Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Fransa ve Fransa Tarihi

  Fransa

  Fransa Cumhuriyeti (Fransızca:République Française) ya da kısaca Fransa Belçika Lüksemburg Almanya İsviçre İtalya Monako Andorra ve İspanya ile komşu olan Batı Avrupa'da bir ülkedir. Avrupa Birliği'nin kurucu üyesidir.


  Bayrak
  Politika

  Beşinci Cumhuriyet'in anayasası 28 Eylül 1958'de halk oyuyla onaylandı. Yeni anayasa icra merciinin gücünü (parlamentoya göre) artırmıştır. Anayasaya göre devlet başkanı 5 yıllık bir süre için doğrudan seçilir. Devlet başkanının tasarrufu devletin düzgün çalışmasını ve devamını sağlar. Devlet başkanı başbakanın atamasını yapar orduyu yönetir ve uluslararası anlaşmaları onaylar.

  Fransız Milli Meclisi (Assemblée Nationale) Fransa'nın ana yasama organıdır. Bourbon sarayında toplanır 577 milletveki 5 yıllık süre için doğrudan oyla seçilir ve her seçimde tüm koltuklar için oylama yapılır. 331 senatör ise tüm Fransa çapında halk tarafından seçilmiş olan belediye meclisi üyelerinden il (département) yerel meclis üyelerinden Bölge (Région) yerel meclis üyelerinden oluşan seçmenler tarafından seçilmektedir. Dokuz yıllık bir süre için seçilirler. Senato seçimleri her 3 yılda bir yapılır ve her seçimde senatonun üçte biri yenilenir. 2010'dan itibaren senatörler 6 yıllık bir süre için seçilecektir ve yine her üç yılda bir yapılan seçimlerde yarısı yenilenecektir. Senato Luxembourg Sarayı'nda (palais du Luxembourg) toplanır. Senato'nun yasama gücü sınırlıdır: Senato ile Parlamento arasında anlaşmazlık olması durumunda son söz Milli Meclis'e aittir. Milli Meclis'in gündemini belirlemede hükümetin büyük etkisi vardır. Milli Meclis ve Senato birlikte Versailles şatosunda toplanıp Fransa'nın Parlamentosunu oluştururlar. Sadece anayasa değişikliğiyle ilgili olarak ve uluslararası bazı anlaşmaları onaylamak amacıyla toplanırlar.

  Fransa ve Türkiye

  Fransa ve Türkiye ilişkileri yüzlerce yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa Osmanlı Devleti'ni diğer Batı Avrupa ülkelerine karşı bir tür dengeleyici olarak görmüş ve işbirliği yapmıştır.

  Fransız Devrimi'nden sonra diğer etnik gruplar gibi Türkler de milliyetçilik anlayışlarını Osmanlı'nın klasik millet anlayışından ırk temelli anlayışa doğru çevirmişlerdir. 19. yüzyıl boyunca Osmanlı aydınının laikleşmesi sürecinde de Fransa önemli bir ilham kaynağı olmuştur. Osmanlı siyasi gelenekler açısından da Fransa'nın devrim terör ve sonrası dönemindne fazlasıyla etkilenmiştir.

  1. Dünya Savaşı'nda iki taraf farklı cephelerde savaşmışlar ve Osmanlı'nın yenilmesiyle birlikte Anadolu'yu işgal edenlere Fransa da katılmıştır. O ana kadar azınlıkları çıkarları doğrultusunda destekleyen Paris bundan sonra bu siyasetini gizleme gereği dahi duymayacaktır. Özellikle Klikya ve Güneydoğu bölgelerinde Ermeni destekçilerinin katliamlar yapmasına da göz yuman Fransa'nın bu tavrı Anadolu topraklarında kan davalarına yol açmıştır.

  Son dönemde ise Fransa Meclisi'nin 2001 yılında Ermeni iddialarını 'soykırım' olarak kabul etmesi ilişkileri olağanüstü bir düzeyde germiştir. Buna ek olarak Fransa Meclisi 12 Ekim 2006 tarihinde "Ermeni soykırımının inkârının suç sayılması"nı ve ihlal edenlere 1 yıl hapis ve 45000 Euro para cezası verilmesini öngören yasa teklifini kabul etmiştir. Türkiye bu olayı sert bir dille kınamış ve bazı yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştır.


  Fransa Tarihi

  İlk olarak Keltler'in kuzeye gelerek yerleştiği Fransa Milattan önceki yıllarda Avrupa'da geniş topraklara sahipti. Daha sonra (M.Ö. 50'li yıllar) Romalıların işgaline uğradı ve yaklaşık 500 yıl bu devletin etkisinde kaldı. 12. yüzyılın başlarından itibaren Fransa'da krallık rejimi kuruldu İngilizlerin etkin olduğu topraklarında 100 Yıl Savaşları (1337-1453) oldu.

  Fransa'nın esas gelişmesi "Güneş Kralı" olarak bilinen XIV. Lui döneminde oldu; Kuzey Amerika Hindistan ve Karaiplerde Afrikalı esirleri çalıştırarak kahve ve şeker kamışı plantasyonları kurdu. 18. yüzyılda Kanada ve Hindistan'daki sömürgelerini kaybetti ve büyük bir ekonomik krize girdi. XVI. Lui zamanında Fransız devrimi başladı monarşi idaresi yıkıldı 3 Napolyon döneminde sanayi inkılabını yakalayan Fransa'da önemli ilerlemeler oldu. Daha sonra Cezayir Batı Afrika ve Hindi-Çin'de çok sayıda koloni kurdu.

  1. Dünya Savaşı'nın önemli bir bölümü. Fransa topraklarında cereyan etti ve 14 milyon Fransız hayatını kaybetti. 2. Dünya Savaşı esnasında da Fransa önemli kayıplara uğrayarak sömürgelerinin tamamına yakınını kaybetti 1958'de General de Gaulle devlet başkanı seçildi. Bu tarihten sonra Fransa'da önemli ilerlemeler oldu.

  Etnik yapısı

  * 2005 Fransa azınlık başkaldırısı

  Konuşulan diller

  İzole Dil:
  Baskça
  Kelt dilleri:
  Bretonca
  Germen dilleri:
  Alsasça (Elsässerdeutsch)
  Batı Flamanca
  Lorraine Frankçası
  Latin dilleri:
  Katalanca
  Korsikaca (Corsu)
  Franko-Provensal
  Bressan dili
  Dauphinois
  Forèzien
  Jurassien
  Lyonnais
  Savoyard
  Oksitanca
  Alp Provensal
  Auvergnat dili
  Gaskonca
  Ariegese (Ariégeois)
  Bearnese (Béarnais)
  Landese (Landais)
  Langedokça
  Limousin dili
  Nissart dili (Niçois or Nissart)
  Provensal

  Oïl dilleri:
  Burgundian dili
  Champenois
  Franc-Comtois
  Fransızca
  Gallo
  Lorrain dili
  Normanca
  Picard dili
  Poitevin-Saintongeais
  Valonca
  Göçmen dilleri

  Arapça (şiveleri)
  Ermenice (doğu)
  Bambaraca
  Berberice
  İspanyolca
  İtalyanca
  Laoca
  Mandarince
  Lehçe
  Portekizce
  Romanca
  Rusça
  Vietnamca
  Yiddişçe
  Türkçe

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Fransa'nın bölgeleri

  Fransa yönetimsel olarak 26 bölgeye (Fransızca: région) ayrılmıştır. Bu bölgelerin 21'i Fransa'nın Avrupa anakarasındaki Fransa Metropolitanı diye tanımlanan topraklarındadır. Bir tanesi Korsika adasında diğer dört tanesi de Fransa'nın denizaşırı topraklarında bulunur.Bölgeler Fransa'daki yönetimsel yapılanmanın en yukarısında bulunur. Anakaradaki bölgeler 2 ila 8 arasında illere ayrılmıştır. Korsika aslında bölge değildir ve özel statüsü vardır ancak günlük yaşamda bölge olarak tanımlanır. Bölgeler aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir kimlik bütünlüğüne sahip coğrafi bölünmedir.

  1. Alsace
  2. Akitanya (Fr.:Aquitaine)
  3. Auvergne
  4. Aşağı Normandiya (Fr.:Basse-Normandie)
  5. Bourgogne
  6. Bretanya (Fr.:Bretagne)
  7. Merkez (Fr.:Centre)
  8. Champagne-Ardenne
  9. Korsika (özel statü) (Fr.:Corse)
  10. Franche-Comté
  11. Yukarı Normandiya (Fr.:Haute-Normandie)

  12. Île-de-France
  13. Languedoc-Roussillon
  14. Limousin
  15. Lorraine
  16. Midi-Pyrénées
  17. Nord-Pas de Calais
  18. Pays de la Loire
  19. Picardie
  20. Poitou-Charentes
  21. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  22. Rhône-Alpes

  * Aşağıdaki bölgeler aynı zamanda bir ildir ve Denizaşırı illeri oluştururlar "Fransızca: Département d'outre-mer (DOM)":

  23. Guadeloupe
  24. Martinique
  25. Fransız Guyanası
  26. Réunion

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  LSACE-LORRAINE Fransa'nın Almanya sınırındaki bölgesidir. Alsace bölgesi Bas-Rhin ve Haut-Rhin illerini Lorraine ise Moselle Meurthe-et-Moselle Vosges ve Meuse illerini kapsar. Alsace ve Lorraine ge*nellikle birlikte anılırsa da Voj Dağları ilebirbirinden ayrılmış kendilerine özgü tarihi ^ve coğrafi özellikleri olan iki ayrı bölgedir.

  Şarabıyla ünlü Alsace'ta tarımsal üretim önemli bir gelir kaynağıdır. Kömür ve demir yataklarının bulunduğu Lorraine'de ise sanayi gelişmiştir. Buradaki Metz ve Nancy önemli sanayi kentleridir.  Alsace-Lorraine'in ünlü üzüm bağlarına bakan bir şato

  Alsace'ın ve Lorraine'in halklarının farklı kökenleri vardır. Roma İmparatorluğu zama*nında her iki bölgede de Kelt kabileleri yaşardı. 4. ve 5. yüzyıllarda Germenler bunla*rı Alsace'tan çıkardılar. Lorraine'de kalan Keltler ise Fransız kültürünü benimsedi.


  Alsace-Lorraine Fransa ile Almanya ara*sında sık sık anlaşmazlık konusu olmuştur. Afmanlar'ın olan Alsace'ı 17. yüzyılda Fran*sızlar ele geçirmişlerse de Alsace'lılar kendi dillerini geleneklerini ve giyimlerini Fransız Devrimi'ne kadar korumuşlardır. Lorraine ise 1776'da Fransa'ya katılmıştır. Almanlar'ın Fransızlar'ı yendiği 1870-71 Fransa-Prusya Savaşı'ndan sonra Alman devlet adamı Otto von Bismarck Alsace'ı ve Lorraine'in büyük bölümünü Elsass ve Lothringen adıyla Alman İmparatorluğu'na bağladı. Bundan sonra Fransızlar bu bölgeleri geri alınması gereken "yitirilmiş topraklar" olarak kabul ettiler. Lorraine'in Fransız halkı Bismarck'ın katı bir biçimde uyguladığı Almanlaştırma siyasetine şiddetle direndi.


  I. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa yitirmiş olduğu toprakları geri aldı. Ama II. Dünya Savaşı sırasında Fransa 1940'ta işgale uğrayın*ca Alsace-Lorraine yeniden Alman yöneti*mine girdi ve Fransızca konuşan binlerce kişi bölgeden çıkarıldı. II. Dünya Savaşı sonunda 1945'te bu topraklar yeniden Fransa'ya ve*rildi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş