle sudan ve somali'nin yardımları ile desteklenen siyasi grupların isyanları ile karşı karşıya kaldı. 1977'de sscb ile işbirliği antlaşmaları yapılırken bir zamanlar en önemli müttefik olan abd ile ilişkiler kötüleşti. 1978'de sovyet ve küba birlikleri somali güçlerinin yenilgiye uğratılmasına yardım etti. etyopya ve somali 1988'de bir barış antlaşması imzaladı...

  1984'te milyonları açlığa ve ölüme sürükleyen yaygın kuraklık sonucu dünya çapında bir yardım çabası başladı. 1988'de eritre*'li gerillaların zaferi hükümetin kuraklığa uğramış bölgelerde yabancıların ve işçilerin yardım çalışmalarını yarıda kestirmesine yol açtı. 1994'te etiyopya'da kuraklık sonucu yeni bir kıtlık yaşandı. etiyopyalı halkın devrimci demokratik cephesi (eprdf) *şubat 1991'de hükümete karşı büyük bir saldırı düzenledi. mayıs'ta başkan haile mariam mengist ülkeyi terketti. eprdf idareyi ele geçirerek geçici bir hükümet kurdu.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Addis Ababa Kuzeydoğu Afrika'da bir zamanlar Habeşistan olarak bilinen Etiyop*ya'nın ilginç geleneklerinden biri bir haneda*nın kurucusu olan her kralın kendisi için yeni bir başkent yaptırmasıdır. Bugünkü başkent Addis Ababa da 1887 gibi oldukça yakın bir tarihte Kral II. MenelikTe başlayan yeni hanedanlık döneminde kurulmuştur.

  Adı "yeni çiçek" anlamına gelen Addis Ababa deniz düzeyinden 2.400 metre yük*seklikteki dağların üzerinde okaliptüs ağaçla*rı arasında uzanır. Bolivya'nın başkenti La Paz'dan sonra dünyanın ikinci yüksek başken*tidir. Derin vadilerle yarılmış olan kentteki belli başlı yapıların hepsi beyaz badanalı çatı*ları da oluklu teneke kaplıdır. Bu yapıların yanında yer alan çamurdan yapılmış saz dam*lı yüzlerce kulübe kente büyükçe bir köy gö*rünümü verir. Karayollarıyla Kenya'ya So*mali'ye ve Sudan'a bağlanan Addis Ababa Kızıldeniz kıyısındaki Cibuti'ye de demir*yoluyla bağlıdır. Ayrıca Avrupa ve Ortadoğu ülkeleriyle bağlantısını sağlayan bir havalima*nı vardır.
  Kentin nüfusu 1.423.575'tir (1984).

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Afrika'nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Resmi adı Etiyopya Demokratik Halk Cumhuriyeti eski adı Habeşistan'dır. Kuzeyde Kızıldeniz ve Cibuti batıda Sudan doğuda ve güneyde Kenya ve Somali ile çevri*lidir.

  ETİYOPYA'YA İLİŞKİN BİLGİLER

  YÜZÖLÇÜMÜ: 1.223.600 km2.
  NÜFUS: 45.959.000 (1987).
  BAŞKENT: Addis Ababa.
  YÖNETİM: Tek meclisli tek partili halk cumhuriyeti.
  DOĞAL YAPI: Dağlık bir ülkedir. En yüksek dağı Daşan 4.620 metre yüksekliğindedir. En büyük gölü Tana; en uzun ırmağı Mavi Nil'dir (Bahrülazrak).
  DIŞARIYA SATILAN ÜRÜNLER: Kahve deri tahıl bak*lagiller ve yağlı tohumlar.
  ÖNEMLİ KENTLER: Addis Ababa Asmara Desiye Dire-dava Gondar.


  Etiyopya yüzey şekilleri bakımından enge*beli bir ülkedir. Batısında deniz düzeyinden yüksekliği 1.500-2.500 metreyi bulan geniş yaylalar yer alır. Bu yaylalar kuzeyden güne*ye doğru uzanan sıradağlar derin boğaz ve kanyonlarla kesilir. Engebeli bölge doğuya doğru gidildikçe yerini alçak düzlüklere bıra*kır. Kuzeyde Kızıldeniz kıyısında ve güney*doğuda çöl görünümlü alçak düzlükler yer alır. 4.620 metre yüksekliğindeki Daşan Dağı ülkenin en yüksek dağıdır.
  Etiyopya'nın batısında Atbara Mavi Nil (Bahrülazrak) ve Sobat ırmakları kuzeybatı ve batı yönünde uzanan derin vadiler boyunca akarak. Nil Irmağfyla birleşirler. Her yıl mayıs ile eylül ayları arasındaki bol yağışlı dönemde kabarıp taşan bu ırmaklar alüvyon*lu toprakları batıdaki Nil vadisine sürükler. Doğu yönünde akan Ağuaş İrmağı çöl bölge*sindeki bataklık ve tuz göllerine karışarak Kızıldeniz'e ulaşamadan yok olur. Etiyopya' nın en büyük gölü olan Tana kuzeybatıdadır. Öteki göller Rift vadisi boyunca uzanır.
  Güneybatıdaki yağış alan alçak bölgelerde ve serin yaylalarda ormanlar ve koruluklar yer alır. Ormanlarda 100'ü aşkın ağaç çeşidi vardır. Çöl ve yarı çöl alanlar dikenli çalılıklar ve fundalıklarla kaplıdır. Bu kesimler yağışlardan hemen sonra yeşerse de birkaç hafta sonra kuruyarak yeniden eski durumuna döner.Etiyopya hayvan varlığı bakımından olduk*ça zengindir. Yoğun yerleşim alanlarının dı*şındaki bölgelerde aslan zebra devekuşu maymun fil ve antilop; ırmak ve göl alanla*rında ise suaygırları ve timsahlar yaşar.

  Etiyopya'nın kuzeydoğusunda yer alan Eritre önceleri bir İtalyan sömürgesiyken da*ha sonra Etiyopya'nın bir eyaleti olmuştur. Eritre'nin Kızıldeniz üzerinde Babülmendep Boğazı'nın kuzey kıyılarında oldukça yoğun bir yerleşim bölgesi vardır. Yağış miktarların-daki büyük farklılıklar ve çekirge sürülerinin saldırıları tarımın gelişmesini engellediği için yoksul bir yöredir.
  Eritreliler'in yaklaşık yüzde 70'i Müslü*man'dır. Halkın çoğunluğu dağlık bölgelerde yaşar. Buradaki tek büyük yerleşim bölgesi aynı zamanda yönetim merkezi de olan Asma-ra'dır. Asmara 64 km uzaklıkta olan Kızılde-niz'deki Massava limanına demiryoluyla bağ*lanır. Kıyıdaki ovaların sulanabilir yerlerinde az miktarda pamuk ve tahıl üretilir. Halkın çoğunluğu göçebedir. Bir bölümü ise zamk ve reçine toplayarak geçinir. Otlakların az olma*sına karşın sığır koyun ve keçi beslenir. Eritre 1980'lerden beri Kuzey Afrika'nın aç*lıktan en fazla etkilenen bölgelerinden biridir.Eritre'nin toplam nüfusu 2.704.000 yüzöl*çümü 47.400 knf'dir.

  Etiyopya "yanık tenli insanlar ülkesi" anla*mına gelir. Ne var ki. Etiyopya'nın yerli halkı olarak kabul edilen Amharalar ülkenin ku*zey kesiminde yaşarlar. Orta kesimlerde kala*balık bir grup olan ve Amharalar'dan daha siyah tenli olan Gallalar yaşar. Bunlardan başka Somaliler Afarlar ve Tigreler ve Tigrinyalar ülkede yaşayan belli başlı topluluk*lardır.
  Etiyopya'ya Hıristiyanlık Mısır yoluyla gir*miş ve 4. yüzyılda resmi din olarak benimsen*miştir. Günümüzde Hıristiyanlar çoğunlukta*dır. Müslümanlar Kızıldeniz kıyılarında gü*neydoğudaki çöllerde ve batıdaki sınır boyla*rında Yahudiler ise kuzeybatıda Gondar yöresinde toplanmışlardı. Büyük bir açlığın yaşandığı 1985 yılında bu yöredeki Yahudiler İsrail'e göçtüler.
  Resmi dil Amhara dilidir. Amhara'ya ben*zeyen Tigrinya'dan başka Arapça da içinde olmak üzere çeşitli diller konuşulur.
  Şiddetli ısı değişikliklerinin olmadığı bol yağışlı ve ekime elverişli yüksek yaylalarda yaşayan halk tarım ve hayvancılıkla geçinir. Başlıca tarım ürünleri darı arpa mısır buğ*day baklagiller ve yağlı tohumlardır. Eti*yopya'nın dışarıya sattığı en önemli ürün kahvedir. Meyvecilik daha çok alçak bölge*lerde yaygındır. Koyun keçi sığır ve develer*den elde edilen yün ve derinin büyük bir bölümü dışarıya satılır.
  Ülke ekonomisinde önemli bir yer tutma*yan sanayi dokumacılık besin tütün ve şeker işlemeciliğinden oluşur. Etiyopya'nın ulaşım sistemi gelişmemiştir. Başkent Addis Ababa Cibuti'ye karayoluyla Massava da Asmara'ya demiryoluyla bağlanır . Addis Ababa ve Asmara'da ulus*lararası havaalanları vardır.

  Tarih

  Etiyopya Afrika'nın en eski uygarlık merkez*lerinden biridir. İÖ 1100'lerden beri krallıkla yönetilmiştir. İS 2. yüzyılda. Hz. Süleyman ve Sabâ Melikesi'nin soyundan geldiğine inanı*lan I. Mendik Aksum Krallığı'nı kurdu. Komşu ülkeleri de fethederek topraklarını genişleten I. Menelik krallığı güçlü bir impa*ratorluğa dönüştürdü. İS 6. yüzyılda Pers ve Arap saldırılarının ardından. İS 7. yüzyılda Müslümanlar hemen hemen tüm Afrika'yı ele geçirdiler. Böylece 1.000 yıl kadar Etiyopya" nın Hıristiyan dünyasıyla ilişkisi kesildi. Batıyla olan ilişkiler 16. yüzyılda Portekizli*lerin Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan'a ulaşan yolu keşfetmesiyle yeniden canlandı. Etiyopya'ya misyonerler göndererek orada kiliseler saraylar ve köprüler yaptıran Porte*kizliler bir yandan da ülkeyi işgal eden Arap ordularına karşı Etiyopyalılar ile birlikte sa*vaştılar.
  Batılı devletlerin bölgede üstünlük kurma mücadelesi 17. ve 18. yüzyıl boyunca sürdü. 1869'da açılan Süveyş Kanalı Avrupa ile Etiyopya arasındaki ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırdı. 1885'te Massava'yı işgal eden İtalyanlar. 1889'da Eritre'nin tümünü ele geçirdiler. 1896'da Etiyopya'nın içlerine doğ*ru yayılan İtalyanlar ağır bir yenilgiye uğradı*lar. Ama 1931'de büyük bir orduyla yeniden saldırarak Etiyopya'nın tümünü ele geçirdi*ler. Sürgüne gönderilen İmparator Haile Selasiye 1941'de II. Dünya Savaşı'nda İtalya" nın müttefik güçler tarafından yenilgiye uğra-tılmasından sonra ülkesine geri döndü.
  Eritre'nin Etiyopya'dan ayrılmasını isteyen bağımsızlık yanlıları ile yönetim arasında 1960'lardaki kıtlık ve açlık döneminde başla*yan çatışma uzun bir iç savaşa dönüştü. Haile Selasiye 1974'te düzenlenen bir askeri darbeyle tahttan indirildi; bir yıl sonra da öldü. 1977'de Yarbay Mengistu Haile Mariam ülkede denetimi ele geçirdi.
  1983-85 yıllarında Kuzey Afrika'da baş gösteren açlıktan en çok etkilenen ülke Eti*yopya oldu.
  1987'de hazırlanan bir anayasa taslağı halkoylamasıyla kabul edildi; kurulan Ulusal Meclis Mengistu'yu devlet başkanlığına atadı.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Etiyopya

  Kuzeydoğu Afrika'da devlet. Eski adı Habeşistan'dır. Eski İtalya sömürgesi Eritre ile birleştikten sonra Kızıldeniz kıyısında 900 km kadar kıyıya sahiptir. 4.630 km olan kara sınırlarının en uzun kesimi güneybatıda Rudolf Gölü'nün kuzey ucundan kuzeybatıda Kızıldeniz kıyısında Ras Kasar'a kadar uzanan Sudan'ladır. Güneyde Kenya güneydoğu ve güneyde Somali (1.700 km) doğuda Cibuti ve Kızıldeniz arasında kalır. Başlıca kentleri: başkent Addis Ababa (3.000.000) Asmara Dire Dava Dessie Cimma ve Gondar'dır. Resmî dil Amharca olmakla beraber birçok yerli lehçelerle İngilizce de konuşulur.Nüfusunun % 55'i Etiyopya Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Hristiyanlardan % 35'i Sünnî Müslümanlardan oluşur. Doğu Afrika platolarının en engebeli kesiminde yer alan Etiyopya üzerinde yer yer volkanik dağların yükseldiği kalın bazalt trakit ve tüf örtüsüyle kaplı yüksek bir platodur. Bu plato çeşitli yönlere akan ırmaklarla derin şekilde yarılmıştır. Volkan konilerinin çoğu 4.000 m.yi aşar. Yine yer yer deniz yüzünden çok yüksekte kalan göl çanakları ile parçalanmıştır (kuzeyde Tana güneyde Şamo ve ortada Addis Ababa'nın güneyinde birçok göller). Plato doğu ve güneydoğuya doğru alçalır ve düz bir görünüm alır. İklim yüksekliğe bağlı olarak değişir.
  Başlıca dört iklim bölgesi vardır:
  a) Kıyı ile 1.800 m arasında kalan bölge nemli yağışlı ve her zaman 20°'den daha sıcaktır.
  b) Ortalama yüksekliği 1.800-2.400 m arasında kalan platolar bölgesi nisan-eylül arasında yağışlıdır ve orta kuşak iklim koşulları egemendir.
  c) 2.400 m.den daha yüksekte kalan tenha bölgeler.
  ç) Güneydoğu ve doğuda Somali'ye doğru alçalan platolar ülkenin en sıcak ve en kurak kesimidir.
  Çok eski bir ülke olan Etiyopya'nın son krallık hanedanı Süleyman Peygamber'in oğlu I. Menelik'in soyundan geldiklerini iddia ederlerse de bugünkü Etiyopya'nın bilinen ilk krallığı Aksum (Axum) Krallığı'dır. Aksum Krallığı İ.Ö. 1000 yıllarında Güney Arabistan'dan göç etmiş Sami kabilelerin yerli siyahi ve Hami halklar üzerinde kurdukları siyasî egemenlik sonucunda oluşmuştur.Suriyeli tüccarlar kanalıyla Hristiyan ülkelerle ilişkide bulunan bu krallık Azana'nın hükümdarlığı sırasında İ.S. 324 yılında İskenderiye Patriği tarafından gönderilen Suriyeli Aziz Frumentius tarafından Hristiyanlaştırıldı. Aksum uygarlığı 3.-4. yüzyıllarda doruk noktasına ulaştı. İslâmiyet'in doğuşu ve hızla gelişmesi 7. yüzyılda Aksum Krallığı'nın Hristiyan dünyasıyla olan bağlarını kesti. İslâmiyet Kızıldeniz kıyılarına yayılınca Hristiyan Etiyopyalılar güneye doğru çekildiler. 10. yüzyılın sonuna doğru da Aksum Krallığı Hristiyanlaşmamış yerli halkların isyanları sonunda tamamen yıkıldı. Bu karanlık devreden sonra 1270'te Yekuno Amlak iktidarı ele aldı. Yekuno Amlak menkıbelere göre Süleyman Peygamber'in Saba Melikesi ile evliliğinden doğduğu söylenen hanedanı temsil ettiğini iddia ediyordu. Süleymaniler sürekli olarak güneydeki ve doğudaki İslâmlaşmış halklarla savaştılar. Lebna Dengel'in hükümdarlığı (1508-1540) sırasında Etiyopya Müslümün ordular tarafından tamamen fethedildi. 1520'de Hindistan'dan gelen Portekizlilerin yardımıyla Müslüman yönetimi kaldırıldı. Etiyopya'nın dünya politikasında yer alması ve Batı dünyasıyla ilişki kurması 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla başladı. Avrupalı ülkeler içinde önce İngiltere sonra da İtalya ile ilişki kurdu. 1889'da İtalya'nın nüfuzu güçlendi. 1894'te Kral II. Menelik ülkenin başkentini Gondar'dan Addis Ababa'ya taşıdı ve İtalyanlar ile kaçınılmaz hâle gelen savaşı 1896'da Adua'da kazandı.Etiyopya yakın tarihinin büyük bir kralı olan II. Menelik (1916'da ölmüştür) ülkenin gelişmesinde ilk girişimleri yapmış olan kişidir. Addis Ababa-Cibuti demiryolu imtiyazı bu tarihlerde Fransızlara verilmişti. Etiyopya'nın ve monarşi yönetiminin son hükümdarı Haile Selasiye 1928'lerden 1974'e kadar ülkeyi uzun bir süre yönetti. Her ne kadar 1935'te başlayan İtalya işgalinden sonra ülkesinin bağımsızlığını tekrar kurmak için sürekli politik çabalar göstermiş 1941'den sonra da Eritre'nin birleştirilmesine hizmet etmişse de bu hükümdarın uzun yönetimi sırasında Etiyopya dünyanın en geri kalmış ülkelerinden biri durumuna düştü. Haile Selasiye 1974'te askerî bir darbeyle yönetimden uzaklaştırıldı. 1974'ten 1980'li yılların ortalarına kadar askerî yönetim ülkeyi baskıcı yöntemlerle yönetmeye çalıştı. 1986'da hazırlanan yeni Anayasa 1987'de bir halkoylamasıyla kabul edildi. Aynı yıl Ulusal Meclis için seçimler yapıldı ve Askerî Konsey kendini feshetti. Konsey Başkanı Mengistu Haile Mariam devlet başkanlığına seçildi. Mayıs 1991'de Etyopya Devrimci Demokratik Halk Cephesi'nde (EDDHC) bir araya gelen çeşitli muhalefet cepheleri Addis-Abeba'ya girdiler ve Cumhurbaşkanı Mengistu başkentten kaçtı. 1993'te Eritre bağımsızlığını ilan etti. 1994'te yeni anayasa yapılarak ülke federal devlet stütüsü kazandı. Federal Etyopya Cumhuriyeti'nde ilk çok partili genel seçimler yapıldı. M. Zenavi başkanlıktan ayrılarak başbakan oldu. 1998'de Eritre ile çatışmalar başladı. Ekonomi tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday mısır arpa darı tatlı patates bazı yağlı tohumlar ve kahve başlıca ürünlerini meydana getirir. Fakat üretim miktarları azdır. Sığır keçi ve koyun bakımından tarımdan daha iyi durumdadır. Başlıca dışsatım ürünü kahvedir (300 bin ton kadar üretim). Endüstri ve madencilik bakımından çok geri kalmıştır. 1972'de çimento üretiminin 180 bin ton ve elektrik enerjisi üretiminin ise 1/2 milyar kws.den ibaret olması bunu açıkça göstermektedir. Bununla beraber besin maddeleri pamuklu dokuma deri işleri gibi bazı endüstriler kurulmuştur. Karayollarının uzunluğu 23 bin demiryollarının ise 1.100 km.dir. Ayrıca iç ve dış seferler yapan havayollarına da sahiptir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş