Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Nijerya ve Nijerya Tarihi

  Bugünkü Nijerya topraklarında ilk yaşayanların milattan 700 yıl öncesine rastladığı tahmin edilmekte fakat bunların kimler olduğu hakkında kesin bir hükme varılamamaktadır. Nijerya’nın tarihini Arapça yazılmış kayıtlara dayalı olarak kuzey bölgelerde 9. yüzyıl başlarında kurulmuş Konem-Boru ve batı bölgelerde de yedi Hausa şehir devletleriyle başlatmak mümkündür.

  On ikinci yüzyıldan itibaren kurulmaya başlanmış Yoruba veIfe krallıkları 14. yüzyıldan itibaren kıtayı aydınlatmaya başlayan İslam ışıklarıyla eriyip gitmişlerdir. İslamiyetin yayılmasıyla mevcut şehir devletleri ve birçok kabile Müslümanlıkla şereflenmişlerdir. Buna göre Kuzey Nijerya tamamen İslamlaşmış ve geri kalan bölgeler de İslamiyetin nüfuzu altına girmişti.

  Nijerya’ya ilk olarak 15. yüzyılda Avrupa sömürgeciliğini ve zulmünü getirenler Portekiz ve İngiliz esir tüccarı denizciler olmuştur. Bir yanda doğudan parlayan İslam güneşi köleliği önleyici eritici ışıklarıyla Afrikalılara hayat getirirken diğer yanda bozulmuş dinlerinin taassubu ve maddi hırslarla dolmuş Avrupalılar Nijerya’nın zenci insanlarını esir yapıyor ve satıyordu. Böylece Avrupalıların işgalleriyle Atlantik esir ticareti başlamıştı. 350 yıl kadar süren bu vahşet 20.000.000 Nijeryalı’nın esir olarak satılmasıyla Avrupa tarihinde kara bir leke olarak kalmıştır.

  İngiltere 19. yüzyıl başlarından itibaren Nijerya içişlerine karışmaya başladı. İlk olarak Lagos 1861 yılında bir İngiliz kolonisi haline geldi. 1885’te Gine Körfezi civarı İngiltere’nin himayesine girdi. Bundan sonra İngiltere Nijerya’yı iki himaye bölgesine ayırdı. İkisini birden bir vali yönetiminde tuttu. Birinci Dünya Savaşından sonra başlayan milliyetçilik hareketleri Nijeryalılar arasında yabancılara karşı isyan etme ve bağımsızlığı elde etme düşüncesini getirdi.

  1950 yılında idare gücünü merkezi otoriteyle üç ayrı bölgenin meclisleri arasında paylaştıran yeni bir federal sistem getirildi. 1954 yılında ilan edilen anayasa kuzey batı ve doğu bölgeleri güçlü bir merkezi hükümete bağlı olarak Nijeryalılara sahip oldukları kanuni hakları verdi.

  İngiltere iş başına kendi çıkarlarını koruyacak bir hükümeti getirmeyi planlıyordu. Ülkede üç büyük parti kuruldu ve 1959 yılında seçimler yapıldı. Bu seçimlerde kuzey bölgenin Nijerya Halkları Kongresi (NPC) kazandı ve parti lideri Ebubekir Tafawa Balewa başbakan oldu. Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzey bölge iktidara gelince ilk iş olarak 1960 yılında bağımsızlığı elde etti.

  Nijerya bundan sonra 1963 yılında Cumhuriyeti ilan etti ve akabinde 1965 yılında yeni seçimler yapıldı. Fakat bundan sonra Nijerya’da iç karışıklıklar başladı. 30 Mayıs 1967’de Doğu Bölgesi Biafra Cumhuriyeti adıyla isyan ettiyse de Nijerya hükümeti dış güçlerin yardımıyla bu isyanı bastırdı. Fakat bu iç harp 30 aydan fazla sürdü ve 20. yüzyılın en kanlı ve korkunç çatışmalarından biri oldu. Biafra bölgesi binlerce ölü ve birçok harap olmuş binayla doldu.

  1970 yılından sonra olay yatıştı ve bu arada bulunan petrol yatakları Nijerya’nın hayatını değiştirdi. 29 Haziran 1975’te General Muhammed yeni bir askeri darbeyle iş başına geldi. Çok geçmeden 1976’da yapılan üçüncü ihtilal teşebbüsü başarısızlıkla bitti. Fakat General Muhammed öldürüldü ve yerine yardımcısı General Olesegun Obasanjo geçti. General İbrahim Babangida devlet başkanı olup askeri bir rejim kuruldu.

  Bundan sonra NijeryaFederal Hükümeti petrol gelirlerinin getirdiği refah düzeyi ile iç olayları önlemeye başladı ve bugün için Nijerya Afrika’nın en gelişmiş ülkelerinden biri haline geldi. 4 Temmuz 1992’de seçimlerle tekrar demokratik düzene geçilmeye ilk adım atıldı. Sivil yönetime geçiş tarihi olarak çeşitli zamanlar belirlendi ise de en son olarak 27 Ağustos 1993’e ertelendi. 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart  NİJERYA güney kıyısı Gine Körfezi'nin doğu ucunda yer alan bir Batı Afrika ülkesi*dir. Büyüklüğü İngiltere Fransa ve Benelüks ülkelerinin toplamı kadar olan Nijerya'nın komşuları batıda Benin kuzeyde Nijer ku*zeydoğuda Çad ve doğuda Kamerun'dur.
  Ülkenin Atlas Okyanusu kıyılarından içeri*ye doğru 100 km kadar uzanan bataklık mangrov ormanları kuşağı daha içerde yerini tropik yağmur ormanları kuşağına bırakır. Yağmur ormanlarının kuzeyinde uzun otları ve ağaçlarıyla savan bitki örtüsü görülür. Daha kuzeye gidildikçe otlar kısalır ağaçlar seyrekleşir ve ülkenin en kuzeyi kurak Sahel bölgesine girer.
  Dünyanın büyük ırmaklarından biri ve Af*rika'nın üçüncü büyük ırmağı olan Nijer Irmağı büyük kolu Benue Irmağı ile birlikte ülkenin ortasında büyük bir "V" çizdikten sonra kıyıda birçok kola ayrılarak çok büyük bir deltayla denize dökülür. Ormanlarda maun ceviz ve sapelli gibi kerestesi değerli ağaçlar vardır. Nijer ve Benue ırmaklarının kuzeyindeki Hausaland düzlükleri deniz düzeyinden ortalama 600 metre yüksekliktedir. Ülkenin öbür önemli akarsuları Sokoto Kaduna ve Gongola ır*maklarıdır.

  YÜZÖLÇÜMÜ: 923.768 km2. NÜFUS: 115.973.000 (1989).
  YÖNETİM: İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi olan federal cumhuriyet.
  BAŞKENT: Lagos; yeni belirlenmiş başkent Abuja.
  DOĞAL YAPI: Kıyıdan iç bölgelere doğru sırasıyla bataklık mangrov ormanları yağmur ormanları sa*vanlar yarı çöl ve çöl kuşakları yer alır. İç bölgelerde yüksekliği 1.690 metreye kadar ulaşan bir yayla vardır.
  BAŞLICA ÜRÜNLER: Yam (bir tür yerelması) süpürge darısı manyok mısır darı yerfıstığı palmiye yağı kakao pirinç pamuk; kalay kömür; petrol.
  ÖNEMLİ KENTLER: Lagos İbadan Ogbomosho Kano Oshogbo Kaduna Enugu.
  EĞİTİM: ilköğretim parasızdır.

  İklim ve Yabanıl Yaşam

  Ülkenin güneyindeki sıcak ekvator iklimi kuzeyde yerini daha kuru bir iklime bırakır. Güneyde yıl boyunca nem ve sıcaklık yüksek*tir; ortalama sıcaklık 27°C'dir. Buna karşılık kuzeyde aralıkta 10°C'ye kadar düşen sıcak*lık mayısta 38°C'ye kadar yükselebilir. Gü*neyde yıl boyunca görülen yağış kasımdan mayısa kadar oldukça azdır. Kuzeyde kasım ve mayıs arasında yağışsız kurak bir mevsim görülür.
  Savanlarda yaşayan büyük memeliler ara*sında antilop zürafa sırtlan ve aslan sayılabi*lir. Ormanlarda fil ve şempanze ırmaklarda timsah ve suaygırı vardır. Ülkede pars may*mun ve yaban domuzu da yaşar.
  Savanlarda devekuşu ve leylek; ormanlarda papağan boynuzgaga tukan ve birçok başka kuş türü vardır. Görülen yılan türleri arasında siyah kobra yeşil mamba dev engerek ve piton sayılabilir. Çok sayıdaki böcek türleri içinde en zararlıları insanlara ve hayvanlara uyku hastalığı bulaştıran çeçe sineği ile sıtma ve sarıhumma mikrobu taşıyan sivrisinektir.

  Halk

  Afrika kıtasındaki toplam nüfusun yaklaşık altıda birini Nijeryalılar oluşturur. Ülkedeki en büyük dört etnik grup kuzeyde Hausalar ve Fulaniler batıda Yorubalar doğuda ise İbolar'dır.
  Bazıları yalnızca birkaç bin kişiden oluşan 250 kadar etnik grubun her biri kendi dilini konuşur. Edolar İbibiolar İjolar Kanuriler Nüpeler Tivler Çambalar ve Ekoiler öbür önemli etnik gruplardan bazılarıdır. Ülkenin resmi dili İngilizce'dir. Hausa Fulani Yoru-ba ve İbo konuşulan öbür önemli dillerdir.Nüfusun hemen hemen yarısı Müslüman yüzde 35'i Hıristiyan'dır; geri kalanlar kendi geleneksel dinlerine bağlıdır. Nüfus artışı çok hızlıdır ve nüfusun yarıdan çoğu 15 yaşın altındadır.
  Eğitim için büyük harcamalar yapılan Ni*jerya'da 13 üniversite ve 50 binden fazla üniversite öğrencisi vardır. Ama çocukların çoğu ilkokuldan sonra okumaz. Son yıllarda sağlık hizmetleri ve konut yapımında büyük gelişme gerçekleşmiştir. Lagos'un yerini ala*cak olan yeni başkent Abuja ülkenin ortasın*daki yüksek düzlük bölgede kurulmaktadır. Nijerya'nın öbür önemli kentleri arasında kuzeydeki ticaret merkezi Kano pamuk üre*tim bölgesindeki Kaduna ve kakao sanayisi*nin merkezi olan İbadan sayılabilir.

  Tarım ve Sanayi

  Nijeryalıların yarıdan çoğunun geçimi topra*ğa bağlıdır. Bunların çoğu çiftçilik eden köy*lülerdir. 1960'larda tüketilen tüm besin mad*deleri ülkede üretiliyor yerfıstığı ve palmiye yağı gibi bazı tarım ürünleri de dışarı satılıyor*du. Ama 1970'lerde hükümetin sanayiye ön*celik vererek tarımı ikinci plana iten politikası sonucu Nijerya 1980'lerde dışarıdan çok mik*tarda besin maddesi almak zorunda kaldı. Bu durumda hükümet tarımda Nijerya'nın yeni*den kendi kendine yeterli duruma gelmesi için çalışmalara girişti. Ormancılık ve balıkçı*lık da Nijerya'daki önemli ekonomik etkinlik*ler arasındadır.
  Nijerya'nın en önemli ürünü petroldür. Nijer deltasından çok miktarda petrol ve doğal gaz çıkarılır. Port Harcourt Warri ve Kaduna'da petrol rafinerileri vardır. Nijerya' nın dışarıya sattığı malların yüzde 90'dan fazlasını petrol oluşturur. Kuzeydeki yüksek düzlüklerde yer alan Jos yakınlarında çıkarı*lan kalay ve kolumbit de dışarı satılır. Az bulunan niyobyum ve tantal metallerini içe*ren bir cevher olan kolumbitin dünyadaki başlıca üreticisi Nijerya'dır. Açık ocak yönte*miyle işletilen madenler arazide büyük çukur*lar oluşmasına yol açar. Enugu yakınında da kömür ocakları vardır. Kainji Jebba ve Shi-roro Gorge'deki hidroelektrik santrallardan elektrik enerjisi elde edilir.
  Nijer Irmağı'nın büyük bölümünde gemiler işler. Doğudaki Cross Irmağı'nda salapurya*lar çalışır. Başlıca limanlar Lagos Port Har*court Burutu ve Calabar'dır. Lagos'tan ku*zeydoğuya uzanan bir demiryolu İbadan Zaria ve Kano kentlerini birbirine bağlar. Port Harcourt'dan gelerek Kaduna'da bu hatla birleşen bir başka demiryolu da kalay ve kömür madenlerinin bulunduğu bölgeye hiz*met verir. Nijerya'da gelişmiş bir karayolu ağı vardır. Kano Lagos ve Maiduguri'deki hava*alanları ülkenin dış dünyayla havayolu bağ*lantısını sağlar.

  Tarih

  Nijerya çok eskiçağlardan beri Afrika'daki göç yolları üzerindedir. 2.000 yılı aşkın bir süre önce Bantular bugünkü Nijerya-Kamerun sınırındaki bölgeden önce doğuya sonra da güneye doğru büyük bir göç hareketi gerçekleştirmiştir. Günümüzde Nijerya'da yaşayan İbolar İbibiolar ve İjolar Bantular'ın torunlarıdır. İÖ 500 ile İS 200 arasında Jos Yaylası'nda gelişen Nok uygarlığı seramik sanatının olağanüstü güzel örneklerini ver*miştir. Daha sonra bölgede İfe ve Benin uygarlıkları gelişti. 7. ve 11. yüzyıllar arasında yeni bir göç dalgasıyla Yorubalar bugünkü Batı Nijerya'ya geldiler. Aynı dönemde Ha*mi ırkından olan Hausalar kuzeye yerleşerek Kano gibi surlarla çevrili kentleri olan yedi devletin oluşturduğu bir konfederasyon kur*dular. Daha sonra gelen Fulaniler kuzeyi istila ettikten sonra güneye yayıldılar. Or*manlık bölgelerde egemen olan Yoruba-lar'ın en ünlü krallıkları batıda Oyo doğuda da Benin'di. Yorubalar güçlerinin doruğuna 16. yüzyılda ulaştılar.
  Portekizliler ilk kez 1472'de Nijerya kıyıla*rına Lagos'a geldiler. Bu kıyı 16. yüzyıldan 19. yüzyıla değin köle ticaretinin merkezi oldu. Örneğin birçok Siyah Brezilyalı Yoruba soyundan gelmiştir. Avrupalı sömürgecilerin 1815'te köle ticaretine son vermesinden sonra bu kıyıdaki ticaret büyük ölçüde İngilizler'in denetimine girdi. İngiltere'nin 1851'de ele geçirdiği Lagos 186l'de bir koloni olarak tahta bağlandı ve İngiliz egemenliği Nijer deltasına yayıldı.
  1890'da İngiltere ve Fransa arasında varılan bir anlaşma ile Nijerya'ya komşu iki Fransız sömürgesi olan Benin ve Nijer'in Nijerya ile olan sınırları belirlendi 19. yüzyılın sonların*da İngiltere Kuzey Nijerya ve Güney Nijer*ya'da kurduğu iki protektorayla buralardaki denetimini güçlendirdi. Bu bölgeler 1914'te birleştirilerek Nijerya Kolonisi adlı tek bir yönetim kuruldu. İngiliz yönetiminin son yılı olan 1959'da Doğu Batı ve Kuzey olmak üzere üç yönetim bölgesi oluşturuldu.
  Ekim 1960'ta bağımsızlığını kazanan Nijer*ya'da 1963'te cumhuriyet ilan edildi. Federal yönetimin güçsüzlüğünden ve bölgeler arası çekişmelerden kaynaklanan sorunlar Ocak 1966'da bir askeri darbeyle sonuçlandı. İbo kökenli subayların gerçekleştirdiği darbeyi yedi ay sonra Hausa kökenli subayların dar*besi izledi ve General Yakubu Gowon devlet başkanlığına getirildi. 1967'de İbolar'ın önde*ri Odumegvvu Ojukwu ülkenin doğu kesimi*nin Biafra adıyla bağımsız bir ülke olduğunu ilan etti. 30 ay süren çok kanlı bir iç savaş sonunda Ocak 1970'te federal hükümet ülke*nin bütününe egemen oldu ve Biafra'ın varlığı sona erdi.
  1970'lerde ve 1980'lerde merkezi hükümet ulusal birliği sağlamaya çalıştı. Yerel yöne*timler yeniden örgütlendi. 1979'da kabul edi*len yeni anayasa ile Nijerya 19 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyete dönüştürüldü. Petrolden sağlanan gelire dayanan ekonomi 1970'lerde hızla gelişti. Ama 1980'lerde petrol fiyatlarının düşmesinden kaynaklanan ekono*mik sorunlar yaşayan Nijerya 1990'lara da politik belirsizlik ve askeri yönetim altında girdi.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş