Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart İtalya (Repubblica Italiana) ve İtalya Tarihi

  İtalya'nın eski çağlarında yaşayan insanlar hakkında çok az bilgi vardır. M.Ö. 500'lerde İtalya'da dört belirgin medeniyet mevcuttu. Kuzeyde Keltler orta bölgede Etrüskler iç ve dağlık bölgelerde Romalıların da dahil oldukları birçok kabileler Napoli'den Sicilya'ya kadar olan bölgelerde de Rum azınlıklar vardı. Roma Cumhuriyetinin kuruluş tarihi geleneksel olarak M.Ö. 595 kabul edilmiştir. Bu yıl son Roma kralının sürgün edildiği tarihtir. Daha sonra kabileler arasında sürdürülen çatışmalardan faydalanan Roma bağımsızlığını garanti altına aldı.

  M.Ö. 49'da Sezar Galyalılara tam yurttaşlık hakkı verdi. Roma İmparatorluğu giderek gelişti. Üçüncü yüzyılda bütün yarımadaya hakim oldu. Daha sonra aynı yüzyılda barbarların saldırılarına maruz kalan imparatorluk merkezi Roma'dan Milano'ya taşındı. Costantinos zamanında ise merkez İstanbul'a alındı.

  Galya'yı ve öteki eyaletleri kaybeden Batı Roma İmparatorluğunun elinde yalnız İtalya kaldı. Doğu Roma İmparatoru Zenon Ostrogotları İtalya'yı yönetmekle görevlendirince dört yıl süren savaşlar sonunda Ostrogotlar İtalya'ya hakim oldular ve Ostrogot kralı İtalya'nın mutlak kralı oldu. Bu dönemden sonra Papalık iktidarı gelişti. 451 yılında Kuzey İtalya Avrupa Hunlarının istilasına uğradı. Roma istiladan Papa'nın ricaları üzerine kurtuldu ve 6. yüzyılın sonlarına kadar siyasi hakimiyet Papalığın elinde kaldı.

  774 yılında Napoli Gueta ve Amalfi Müslümanların akınlarına maruz kaldı. Müslümanlar Sicilya'yı fethetti. Şarlman'ın ölümü üzerine derebeylik ve siyasi parçalanmalar oldu. Roma İmparatorluğunu yeniden kurmak isteyen Otto (938-1002) başkenti tekrar Roma'ya taşıdı. Papalık-İmparatorluk mücadelesi tekrar başladı. Papa ile imparatorlar arasındaki savaştan faydalanan kuzey ve orta İtalya şehirleri bağımsızlıklarını ilan ettiler.

  On ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Cenova Floransa Venedik ve Milano gibi şehirler küçük ama birer güçlü devlet olarak ortaya çıktıktan sonra İtalya ekonomisine egemen oldular. On beşinci yüzyılın başlarında Avrupa'da başlayan Rönesans'ın etkisi İtalya'da görüldü. Bu asrın ortalarında İtalya toprakları üzerinde Osmanlı akınları başladı ve Osmanlılar 1480'de Otranto'yu aldılar.

  1494-1559 yılları arasında İtalya'da siyasi zayıflama ve parçalanma savaşlara yol açtı. İtalya Avrupa hakimiyetini ele geçirmek isteyen Fransa ve Avusturya hanedanının savaş alanı oldu. Bu savaş da İtalya'yı büyük ölçüde etkiledi.

  İtalya'da 17. yüzyıldan sonra gerileme dönemi başladı. Napoli Krallığı ve Sicilya güçsüzleşti. 1796 yılında Napolyon önderliğindeki Fransızlar İtalya'yı işgal etti. Fransız hakimiyeti 20 yıl gibi kısa bir dönem sürdü. Bu dönemde ülke aynı yönetim altında birleşti. Kısa bir zaman için kuzeyde İtalya Krallığı kuruldu. 1815 yılındaki Viyana kongresinde eski düzen yeniden sağlandığı sıralarda Birleşmiş bir İtalya düşünceleri fikirlerde idi. 1866'da Venedik 1870'te Roma'nın katılması ile İtalya sonunda bir Krallık haline geldi. Ancak anlaşmazlıklar tamamen giderilememiş Kuzey-Güney ve bölgeler arası anlaşmazlık ve çekişmeler devam ediyordu.

  1882'de Avusturya-Macaristan ve Almanya'nın yanısıra üçlü ittifaka ve 1915'te müttefiklerle birlikte Birinci Dünya Savaşına girdi. Uzun mücadelelerden sonra Avusturya toprakları üzerindeki emeline kavuşan İtalya savaştan sonra yapılan anlaşmalardan memnun olmadı. Savaştan siyasi ve ekonomik olarak çok kötü çıkan İtalya'da diktatör Mussolini 1922'de zorla kendini kabul ettirdi. Mussolini 1935-1936'da Etiyopya'yı işgal etti. Nazi Almanyası ile ittifaka girdi. 1943 yılına kadar Mussolini'nin diktatörlüğü bir baskı ve silahlanma dönemi olarak geçti.

  İtalya 1940'ta İkinci Dünya Savaşına girdi. İtalyanlar bütün cephelerde yenilgiye uğradılar. Daha sonra Almanya'ya savaş ilan ettiler. İtalya Naziler tarafından işgal edildi. Nazilerin teslim olmasından sonra (1945) İtalya savaştan büyük zarar görmüş olarak çıktı.

  1946 yılında yapılan referandumla Monarşi ortadan kaldırıldı. Yeni bir Demokratik Cumhuriyet kuruldu. 1949 yılında NATO'nun kurucu üyesi olan İtalya 1958'de AET'ye girdi. Yaklaşık 30 yıldır çeşitli koalisyonlarla İtalya'yı idare etmiş olan Hıristiyan Demokrat Parti ve İtalyan Sosyalist Parti 1992 seçimlerinde büyük oy kaybına uğradı. Aynı senenin Mayıs ayında istifa ile boşalan cumhurbaşkanlığına parlamento Oscar Lugi Scoifaro'yu seçti. Ardından yeni bir koalisyon hükumeti kuruldu.

  *

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İtalya Cumhuriyeti ya da kısaca İtalya Avrupa'nın güneyinde Po Nehri ovasının çizme biçimli bir yarımada olan İtalya Yarımadası'nın ve Akdeniz'de Sicilya ve Sardinya adalarının üzerine kurulmuş bir ülkedir.
  Kuzeyinde Alpler ile coğrafi olarak sınırlanmıştır ve burada Fransa İsviçre Avusturya ve Slovenya ile komşudur. Ülke ayrıca Hırvatistan Slovenya ve Fransa ile deniz sınırlarına sahiptir. San Marino ve Vatikan şehir-devletleri bütünüyle İtalya topraklarıyla çevrilidir. İtalya devleti vatandaşı olanlara ya da soyu İtalya ile bağlantılı olan kişilere İtalyan denir.
  italya.jpg
  Tarih
  İsminin kökeni
  Eski Yunanlılar bulunduğu yöne dayanarak Esperia (Batı Ülkesi) olarak adlandırmışlardır. Esperia' zamanla Italia olarak değişmiştir. Italia (Latince vitilus (dana) kelimesinden türemiş olabilir) kelimesi önceleri Calabria bölgesinde kullanılıp "danaların bulunduğu ülke" veya büyük ihtimalle "danalara tapılan ülke" anlamına gelmekteydi. Daha sonraları Romalıların ülke sınırlarını genişletmesiyle bu isim bütün yarımada için kullanılmıştır.
  1861 yılından beri bir birleşik devlet olan İtalya bir zamanlar konuştukları ortak yabancı dil olan İtalyancayı kullanan insanlar sayesinde yarımadada ortaya çıkan coğrafik bir terimdi.
  Birleşmeden önce
  Tarih boyunca Etrüsk Yunan ve Latin uygarlıklarının yeşerdiği yer bugün İtalya olarak tanımlanmaktadır. Daha sonraları Romalılar tarafından ele geçirilecek olan Orta İtalya'da Etrüskler büyük bir İmparatorluk kuraken M.Ö. 8. yüzyılda Yunanlılar Sicilya ve Güney İtalya'da kolonilerini kurmaya başlamıştır. Efsanelere gore Roma kenti M.Ö. 753 yılında kurulmuş yapılan sürekli savaşlar sonucunda sınırları İngiltere'den Sahra Çölü'ne ve İspanya'dan Kafkaslara kadar genişlemiştir.
  5. yüzyılda İtalya yabancılara boyun eğer (Barbar İstilaları). Roma'nın Vizigotlar tarafından işgal edilmesinin ardından bir Germen savaşçısı olan Odoacer kendisini İmparator ilan ederek Batı İmparatorluğuna son verir. 800 yılına kadar süren bu Ostrogotlar ve Lombartlar hükümdarlığı (Carlo Magno) Charlemagne'ın İmparator olarak seçilmesi ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kurulması ile son bulur.
  Charlemagne'ın ve onu izleyen Germen Kralların İmparatorluğu kuvvet ve birlik eksikliği duymuştur. Batı Avrupa ülkelerinin her geçen gün gelişen ulusal rekabetlerinin etkisiyle İtalya rekabete giren şehir devletleri tarafından bölünür. Bu sırada uluslararası arenada büyük öneme sahip olan Papalık yarımadada etkisini göstererek diğer devletler karşısında önemli bir güç durumuna gelir.
  Bu devletlerin en önemlileri değişik dönemlerde egemenliğini hissettiren Fransa İspanya ve Avusturya'dır. Merkezî otoritenin eksikliği yarımadanın büyük bölümünde bağımsızlık ruhunun gelişmesini teşvik etmiştir. Bu sayede özellikle Rönesans doneminde endüstri ticaret sanat ve sanat eğitimi dallarında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.
  19. yüzyılla birlikte özellikle Fransa ile Avusturya arasındaki rekabet azalmaya başlamıştır.
  Napolyon rejiminin sona ermesi 1815 Viyana Kongresinden İtalya Birliğinin kurulmasına kadar geçen sürede ülkede Avusturya'nın egemenliği sonucunu doğurmuştur. İtalya Birliği kurulmadan önce en önemlileri Piemonte Krallığı İki Sicilya Krallığı ve Papalık Devletleri olmak üzere 11 farklı devlet bulunmaktaydı.
  Birleşme ve sonrası
  1849 yılı başında kuzeydeki bazı İtalyan devletleri Piemonte'nin liderliğinde ve Papa'nın şüpheli desteği ile Avusturya boyunduruğuna son verme çabası içine girerler. Bu çaba sonuçsuz kalır ancak 1859 ve 1866 yıllarında yeni denemeler yapılır. Bu sırada İtalya'nın bir bölümünde Piemonteli devlet adamı Cavourİtalya Krallığı kurulur. Birlik oluşumu Roma'nın Piemonteliler tarafından ele geçirilerek başkent ilan edilmesiyle 1861 yılında tamamlanır. İtalya Birliği hareketine Cavour dışında büyük vatansever Mazzini ve efsanevi vatansever asker Garibaldi liderlik etmiştir.
  İtalya Mussolini'nin 1922'deki Faşist diktatorlüğüne kadar sınırlı monarşi ile yönetilmekteydi. I. Dünya Savaşı'nın sonunda İstria ve Trentino sınırların dışında bulunuyordu. Trieste Dalmaçya'nın bir bölümü ve Adriyatik Denizindeki bazı adalar Yugoslavya'da imzalanan özel bir barış antlaşmasıyla 1924 yılında İtalyan topraklarına katılmıştır. II. Dünya Savaşına 1940 yılında Müttefik Kuvvetleri karşısına alarak Almanya ile birlikte katılan İtalya 1943 yılında Almanlar tarafından tamamen işgal edilir. Bağımsızlık 1945 yılında Mussolini'nin İtalyan anti-faşist güçler tarafından öldürülmesi sonucunda elde edilir. 1946 yılında bir halk referandumu yapılarak İtalya Cumhuriyeti ilan edilir. Bugünkü Devlet Başkanı (Cumhurbaşkanı) Giorgio Napolitano'dur.
  Siyasi yapı
  İtalya 20 bölgeden (regioni tekili regione) oluşan bir cumhuriyettir. Her bölgenin kendi yöresel hükümeti bulunur bunlardan beşi özel bir statüye ve belirli bir özerkliğe sahiptir. Bu bölgeler de ilçelere ayrılır.
  Haritadaki numaraların belirttiği bölgeler ve başkentleri: (Yıldızla işaretli olanlar özel statülü bölgelerdir.)

  Regions_of_Italy.png
  İtalya'nın idari bölgeleri
  Abruzzo (L'Aquila)
  Basilicata (Potenza)
  Kalabriya (Catanzaro)
  Campania (Napoli)
  Emilia-Romagna (Bolonya Bologna)
  Friuli-Venezia Giulia* (Trieste)
  Latium Lazio (Roma)
  Ligurya (Cenova Genova)
  Lombardiya Lombardia (Milan Milano)
  Marches Marche (Ancona)
  Molise (Campobasso)
  Piedmont Piemonte (Torino)
  Apulia Puglia (Bari)
  Sardunya* Sardegna (Cagliari)
  Aosta Vadisi* Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste (Aoste)
  Toskana Toscana (Floransa Firenze)
  Trentino-Güney Tyrol* Trentino-Alto Adige / Trentino-Südtirol (Trento Bolzano-Bozen)
  Umbria (Perugia)
  Sicilya* Sicilia (Palermo)
  Veneto (Venedik Venezia)
  İtalya'da toplam 109 adet şehir ve kasaba bulunmaktadır.
  Coğrafya
  Kuzeydeki dağ dorukları ve gölleri geniş ve bereketli Po deltası yuvarlak tepeleri ile Toskana ve Umbria bölgeleri dik yamaçlı dağları ile Abruzzo bölgesi Napoli Körfezi portakal üretimi ile Sicilya ormanlık dağları ile Sardenia ve İtalya'nın her yerindeki güneşli kumlu çakıl taşlı ve kayalıklı uzun sahilleri 10 derece enlemini içine alan İtalya'nın coğrafyasını oluşturur.
  İtalya toprakları iklim ve yeryüzü şekilleri bakımından belirgin biçimde iki bölgeye ayrılır. Birinci bölge; Fransa İsviçre Avusturya ve Slovenya sınırlarını içine alan ve karasal iklime sahip olan Alp dağlarının bulunduğu bölgedir. İkincisi ise üç tarafı İyon Adriyatik Akdeniz Ligure ve Tiran denizleri ile çevrili Afrika'ya 150 km uzaklıkta ve Akdeniz iklimine sahip büyük yarımadadır.
  Kara sınırları yaklaşık 1.800 km kıyı uzunluğu ise yaklaşık 7.500 km'dir. 22 önemli ada vardır. Bunların en büyükleri olan Sicilya 25.426 km² Sardenya 23.812 km²'dir.
  En güneyde 35"29' enlemindeki Pelagie'de bulunan Pesce Spada (Kılıç Balığı) noktasından en kuzeyde 47"5' enlemindeki Aurine Alplerinde bulunan La Testa Gemella (İkiz Baş) noktasına kadar olan uzaklık yaklaşık 1.300 km'dir. Ülkenin genişlik ortalaması yaklaşık 140 ile 240 km arasında değişir ancak genişlik kuzeyde 600 km'ye kadar ulaşır. Batı Boylamı 6"37' (il Monte Chardonnet) ve Doğu Boylamı 18"31' (il capo d'Otranto)'dir.
  Ülkenin yüzölçümü 301.323 km2 nüfusu 57.380.894 kişi kilometre başına düşen insan sayısı 190 olup Avrupa kıtasının ortalaması olan 68'den oldukça yüksektir.
  Ekonomi
  Yüzölçümünün %40'ını dağların oluşturmasına ve ovalarının çoğunlukla aşırı ıslak veya kuru olmasına rağmen İtalya Batı Avrupa'nın en önemli tarım ürünü üreticilerinden birisidir. Yüzyıllar boyu süren yoğun denemeler ve yıllar süren ıslah kurutma ve sulama çalışmaları bunu mümkün kılmıştır. Geniş ürün yelpazesi içinde tahıl pirinç hayvan yemi ve kuzeyden gelen meyveler bulunmaktadır.
  Üzüm bağları hemen hemen her yerde bulunur. Zeytin ağaçları orta ve güney İtalya'nın tepelik bölgelerinde turunçgiller özellikle güneşli güneyde bol miktarda bulunur. Ülkenin hemen her yerinde yılın her sezonu için çeşitli salatalık ve sebze üretilmektedir.
  II. Dünya Savaşından sonra İtalya ekonomik bakımdan gelişerek endüstrileşmiş ülkeler arasında kendisini ispat etmiştir. Endüstri kuzeyde Milano Genova ve Torino çevresinde yoğunlaşmış olmasına rağmen Toskana Emilia Romagna ve Orta ve Güney İtalya'da da önemli merkezler bulunur. Hidroelektrik kullanımında Avrupa'nın birincisi olan İtalya'nın önemli endüstrileri; çelik makine mühendisliği kimyasallar lastik tekstil cam ve petrol endüstrisidir. İtalya Toskana bölgesindeki çok güzel saf Carrara mermeri ile dünyaca meşhurdur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş