Myanmar ve Myanmar Tarihi


Myanmar Burma ya da Birmanya Güneydoğu Asya'da Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında Bangladeş ve Tayland arasında yer alan ülke.


Coğrafya
Myanmar Çinhindi'nin kuzey batısında yer alır. Komşuları kuzey batıda Hindistan ve Bangladeş kuzey doğuda Çin Halk Cumhuriyeti güney doğuda Laos ve Tayland'dır. Ülkenin güney batı kıyıları Bengal Körfezi ile çevrilidir.

İklim ve bitki örtüsü
İklim: Tropikal muson; bulutlu yağmurlu sıcak nemli yazlar; bulutsuz az yağışlı ılıman düşük rutubetli kışlar.
Arazi yapısı: Merkezi ovalar sarp kayalıklarla çevrilidir engebeli ve dağlık bölgeler çoğunluktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: En alçak noktası: Andaman Denizi 0 m; en yüksek noktası: Hkakabo Razi 5881 m

Doğal kaynaklar
Doğal kaynakları: Petrol Kereste Kalay Antimon Çinko Bakır Tungsten Kurşun Kömür Mermer Kireçtaşı Değerli Taşlar Doğal gaz Hidro Enerji

Tarım
Arazi kullanımı: Tarıma uygun topraklar: %15
Sürekli ekinler: %1
Otlaklar: %1 Ormanlık arazi: %49
Diğer: %34 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 10680 km² (1993 verileri)

Doğal afetler


Kasırganın uydudan görünümü

Yıkıcı deprem ve siklonlar yağmur sezonu boyunca su baskınları ve toprak kaymaları; periyodik kuraklıklar. 4 Mayıs 2008'de oluşan kasırga sebebi ile son belirlemelere göre yaklaşık 51.000 kişi ölü 41.000 kayıp vardır.Cunta ısrarlar sonucu 08.05.2008'de Birleşmiş Milletler ve Türk Kızılayı yardımlarını kabul etmiştir.

Nüfus
Ortalama çocuk sayısı: 2.3 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Ulus: Burmalı
Nüfusun etnik dağılımı: Burmalı %68 Shan %8 Karen %7 Rakhine %4 Çin %3 Mon %2 Hindistanlı %2 diğer %7

Dinler
Budist %90 Hıristiyan %4 Müslüman %4 Animist %1 diğer %2

Önemli Kentler
Yangon
Mandalay
Mulmein
Bassein
Akyab
Pegu

Yönetim
Yönetim biçimi: Askeri cunta [1]
Başkent: Rangoon
Bağımsızlık günü: 4 Ocak 1948 (İngiltere'den ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü 4 Ocak (1948)
Anayasa: 3 Ocak 1974
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ARF AsDB (Asya Kalkınma Bankası) ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CP ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) NAM OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomi
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 63.7 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %4.9 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %42 endüstri: %17
hizmet: %41 (2000 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %18 (1999)
İş gücü: 19.7 milyon (98/99 mali yılı verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %65 endüstri %10 hizmet %25 (1999 verileri)
İşsizlik oranı: %7.1 (97/98 verileri)
Endüstri: tarım; tekstil ve ayakkabı ormancılık ürünleri bakır kalay tungsten demir yapı malzemeleri eczacılık ürünleri gübre
Elektrik üretimi: 4.813 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 4.476 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999) Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Pirinç mısır şeker kamışı bakliyat mobilyacılık malzemeleri
İhracat tutarı: 1.3 milyar $ (1999)
İhracat ürünleri: Giysiler %36 gıda ürünleri %22 ormancılık ürünleri %21 değerli taşlar %5 (1999)
İhracat ortakları: Hindistan %13 Singapur %11 Çin %11 ABD %8 (1999 verileri)
İthalat tutarı: 2.5 milyar $ (1999)
İthalat ürünleri: makineler taşımacılık araçları yapı malzemeleri gıda ürünleri
İthalat ortakları: Singapur %28 Tayland %12 Çin %10 Japonya %10 Güney Kore %9 (1999 verileri)
Dış borç tutarı: 6 milyar $ (99/00 verileri)
Para birimi: Kyat (MMK)
Para birimi kodu: MMK
Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart

Etimoloji
Myanmar yerel Myanma Naingngandaw isminden türetilmiştir. 12. yüzyıl döneminde bu yerel isim kullanılmaktaydı; ancak bu ismin etimolojisi hala netlik kazanmamıştır.
1989’da Myanmar askeri cunta rejimi ülkeye İngilizlerce konulmuş olan Burma veya Birmanya ismini ülkede Birmanlar'dan başka halkların da yaşadığını belirtmek için Myanmar Birliği olarak değiştirmiştir.Ayrıca başkent Rangoon'un(Rangun) ismi de Yangon olarak değiştirilmiştir. Bu isim değişikliği A.B.D. Avustralya İrlanda ve İngiltere tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Cunta rejimi seçilerek iş başına gelmediği için bu ülkeler yeni ismi tanımamışlardır. Bunun yanında Birleşmiş Milletler 1989’da isim değişikliğini kabul etmiş ve ülkenin ismini "Union of Myanmar" şeklinde tanımıştır. Avrupa Birliği ise alternatif olarak “Burma / Myanmar” ismini kullanmaktadır.