Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tanzanya ve Tanzanya Tarihi

  Tanzanya
  Vikipedi özgür ansiklopedi

  Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti (Svahili: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania) Afrika'nın orta-doğu bölgesinde yer alan bağımsız bir ülkedir. Ülkenin kuzeyinde Kenya ve Uganda batısında Ruanda Burundi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti güneyinde Zambiya MalaviMozambik yer alır. Tanzanya'nın doğusunda ayrıca Hint Okyanusu kıyıları yer almaktadır. ve
  Tanzanya bir üniter cumhuriyet olup yirmi altı adet mikoa adı verilen bölgeden oluşur. Ülkenin başkanı 2005 yılından beri Jakaya Mrisho Kikwete'dir. 1996 yılından beri ülkenin başkenti Dodoma olduğu gibi meclis başta olmak üzere resmî yapıları barındırır. Ancak bağımsızlık tarihinden 1996 yılına kadar doğudaki kıyı metropolü olan Darüsselam ülkenin başkentiydi. Günümüzde Darüsselam birçok yönetim binasına ve resmî kuruluşa ev sahipliği yapsa da sadece bir ticaret kenti olma görevini sürdürmektedir. Kent ayrıca ülkenin en büyük limanına sahip olup ülkenin denizyoluTanganika ve Zengibar ülkelerinin ilk hecelerinden esinlenerek verilmiştir. ulaşımının merkezidir. Tanzanya ismi 1964 yılında birleşerek Tanzanya'yı oluşturan
  Yıllar boyunca süren başarısız bir Afrika sosyalizmi dönemi geçiren Tanzanya halkı bu dönem içinde toplu tarlalarda çalışmaları için başka yerlere yerleşmeye zorlandı. Bu dönemin ardından Tanzanya dünyanın en az gelişmiş ve dış yardıma en çok gereksinim duyan ülkelerden biri haline geldi. 1980'lerin ortalarından beri Tanzanya aşamalı olarak yeniliklerle tanışmaktadır.

  Tarih

  Tarih öncesi

  Tanzanya topraklarında yapılan kazılar sonucunda bilinen en eski insan yerleşmeleri açığa çıkarıldı. Özellikle "İnsanlığın Beşiği" olarak bilinen Olduvai Boğazı'nda yapılan araştırmalarda ilk insan fosillerine erişildi. Buluntular arasında iki milyon yıldan fazla geçmişe sahip olan Zinyantropus fosilleri ve 36 milyon yıl ile bilinen en eski insan ayak izleri olan Laetoli ayak izleri yer almaktadır.
  10.000 yıl öncesinde Tanzanya'da en geniş avcı-toplayıcı insan topluluklarının bulunduğu bilinmektedir. Bunların genel olarak Khoisanlar olduğuna ve konuştukları dilin de yine Khoisan dili olduğu düşünülmektedir. M.Ö. 1000 ile 4000 yılları arasında kuzeyden gelen ve Kuşitik diller konuşan halklarla karışan bu kavimler zamanla Kuşitik halkların asimile olmasıyla son hâlini aldı. Ancak Kuşitik halkların en önemli katkısı bu yerli halklara çeşitli basit tarım besin üretimi ve sonraları çiftlik tarımı yöntemlerini öğretmesidir.
  Milat döneminde Bantu dili konuşan halklar Batı Afrika'dan bugünkü Tanzanya ve çevresine göç etmeye başladı. Bu halklar metal madenleri işleyebildikleri gibi yeni birtakım toplumsal ve siyasî sistemlere de sahipti. Bantular son kalan Kuşitik ve Khoisan halkarı da özümsedi ve yöre halklarına son ırksal şeklini vermeye başladı. Daha sonraları ise az ama düzenli olarak Nilotik halklar yöreye göç etmeye başladı. Bu göçler 18. yüzyıla kadar sürdü.

  Ortaçağ

  Zaman ilerledikçe Basra Körfezi ve Batı Hindistan'dan gelen gezginler ve tüccarlar Tanzanya da dahil olmak üzere Doğu Afrika kıyılarını ziyaret etmeye başladı. Özellikle ilk milenyumunKenya ve Tanzanya kıyıları uğrak bir nokta olmaya başladı. Ancak geleneksel yorumlara zıt olarak uzmanlar buradaki kentlerin kurulmasında Arapların veya PerslerinSvahili dili konuştuğu tespit edilmiş durumdadır. İkinci milenyumun başlarında Svahili yerleşimleri Afrika medeniyetlerini ve çevredeki kıyı kentlerini birbirine bağlayarak ticaretin gelişmesinde önemli rol üstlendi. 1200 ile 1500 yılları arasında Tanzanya'nın güney bölgesinde yer alan Kilwa kenti bu Svahili kentlerinden en havalı ve ileri olanlarından biriydi. Bu dönem özellikle Svahili medeniyetinin altın çağı olarak nitelendirilmektedir. 1300'lerin başında Kuzey Afrikalı gezgin İbn Battuta Kilwa'yı ziyaret ettikten sonra burayı dünyadaki en iyi kentlerden biri olarak nitelendirmesiyle bilinmektedir. Bugün çevrede yaygın olan İslam dini ise Svahili kıyılarında 8. ve 9. yüzyıllarda yayılmaya başladı. sonlarına doğru önemli bir rolü olmadığını düşünmektedir. Özellikle kalıntılara bakıldığında kentlerin kuruluşunda yerli izlerin olması bu görüşleri desteklemektedir. Yine bulgular arasında Arap etkisinden çok önce kurulan ilk yerleşimlerdeki halkların günümüzde Tanzanya'nın resmî dili olan
  1498 yılında Vasco da Gama Doğu Afrika kıyılarına erişen ilk Avrupalı oldu. 1525 yılına gelindiğinde bölgede Portekiz yaygın bir sömürge kurdu. Burada süren Portekiz egemenliği Ummanlı Arapların buraya ayak bastığı 18. yüzyıla kadar sürdü. Ummanlı Arapların da yardımıyla Portekizliler Ruvuma Nehri'nin kuzeyinden atıldılar. Kıyıdaki adımlarını sağlamlaştıran Umman Sultanı Seyyid Said Tanganika Gölü'ne kadar sınırlarını genişletti. Öyle ki 1840 yılında başkentini Zengibar'a taşıdı. Bu ada üzerine odaklanan sultan Orta Afrika'dan Umman'a kadarki sınırlarda bir süre egemen oldu. Bu süreçte Zengibar Arap köle ticaretinin merkezi oldu. Bu dönemdeki Arap ve Pers egemenliği nedeniyle Avrupalılar Tanzanya'yı köle ticaret merkezi olarak kullanamadığı gibi bölgenin doğası ve kültürü hakkında çok sınırlı bilgiler edinebildiler.

  Sömürgelik ve Çağdaş dönem

  Arap egemenliği bittikten sonra Tanzanya bir Alman sömürgesi durumuna geldi. 1880'lerden 1919 yılına kadar Almanya'nın boyunduruğu altında kalan Tanzanya Milletler Cemiyeti'nin kurulmasıyla beraber İngiliz boyunduruğuna geçti. Ancak kuzeybatı bölgesindeki bugün Ruanda ve Burundi olarak bilinen bazı küçük ülke toprakları Belçika'ya verildi.
  İngiliz sömürge dönemi 1961 yılına kadar sürdü. 1961 yılında ise Kenya'da olduğundan farklı olarak bölge daha barışçıl bir şekilde bağımsızlığını elde etti. 1954 yılında Julius Nyerere Tanganika Afrika Ulusal Birliği'ni (TANU) kurdu. TANU'nun asıl amacı Tanganika'nın bağımsızlığı için savaşmaktı. Yeni üye alımlarından sonra TANU bölgedeki en güçlü kurumlardan biri oldu. 1961 yılında elde edilen bağımsızlığın ardından Nyerere'nin ilk devlet başkanlığı görevi başladı. Ancak Nyerere'nin ilk başkanlık süreci Afrika sosyalizmi dönemine geçişle ve Arusha Bildirgesi ile sona erdi.
  Komşu Zengibar da 1963 yılında üzerindeki Arap boyunduruğunu atarak Zengibar Devrimi'ne imza attı. 26 Nisan 1964 yılında ise Zengibar ile Tanganika birleştirilerek bugünkü Tanzanya adını aldı. Nyerere'nin Tanzanya'da ikinci defa başa gelmesiyle beraber tek partili bir diktatörlük kuruldu. Bu yeni sosyalist rejim Doğu Bloğu güçleri olan Çin Doğu Almanya ve SSCB tarafından desteklendi. Ancak bu süreç içinde rüşvet ve siyasi bozukluklar hızla artmaya başladı.
  Sosyalist rejim süresince kimi köyler yakılarak sakinleri zorla toplu tarlalarda çalışmaya yollandı. Bu durum tarımsal yeterliliği ve üretimi bozguna uğrattı. Öyle ki başta geçimlik çiftçilerle dolu olan ülke bu yanlış siyaset yüzünden kıtlığa sürüklendi. 1970'lerin sonunda bu durum daha da kötüye gitti. Bu süreçten sonra Tanzanya komünist Çin'den yardım almaya başladı.
  Bu dönemin ardından Tanzanya dünyanın en az gelişmiş ve dış yardıma en çok gereksinim duyan ülkelerden biri haline geldi. 1980'lerin ortasından itibaren ülke Uluslararası Para Fonu'ndan yardım alarak bazı yeniliklere imza atmaya başladı. Yine ülkedeki gayri safi yurtiçi hasıla artmaya ve yoksulluk oranı düşmeye başladı.

  Coğrafya


  Eski başkentiyle gösterilen Tanzanya haritası.


  Kuzey Tanzanya'da Büyük Rift Vadisi'nin içinde yer alan bir bölgeden görünüm.  Yüzölçümü 945.087 km² kadar olan Tanzanya bu bağlamda dünyanın en geniş topraklara sahip otuz birinci ülkesidir. Sıralamada Mısır'dan sonra gelen ülkenin yüzölçümü yaklaşık olarak Nijerya kadardır.
  Ülkenin kuzeydoğusu genellikle dağlık olup Afrika'nın en yüksek noktası olan Kilimanjaro Dağı'nı içinde barındırır. Kuzeyde ve batıda genellikle Büyük Göller'in birer parçası olan göller zinciri yer alır. Bunlar arasında Afrika'daki en büyük göl olan Victoria Gölü ve yine kıtadaki en derin göl olan Tanganika Gölü yer almaktadır. Özellikle Tanganika Gölü barındırdığı çeşitli benzersiz balık türleriyle ünlenmiştir. Ülkenin orta kuşağı tarıma uygun alanlar ve platolardanHint Okyanusu kıyılarının biraz açıklarında Zengibar adası yer alır. ibarettir. Doğu kısımlar ise okyanus kıyısında bulunduğundan genelde sıcak ve nemlidir. Doğudaki bu
  Tanzanya birçok büyük ve ekolojik değere sahip doğa parklarına ev sahipliği yapar.Bunların arasında kuzeydeki Ngorongoro Krateri ve Serengeti Ulusal Parkı ile güneydeki Selous ve Mikumi Ulusal Parkı gibi merkezler ünlüdür. Bunun yanında batıdaki Gombe Ulusal Parkı da Dr. Jane Goodall'ın şempanze davranışlarını gözlemlediği merkez oluşuyla da bilinmektedir.
  Ülkede bunların dışında da önemli turistik merkezler yer alır. Ülkenin güneybatısındaki Rukwa'da yer alan Kalambo çağlayanları devlet tarafından tanıtılmaktadır. Tanganika Gölü'nün güneyinde yer alan bu çağlayanlar Afrika'daki en uzun ikinci çağlayanlardır.

  İklim

  Tanzanya'da tropik iklim görülür. Yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklıklar yıl boyunca 10˚C ve 20˚C arasında değişir. Ülkenin geri kalan kısımlarında sıcaklık nadiren 20˚C altına düşer. Ülkede hüküm süren en sıcak aylar Kasım ve Şubat (25˚C - 31˚C) arasında olup en soğuk aylar da Mayıs ve Ağustos (15˚C - 20˚C) arasındaki dönemdir.
  Tanzanya üzerinde iki farklı yağış rejimi bulunmaktadır. Bunlardan ilki tektepeli olan Aralık-Nisan dönemindeki yağış diğeri ise iki tepeli olan Ekim-Aralık ve Mart-Mayıs dönemindeki yağışlardır. Bunlardan ilki sadece ülkenin güney güneybatı merkez ve batı kısımlarında gözlemlenirken ikincisi de sadece kuzey bölgelerde gözlemlenir. İki tepeli yağış rejiminde yer alan Mart-Mayıs dönemi "uzun yağmurlar" veya Masika adıyla anılırken Ekim-Aralık dönemi de "kısa yağmurlar" veya Vuli olarak adlandırılır.

  Siyaset

  Tanzanya'nın başkanı ve milletvekilleri her beş yılda bir düzenlenen genel seçimlerin sonuçlarına göre belirlenir. Devlet başkanı göreve geldiğinde kendi seçimine göre meclisteki yönetimi idare etmek üzere bir başbakan atar. Yine devlet başkanı bakanlar kurulu üyelerini meclisteki üyelerden seçer. Anayasa mecliste daha önce hiç seçilmemiş on üyenin bakan olarak seçilmesine yetki verir. Ülkede son yapılan genel seçimler Aralık 2005'te yapıldı. Bu ve 1962'den sonraki tüm seçimlerin sonucuna göre Chama Cha Mapinduzi adlı parti ülkede baskın durumdadır. Öyle ki rakip partilerin güç kazanmasına oldukça zor gözüyle bakılmaktadır. Yine de ülkede herhangi bir siyasi çekişme yaşanmamaktadır.
  Tek meclisi olan parlamento 2000 yılında belirlendi ve günümüzde 295 üye barındırmaktadır. Bu üyeler arasında savcı ve beş Zengibar milletvekili yer almaktadır. Meclisteki üyelerin beşte biri kadın olup; 181 üye anakaradan 50 üye Zengibar'dandır. Ülke meclisindeki milletvekillerinin yüzde 93'ü Chama Cha Mapinduzi partisindendir.
  Zengibar'ın temsilci meclisinin birlik hakkında olmayan konular dışındaki tüm alanlarda yetkisi bulunmaktadır. Zengibar'daki bu mecliste günümüzde yetmiş sekiz üye yer almaktadır. Bunlardan ellisi halk tarafından onu Zengibar başkanı tarafından seçilmiş durumda olup; geriye kalan beşi resmî üye ve biri de cumhurbaşkanı tarafından seçilen bir avukattanmilletvekillerinin görev süreleri beş yıl kadardır. Yarı özerk Zengibar ile ortağı Tanzanya arasındaki birlik dünyada eşine az rastlanan yönetim sistemlerinden biridir. oluşmaktadır. Mayıs 2009'da bu yönetimdeki kadın sayısını arttırma girişimleri sonucunda on olan kadın üye sayısı on beşe yükseltildi. Bu nedenle bu meclisteki üye sayısının yakın gelecekte seksen bir olması düşünülmektedir. Görünürde Zengibar'ın temsilci meclisi birliğe ilişkin bir konu olmadıkça ülkenin genel meclisinin izni olmaksızın yasalar koyabilir. Yine Zengibar'da yer alan bu meclisteki başkan ve
  Tanzanya'da beş aşamalı bir yargı sistemi yer alır. Bu sistemin içinde kabile İslam ve İngiltere yasaları ortak olarak yer almaktadır.

  Ekonomi
  Arusha yakınlarında bir market.  Tanzanya'da ekonomi baskın olarak tarıma dayalıdır. Öyle ki ülkedeki gayri safi yurtiçi hasılanın yarısından fazlası taşımacılığın yüzde seksen beşi işgücünün yüzde sekseni tarım temeli üzerine kuruludur. Ancak topoğrafya ve iklim koşulları yüzünden ülke topraklarının sadece yüzde dördü tarıma elverişlidir.
  Bunların dışında ülkedeki doğal kaynakların arasında altın ve yeni çıkarılmaya başlanan doğal gaz da yer alır. Çıkartılan doğal gazın önemli bir kısmı başkent Darüsselam'a taşınır ve bir miktarı da buradan denizaşırı olarak ihraç edilir. Ülkede genel olarak gelişmişliğin düşük oluşu tüm bu madencilik çalışmalarına engel olmaktadır. Her ne kadar bu alanda önemli oranda çalışmalar ve maddi destekler yapılsa da önemli bir gelişme kaydedilememektedir.
  Sanayi dar alanlarda etkili olup genellikle tarımsal ürünlerin ve temel hafif eşyaların işlenip üretilmesine yetecek kadardır. Ülkede altın elmas kömür demir uranyum nikel krom kalay platin koltan ve niyobyum gibi değerli yeraltı kaynakları yer almaktadır. Her ne kadar madencilikte gelişmemiş olsa da Tanzanya Güney Afrika ve Gana'nın ardından Afrika'nın altın madenciliğinde en gelişmiş üçüncü ülkesidir. Ülke ayrıca Tanzanit adlı değerli taşlarıyla da ünlüdür. Bunların dışında ülke sınırları içinde Serengeti ve Ngorongoro gibi dünya çapında ün yapmış birçok ulusal park yer almaktadır. Öyle ki sadece bu parklar ülke için önemli bir turizmHint Okyanusu açıklarındaki Songo Songo adasından doğal gaz çıkarımı da 2004 yılında başladı. Başkentteki birçok merkezde kullanılan doğal gazın çıktığı bir başka yer de Mnazi Körfezi'dir. geliri sağlamaktadır. 1991 yılından 1999 yılına kadarki büyümede altın ve çeşitli sanayi dalları da öne çıktığı görülmektedir. Ayrıca
  Yine de son zamanlarda gerçekleştirilen bankacılık yatırımları ve yenilikleri sayesinde özel sektörün geliştirilmesi ve bu sayede büyümenin ve yatırımların arttırılması amaçlanmaktadır. Bunun için ayrıca gereksiz harcamalarda da kısma yoluna gidilmektedir. Bunların dışında başlarından itibaren uzun süredir devam eden kuraklık sorunu da ülkedeki enerji üretim hacmini azalttı. Tanzanya'nın enerji üretimindeki paylara bakıldığında en önemli orana hacmin yüzde altmışı ile hidroelektrik enerjisi sahiptir. yüzyıl
  Tanzanya içinde üç büyük havayolu şirketi yer almaktadır. Bunlar; uluslararası ulaşımda Air Tanzania ülke içi ulaşımda Precision Air ve yöresel uçuşlar sağlayan bir başka şirkettir. Bunların dışında da ülkede havayolu şirketleri yer alır. Tanzanya'da ayrıca iki adet de demiryolu şirketi yer almaktadır. Bunlar ise TAZARA ve Tanzania Railways Corporation'dır. Denizyolu ulaşımının fazla ileri olmadığı ülkede buna karşılık Darüsselam ve Zengibar adası arasında gerçekleşen kızaklı bot seferleri yer almaktadır.
  Tüm bunların dışında Tanzanya Doğu Afrika Topluluğu'nun üyesi olup gerçekleşmesi planlanan bir Doğu Afrika Federasyonu'nun potansiyel bir üyesidir.

  Sağlık

  2006 yılı verilerine göre ülkedeki beş yaş altı ölüm oranı bin kişide 118 canlı doğumlardaki yaşam süresi ortalama elli yıldır. 15 ile 60 yaş arasında gerçekleşen ölüm oranı da erkeklerde binde 518 kadınlarda binde 493 kadardır.
  Ülkede yeni doğum sürecini atlatmış bebeklerde görülen en birincil ölüm nedeni sıtmadır.Yetişkinler için de en ölümcül hastalık HIV/AIDS'tir. Öyle ki 2006 yılı verilerine göre ülkede HIV teşhisi konulan ve tedavi gören insanların tüm nüfusa oranı yüzde on dörttür. Yine ülkedeki insanların yüzde elli beşi temiz suya yüzde otuz üçü sağlık hizmetlerine erişebilmektedir.

  Bölgeler ve Yerleşimler

  Tanzanya mkoa adı verilen yirmi altı bölgeye ayrılmış durumdadır. Bunlardan yirmi biri anakarada beşi de Zengibar'dadır. Zengibar'da olan bölgelerin üçü Unguja'da ikisi Pemba'dadır. Ülkede wilaya adı verilen doksan sekiz il bulunur. Bu illerin her birinde en az bir il meclisi bulunur. Bu illerin amacı bölgesel otoriteyi güçlendirmektir. İllerde günümüzde toplam 114 il meclisi yer almaktadır. Bu il meclisleri arasında yirmi iki adet kentsel meclis de yer alır.
  Ülkedeki bölgeler aşağıdaki gibidir: Arusha · Darüsselam · Dodoma · Iringa · Kagera · Kigoma ·Kilimanjaro · Lindi · Manyara · Mara · Mbeya · Morogoro · Mtwara · Mwanza · Kuzey Pemba ·Güney Pemba · Pwani · Rukwa · Ruvuma · Shinyanga · Singida · Tabora · Tanga ·Merkez/Güney Zengibar · Kuzey Zengibar · Kentsel/Batı Zengibar

  Doğal yaşam

  Tanzanya vahşi yaşam alanlarının bolluğuyla bilinen bir ülkedir. Ülkede içinde ak sakallı Afrika antilobunun (Connochaetes taurinus mearnsi) da bulunduğu Serengeti adlı ovanın büyük bir kısmı yer almaktadır. Yine ülkede her yıl belli dönemlerde devasa boynuzlu hayvan göçleri görülmektedir. Öyle ki kurak mevsimlerde 250.000'e kadar antilop yaşamlarını sürdürebilmek için beraber ormanlık bölgelere göçmektedir.
  Tanzanya'ya özgü 130 amfibyum ve 275'in üzerinde sürüngen türü bulunmaktadır. Bu türlerin büyük kısmı IUCN Kırmızı Listesi'nde yer almaktadır. Tanzanya hükümeti türlerin korunumunu adreslemek için "Biyolojik Çeşitlilik Hareket Planı" adında bir çalışma başlattı. "Gri yüzlü sengi" adı verilen bir fil faresi türü 2005 yılında keşfedildi. Bu canlının sadece Udzungwa Dağları'ndaki iki ormanlık alanda gözlemlenebildiği belirtildi. Ülkede bu ve bunun gibi birçok daha keşfedilmeyi bekleyen türlerin olduğu düşünülmektedir.

  Nüfus

  2006 yılı itibariyle ülkede yılda yüzde iki hızla büyüyen 38.329.000'lik bir nüfus barınmaktadır. Tanzanya'daki nüfus dağılımı çok belirsizdir. Öyle ki kuru bölgelerde kilometre kare başına 1 sulak alanlarda kilometre kare başına 51 Zengibar'da kilometre kare başına 134 insan düşmektedir. Halkın yüzde sekseninden fazlası köylerde yaşar. Darüsselam ülkenin en büyük kenti olup ticari olarak oldukça ileri seviyede bir kenttir. Ülkenin merkez bölgesinde yer alan Dodoma kenti yeni başkent olup meclise ev sahipliği yapmaktadır.
  Ülkedeki etnik grupların sayısı 120'den fazladır. Bu etnik gruplar arasında Sukuma Nyamwezi Hehe Bena Gogo Haya Makonde Chagga ve Nyakyusa'nın bir milyondan fazla üyesi bulunur. Diğer başlıca etnik gruplar arasında Pare Sambaa veya Shambala ve Ngoni yer alır. Tanzanya halkının çoğunluğu ise Bantu kökenli Sukuma ve Nyamwezi gruplarındandır. Nil yöresine ait olan halklar arasında göçmen Maasai ve Luo gibi Kenya sınırı yakınlarındaki halklar yer almaktadır. Sandaweler ve Hadzalar ise Afrika'nın güney kısımlarında yaşayan Kalahari halklarına özgü olan Khoisan dillerine mensup dillerle konuşurlar.
  Ülkede ayrıca Arap Hint Pakistanlı Avrupalı Çinli topluluklar da yer almaktadır. 1994 yılı itibariyle anakarada 50.000 Zengibar'da 4.000 kadar Asya kökenli insan yaşamaktadır. Bunun yanında ülkede yaklaşık 70.000 Arap ve 10.000 Avrupalının yaşadığı bilinmektedir.12 Ocak 1964 tarihinde gerçekleşen Zengibar Devrimi sonrasında bölgedeki Arap hanedanlığı sona erdi. Ancak binlerce Arap ve Hint Zengibar'da gerçekleşen ayaklanmalar sırasında katledildi.

  Din
  Moshi'deki bir cami.

  Tanzanya'daki nüfusun üçte biri Müslüman veya Hıristiyan'dır. Geriye kalan nüfus ise yerel dinleri benimsemiş durumdadır. Ancak yine de 1967 yılındaki sayımlardan sonraki hiçbir sayımda insanlara dinin hassas bir konu olduğu düşüncesiyle dinleri sorulmamıştır. Bu nedenle günümüzdeki dini durum hakkında kesin bir tahmin yapılamamaktadır. Ancak geleneksel dinlere inananların azaldığı bilinmektedir.
  Hıristiyan nüfus çoğunlukla Katolik Protestan Pentekostalist Yedinci-gün Adventisti MormonYehova'nın Şahitleri üyesidir. Protestanlar arasında yer alan Luteranlar ve Moravyalılar ülkedeki Alman sömürge dönemi sırasında kültüre geçen mezheplerdir. Yine ülkedeki Anglikanlar İngiliz sömürge döneminde ülkeye geldi. ve
  Zengibar adasının yüzde doksan dokuzundan fazlası Müslüman'dır. Anakarada ise Müslüman topluluklar kıyı kesimde ağırlıkta yer alır. Ancak iç kısımlardaki kimi yerlerde de yoğun Müslüman topluluklar yer alır. Müslüman halkın yüzde sekseni ile doksanı arasındaki kesimi Sunni'dir. Geriye kalanlar ise Asya kökenli Şiilerdir.
  Bunların dışında Tanzanya'da farklı dinlere mensup kimi topluluklar da yer almaktadır. Özellikle anakarada Budistler Hindular ve Bahailer ile karşılaşmak mümkündür.

  Dil

  Tanzanya 126 farklı etnik grubu bünyesinde barındırır. Her bir topluluğun kendine özgü dili bulunmaktadır. Dolayısıyla ülkenin resmî bir dili yoktur. Ancak Svahili dili ülkedeki resmî yazışmalarda kullanıldığından resmî olmayan devlet dili olarak öne çıkmaktadır. Ülke bağımsızlığını ilan ettikten sonra sömürge döneminin resmî dili olan İngilizce bir süreliğine resmî işlerde kullanılmaya devam edildi. Son yıllarda İngilizce hemen hemen hiçbir devlet kurumunda kullanılmamaktadır. Bu nedenden dolayı Tanzanya Afrika'daki sömürge ülkeleri arasında eski sömürge dilini hemen hemen hiç kullanmayan sayılı devletlerden biridir.
  Ülkenin 1984 yılında açıklanan resmî dil siyasetine göre Svahili dilinin toplumsal ve siyasî olarak kullanılmasının yanında ilk ve yüksek eğitim dili olarak işlenmesi; öte yandan İngilizcenin de orta eğitim üniversiteler ve yüksek mercilerde kullanılması kararlaştırıldı.Her ne kadar Britanya hükümeti ülkede finansal olarak İngilizce kullanımını desteklese de dilin günlük yaşamda kullanımı tükenmeye yüz tuttu. Öyle ki 1970'lerde ülkedeki üniversitelerde ders dışında İngilizce konuşan öğrencilerin ağrılıkta olduğu bilinmektedir. Günümüzde Tanzanyalı üniversite öğrencileri okul dışında tamamen Svahili dilinde konuşmaktadır. Yine de İngilizce ile Svahili'yi karıştırarak konuşmak da sık görülen bir durumdur.
  Diğer konuşma dilleri arasında Gujarati gibi Hint dilleri ve Mozambikli siyahîler ile Goanlar tarafından konuşulan Portekizce yer almaktadır. Daha dar çapta ise Burundi Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırlarında konuşulan Fransızca ülkede günlük olarak konuşulan yabancı diller arasındadır. Tarihte Almanca da Alman sömürge döneminde sıkça konuşulmaktaydı. Ancak uzun yıllar sonra dilin etkisi ortadan kalkmış durumdadır.

  Kültür
  Makonde oymaları.

  Tanzanya müziği geleneksel Afrika müziği yaylı temelli taarab ve ülkeye özgü hip hop türü olan bongo flava arasında değişen bir tınıya sahiptir. Ünlü taarab sanatçıları arasında Abbasi Mzee Culture Musical Club ve Shakila yer alır. Uluslararası düzeyde bilinen geleneksel müzik sanatçıları arasında Bi Kidude Hukwe Zawose ve Tatu Nane bulunur.
  Tanzanya ayrıca kendine özgü bir Afrika rumba müziğine sahip olup bu türde Tabora Jazz Western Jazz Band Morogoro Jazz Volcano Jazz Simba Wanyika Remmy Ongala Ndala Kasheba[34] Nuta Jazz Atomic Jazz DDC Mlimani Park Afro 70 & Patrick Balisidya[35][36][37][38] ve Orchestra Makassygibi isimleri ün yapmıştır. Sunburst Tatu Nane
  Ülkenin ayrıca birçok yazarı bulunmaktadır. Özellikle Godfrey Mwakikagile Mohamed Said Abdulrazak Gurnah Julius Nyang'oro Clement Ndulute Frank Chiteji Joseph Mbele[39] Juma Volter Mwapachu Issa Shivji Jenerali Twaha Ulimwengu Penina Mlama[40] Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Adam Shafi Dr. Malima M.P Bundala ve Shaaban Robert gibi isimler Svahili dilinde önemli edebi eserler vermiştir.
  Ülkenin ayrıca resim alanında dünyaya kazandırdığı önemli sayıda ortak mirası bulunmaktadır. Bu sanat dalında ise iki tarz dünya çapında üne kavuşmuş durumdadır. Bunlar: Tingatinga ve Makonde şeklindedir. Tingatinga parlatıcı boyalarla kanvas yüzeye yapılan resimlerdir. Bu tarz resimlerde genellikle hayvanlar veya çiçekler renkli ve süregelen tasarımda işlenir. Bu tarz resimlerin başlatıcısı Güney Tanzanya'da doğan Mr. Edward Saidi Tingatinga'dır. Tingatinga bir süre sonra Darüsselam'a taşındı ve 1972'deki ölümünün ardından tüm ülkeye ve dünyaya sanatı yayıldı. Makonde ise hem Tanzanya'daki hem Mozambik'teki bir kabilenin adı olup hem de çağdaş bir heykel sanatıdır. Özellikle sahip olduğu sert ve koyu abanozdan yapılan yüksek Ujamaas (Yaşam Ağaçları) sayesinde tanınmaktadır. Tanzanya ayrıca dünyada en çok tanınan Afrikalı ressamlardan biri olan George Lilanga'nın da doğum yeridir.

  Spor

  Filbert Bayi ve Suleiman Nyambui 1980 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan atletlerdir. Tanzanya ayrıca İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda ve Afrika Atletizm Şampiyonası'nda yarışmaktadır. Ülkede futbol yaygın ve sevilen bir spordur. Ülkede yer alan iki büyük takım olan "Genç Afrikalılar Spor Klübü" (Yanga) ve "Simba Spor Klübü" (Simba) ülkede geniş bir hayran kitlesine sahiptir.
  Basketbol da Tanzanya'da sevilen bir spor olup çoğunlukla askerler ve okul öğrencileri arasında oynanmaktadır. Tanzanya ayrıca NBA'deki Memphis Grizzlies takımında oynayan Hasheeem Thabeet adlı bir basketbol oyuncusuna da sahiptir. Thabeet NBA'de oynama hakkına sahip olan ilk Tanzanyalı olma ünvanını taşımaktadır. Ülkede ragbi de gelişmekte olan bir spor türüdür.

  Medya

  Daily News ülkedeki en eski gazete olup halen yayınına devam etmektedir. Yine genel olarak televizyon kanalları arasında TVT veya şimdiki adıyla "Tanzania Broadcasting Corporation" (TBC1) yer aldığı gibi radyo kanalları arasında Radio Tanzania Dar es Salaam RTD veya şimdiki adıyla TBC Radio yer almaktadır. 2007 yılından beri tüm bu kanallar devlet tarafından yönetilmektedir. Ülkede ayrıca günlük yayın yapan yirmiden fazla gazete yirmiden fazla televizyon kanalı ve otuzdan fazla FM radyo kanalı bulunmaktadır. Radyolar arasında Radio One Radio Sibuka-Shinyanga Radio Faraja-Shinyanga Radio Times Radio Saut-Mwanza Radio Sauti ya Injili-Moshi Living water FM-Mwanza Radio Tumaini Radio Sauti ya Quran Magic FM Praise Power Radio Radio Mwangaza-Dodoma Kifimbo Fm-Dodoma Radio Maria Radio Upendo Wapo Radio Mlimani Radio Clouds FM Passion FM ve Radio Free Africa gibi kanallar yer almaktadır. Bazı radyo kanalları ve gazeteler çeşitli siyasi partiler tarafından satın alınmış durumdadır. Uhuru gazetesi ve Uhuru FM radyosu da buna dahildir.
  Uluslararası olarak BBC Radio Voice of America ve Deutsche Welle gibi radyo kanalları da ülkede dinlenebilmektedir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TANZANYA (Fr.: Tanzanie İng.: Tanzania)

  Doğu Afrika'da devlet.

  Eski Tanganyika arazisiyle Hint Okyanusu'nun Afrika kıyıları yakınındaki eski Zengibar Sultanlığı'nın birleşmesiyle kurulmuştur. Nüfusu 26.542.000 (1993).

  İki kısımdan oluşur:

  1) Kıtada nüfus ve arazi bakımından ülkenin büyük bölümünü oluşturan Tanganyika (yüzölçümü 942.626 km2;

  2) Zengibar Pemba adaları (yüzölçümü 2.641 km2).

  Kıtada Tanzanya'yı çevreleyen ülkeler Ruanda Burundi Zaire Kenya Uganda Zambiya Malavi ve Mozambik'tir. Başkenti Dodoma başlıca kentleri Zengibar Tanga Mwanza Aruşa Moşi'dir. İngilizce ve yerli dilleri konuşulur nüfusun % 95'i Bantu zencileri 1/3'ü Müslümandır.

  Ekvatorun hemen güneyinde yer alan ülkede iklim koşulları yüksekliğe bağlıdır. Kıyılar sıcak ve çok yağışlı ortadaki platolar sıcak ve nispeten kuraktır. Daha yüksek dağlık bölgelerdeyse ılıman iklim egemendir. Victoria Tanganyika ve Nyassa göllerinin bir bölümü bu ülkede kalır. Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimancaro da (5.895 m.) bu ülkededir. Tanzanya yeraltı kaynaklarıyla zengin bir ülkedir.

  Başlıcaları elmas altın kalay pirit kömür demir petrol ve değerli taşlardır. Fakat bu kaynaklar bugün için gerekli şekilde işletilememektedir. Ekonomi ülkenin % 43'ünü kaplayan orman ürünlerine ve tarıma dayanır. Başlıca tarım ürünleri pamuk kahve karanfil kopra sisal çay tütün ve yerfıstığıdır. Tanzanya kıyılarına ilk gelen yabancılar Ummanlı Araplardı (8. yüzyıl).

  Bunları 11. yüzyılda İranlılar izledi. Bu kıyılarda ilk görülen Avrupalılarsa Portekizlilerdir ve 16. yüzyılda yerleşmeye başlamışlardır. 1828'de Umman İmamı Sayyid Said Zengibar Adası'nı ülkesinin başkenti yaptı. Afrika'nın bu kıyıları özellikle 19. yüzyılda yoğun bir esir ticareti alanıydı.

  Tanganyika 1885'ten 1919'a kadar "Doğu Afrika arazisi" adıyla Almanya yönetiminde kaldı ve 1919'da İngiliz yönetimine verildi. Zengibar ve Pemba adalarıysa 1886'da bağımsız bir sultanlık oldu. Fakat 1890'da İngiltere himayesine girdi. Tanganyika 1961'de kuruldu. 1962'de cumhuriyet oldu. Zengibar ise 1964'te sultanı devirerek bağımsızlık ilân etti ve aynı yıl Tanganyika ile birleşerek bugünkü adını aldı.

  Tanzanya adını alan genç federal devlet Nyrere'nin önderliğinde tek partili sosyalist bir rejime yöneldi (1977 Anayasası). Zanzibar 1979'da kendi anayasasını ilân etti. 1985'te seçilen ve 1990'da ikinci kez seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Ali Hasan Mvinyi 1992'de Tanzanya Parlamentosu'na çokpartili rejimi kabul ettirdi.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  DEVLETİN ADI: Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti
  BAŞŞEHRİ: Darüsselam
  NÜFUSU: 25.900.000
  YÜZÖLÇÜMÜ: 945.037 km2
  RESMİ DİLİ: İngilizce
  DİNİ: İslam Hıristiyan Putperest
  PARA BİRİMİ: Tanzanya Şilini

  Doğu Afrika’da bir ülke. Tanzanya Nisan 1964’te Tanganika ve Zengibar adlı iki bağımsız devletin birleşmesinden meydana gelmiştir. Tanganika kuzeyde Kenya Uganda kuzeybatıda Rwanda ve Burundi batıda Kongo güneybatıda Zambiya güneyde Malawi ve Mozambik doğuda Hint Okyanusu ile çevrilidir. Zengibar Tanganika’nın kuzey kıyısında 40 km uzaktaki Zengibar ve Pemba adalarından meydana gelmiştir. Tanzanya 1° ve 11°46’ güney enlemleriyle 29°36’ ve 40° 28’ doğu boylamları arasında yer alır.

  Tarihi

  Sekizinci yüzyılda Tanzanya’ya Araplar gelerek İslamiyeti yaydılar. Arkeolojik çalışmalar 10. asırda kıyıda Arap şehirlerinin olduğunu doğrulamaktadır. 1499’da Vasco de Gama Hindistan’a yolculuk yaparken Zengibar’ı keşfetti. Sonraki iki asırda Portekiz İmparatorluğu Doğu Afrika’nın ticaret şehirlerinin çoğunu kontrolü altında tuttu. On sekizinci yüzyıl başlarında Umman Arap Sultanlığı kıyıya seferler yaparak Pemba ve Kilwa şehirlerini zaptetti. 1840’ta Umman Hükümdarı Seyyid Said ibni Sultan sarayını Zengibar’a taşıdı. On dokuzuncu asrın büyük bölümünde Zengibar ülkede fildişi ve köle ticaretini elinde tutan kuvvetli bir Sultanlık halindeydi.

  1885’te Tanganika Almanya’nın yönetimi altına girdi. İngiltere 1890’da Zengibar’ı himayesi altına aldı. Tanganika Birinci Dünya Harbinin sonuna kadar Alman Doğu Afrikası’nın bir parçası olarak kaldı. 1919 Versailles Antlaşmasıyla Alman Doğu Afrikası bölündü. Tanganika Milletler Cemiyetinin İngiltere tarafından yönetilen bir mandası oldu. 1946 yılından itibaren Birleşmiş Milletlerin gözetiminde İngiltere tarafından idare edilen bir memleket haline geldi.

  Tanganika’da bağımsızlık hareketleri 1954’te Tanganika Afrika Milli Birliği Partisi kurulmasıyla başladı. 9 Aralık 1961’de Tanganika bağımsızlığını kazanarak bir sene sonra cumhuriyet idaresine geçtiğini ilan etti. 10 Aralık 1963’te İngiltere Zengibar’a bağımsızlık verdi. Bir ay sonra ihtilalle Arap Sultanlığı devrilerek cumhuriyet ilan edildi. 26 Nisan 1964’te Doğu Afrika’daki Tanganika Cumhuriyeti ve Tanganika kıyısının yakınındaki Zengibar Ada Cumhuriyeti birleşerek Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti adını aldı. 1977 yılında Tanganika ve Zengibar’ın yönetici partileri birleşti.

  1980’de genel seçimler yapıldı. Cumhurbaşkanı Nejerere 1985’te kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Yerine geçen ve halen Cumhurbaşkanı olan Ali Hassan Mwinyi ekonomik yönden batıya açılma politikası güttü (1994 Ocak).

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş