Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Stalin Türkiye'yi İşgal Etmeyi Düşünmesi ve Türkiye Hakkındaki Planları

  Stalin Türkiye'yi İşgal Etmek İstiyordu


  ABD ve İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Moskova yönetimiyle yaptığı müzakerelerin tutanakları ''Stalin liderliğindeki Sovyetlerin o dönemde Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı talep ettiğini ve Boğazlar'da üs istediğini'' bizzat Stalin'in ağzından net biçimde ortaya koyuyor.

  Belgeler ayrıca Stalin'in dünyanın çeşitli ülkelerinden Ermenileri SSCB'ye getirttiğini ve onları işgal etmek istediği Doğu Anadolu'ya yerleştirmeyi amaçladığını Doğu Anadolu'yu işgaline haklı zemin oluşturma çabası içerisinde SSCB'ye getirttiği Ermenileri kullanmaya çalıştığını gösteriyor.

  Nazilere karşı müttefik olan ABD İngiltere ve SSCB arasında 16-26 Aralık 1945'te Moskova'da düzenlenen dışişleri bakanları konferansının tutanakları Sovyetlerin Türkiye'ye yönelik toprak ve üs taleplerinin en yetkili ağızdan bizzat Stalin tarafından dile getirildiğini belgeliyor.

  Sovyetlerin Türkiye'den toprak ve üs iddialarının varlığı bugüne kadar biliniyordu ancak Türkiye'ye verilen notalarda diplomatik ve belirsiz bir üslup kullanıldığı talepler ayrıca bir propaganda savaşı biçiminde Sovyet gazetelerince veya Sovyet akademisyenlerince dile getirildiği için tartışmaya çok açıktı.

  Ancak Stalin'in bu talepleri bu kadar açıklıkla ortaya koyduğu bilinmiyordu.

  Batı'nın açıkça Türkiye'nin yanında yer almasının da yardımıyla planı başarısızlığa uğrayan Stalin'in ölümünden sonra Sovyet hükümeti 30 Mayıs 1953'te Ankara'ya yeni bir nota vererek ''Sovyetler Birliğinin Türkiye'ye karşı hiçbir toprak iddiasında olmadığını beyan ederiz'' demiş ve ''belirsiz kalmış bir konuyu netleştirmiş'' izlenimi yaratmaya çalışarak aslında Stalin'in net biçimde dile getirdiği iddialarından geri adım atmıştı.  Rıza Nur Yusuf Kemal (Tengirşenk) Ali Fuat (Cebesoy) Georgy Chicherin Jelal Korkmazov antlaşma koşullarını görüşürken.  MOSKOVA KONFERANSI


  Tutanaklara göre Moskova konferansı sırasında İngiliz ve Sovyet heyeti arasında 19 Aralık 1945 tarihinde saat 19.10'da Kremlin Sarayı'nda bir görüşme yapıldı.

  Stalin beraberinde Dışişleri Bakanı Vyacheslav Molotov olduğu halde İngiltere Dışişleri Bakanı Ernest Bevin ve beraberindekileri kabul etti. İngiltere heyeti bu görüşmenin tutanaklarını ertesi gün Amerikan heyetine de verdi ve tutanakları içeren belge 740.00119 Council/12-1745 kayıt numarası altında Amerikan arşivlerine girdi.

  Bu belge ABD Dışişleri Bakanlığının belgelerinin tasnif edildiği ''Foreign relations of the United States: diplomatic papers'' adlı yayın (FRUS begeleri) içerisinde kamuoyuna açıldı.

  Stalin-Bevin arasında yapılan bu görüşmenin tutanağına göre toplantıda önce Bakü petrolleri ve İran konuşuluyor sonra Türkiye ele alınıyor. Türkiye konusunu Bevin açıyor ve Stalin'e ''Türkiye ile ilgili sorun nedir?'' diye soruyor ''Terim yanlış anlaşılabilir ama bir 'sinir savaşının' sürdüğünü gösteren belirtiler var'' diye devam ediyor. Bevin ''Biz Türkiye'nin müttefikiyiz ve bu sorunu anlamak istiyoruz'' ifadesini kullanıyor.

  Bu konuda iki sorunun bulunduğu karşılığını veren Stalin birincisinin Boğazlar olduğunu ikinci olarak ise ''Kars ve Ardahan'ı Sovyet sınırları içerisine katmak istediklerini'' söylüyor.

  İngiltere Dışişleri Bakanı Bevin ''Boğazlar'da bir Sovyet üssü kurulması konusunda konuşmalar olmuştu'' deyince Stalin bunu teyit ediyor ve ''Boğazlar'da üs istediklerini bu isteklerinin sürdüğünü'' ifade ediyor.

  Kars ve Ardahan ile ilgili olarak da Stalin buraların ''Türkiye'nin ele geçirdiği topraklar'' olduğunu iddia ediyor ''Bu durum düzeltilsin 1921 öncesi sınıra geri dönülsün'' diyor.

  1870'ten itibaren Çarlık Rusyasının denetimine giren Kars ve Ardahan Kurtuluş Savaşı sonrası Atatürk ve Lenin yönetimlerinin mutabakatı sonucu 1921 Kars ve Moskova antlaşmalarıyla geri alınmıştı. Stalin dönemindeki Sovyet yönetimi ise ''1921'de zayıftık Türkiye bundan faydalandı bu haksızlık giderilsin'' iddiasını ortaya attı.
  Ön sırada: Attlee Truman ve Stalin arka sırada: Amiral Leahy Bevin Byrnes ve Molotov (Potsdam Konferansı)
  STALİN-BEVIN GÖRÜŞMESİNİN METNİ


  Stalin-Bevin görüşmesinin tutanakları ''United States Department of State / FRUS: diplomatic papers 1945. General: political and economic matters Volume II (1945)'' adlı cildin 688-691'inci sayfalarında yer alıyor.

  Türkiye açısından büyük bir tarihi belge niteliğindeki bu tutanakların ilgili kısmı şu şekilde:

  ''Sayın Bevin Başkomutan Stalin'e başka bir soru yöneltmek istediğini söyledi. Türkiye ile ilgili sorun nedir? Terimin yanlış anlaşılmasını istemediğini belirterek bir sinir savaşının devam ettiği görünümünün var olduğunu söyledi. Türk-Sovyet sınırına ilişkin bir sorun olduğu izlenimine sahip olduğunu Majestelerinin Hükümetinin (İngiltere Hükümeti) Türkiye'nin müttefiki olduğunu ve bu sorunu anlamayı çok arzu ettiğini belirtti.

  Başkomutan Stalin iki sorun bulunduğu yanıtını verdi.

  Birincisi Boğazlar. Montrö Sözleşmesine göre savaş durumu olup olmadığını takdir etme ve buna göre Boğazları kapatıp kapatmama kontrol altında tutma hakkı Türkiye'ye bırakıldı. Bu durum Rusya açısından güçlük oluşturuyor çünkü Türkiye böylece Sovyetler üzerinde isterse baskı kurma hakkına sahip oluyor. Dolayısıyla Sovyet Hükümeti Boğazların serbestliğini korumak istiyor.

  İkincisi Türkiye'de Gürcülerin ve Ermenilerin yerleşik olduğu ancak Türkiye'nin ele geçirdiği topraklar var. Bu durumun düzeltilmesi en azından Çarlar zamanında var olan sınıra geri dönülmesi gerekiyor çünkü Gürcüler ve Ermenilerin iddiaları var. (Ancak) Türkiye'ye karşı savaş gibi bir şeyden söz etmek saçma olur.

  Başkomutan Stalin Sayın Bevin'in bu sorunun nasıl çözümleneceği sorusuna karşılık bu sorunun (Sovyetlerin) ya Türkiye ile ya da Müttefiklerle (ABD ve İngiltere) yapacağı görüşmelerle çözümlenmesi gerektiğini belirtti.

  Sayın Bevin'in Sovyet Hükümetinin tam olarak ne istediği sorusuna karşılık olarak Başkomutan Stalin söz konusu bölgelerde Gürcülere ve Ermenilere ait kısımları geri alma arzusunda olduğunu 1921 Antlaşması öncesinde var olan sınıra geri dönülmesini istendiğini söyledi.

  Sayın Bevin bu bölgelerin Rusya'nın elinde uzun süreliğine kalmamış olduğunu söyledi.

  Başkomutan Stalin bunu onayladı ancak Gürcülerle Ermenilerin bu topraklarda her zaman var olduğunu belirtti.

  Sayın Bevin Başkomutan'ın (Stalin) Boğazlar konusunda tam olarak ne istediğini sordu. Daha önce Boğazlar'da bir Sovyet üssünün bulunması yolunda konuşmalar bulunduğunu belirtti.

  Başkomutan Stalin bu yöndeki isteklerinin (Boğazlar'da Sovyet üssü) hala devam ettiğini belirtti.''


  İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK

  Bevin Stalin'in tehditleri karşısında Türkiye'nin yanında yer alacaklarının işaretini de verdi.

  Belgelere göre ABD Dışişleri Bakanı James Francis Byrnes ile Moskova'da baş başa bir görüşmesi sırasında Bevin ''Sovyet politikası rahatsız edici'' diyor.

  Bevin Amerikalı muhatabına ''Majestelerinin hükümeti (İngiltere Hükümeti) Rusya'nın Türkiye'ye yönelik tehditleri karşısında tarafsız kalamaz Türkiye'nin yanında yer alacaktır. Sovyetlerin Boğazlar'da üs ve Kars-Ardahan talepleriyle mutabık olmamız mümkün değil'' diyor.

  ERMENİLERİN KULLANILMAYA ÇALIŞILMASI

  Stalin 1945 yılından itibaren planını aşama aşama uygulamaya başlıyor ve işgal etmeyi planladığı Türk topraklarına Ermenileri yerleştirmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden Ermenileri İkinci Dünya Savaşının hemen sonrasındaki yıllarda SSCB'ye getirtmeye başlıyor.

  SSCB lideri Stalin işgal etmeyi planladığı Türk topraklarına yerleştirmek işgale gerekçe olarak kullanmak için dünyanın çeşitli ülkelerinden Ermenileri İkinci Dünya Savaşının hemen sonrasındaki yıllarda SSCB'ye getirtti.

  Sovyet yönetimi önce bu politikanın hukuki zeminini hazırladı ve SSCB topraklarına ayak basan her Ermeni'yi o andan itibaren Sovyet yurttaşı saydı.

  ABD Dışişleri Bakanlığının belgelerinin tasnif edildiği ''Foreign relations of the United States: diplomatic papers'' adlı yayın olan FRUS 1947 cilt IV'teki bir nota göre SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu 19 Ekim 1946'da aldığı kararda ''Sovyet Hükümetinin belirlediği politika çerçevesinde gelmeleri şartıyla diğer ülkelerden gelen tüm Ermenilerin SSCB topraklarına ayak basmalarından itibaren doğrudan SSCB vatandaşı sayılmalarını'' kabul etti.

  Getirilen bu Ermenilerin yine ABD Dışişleri Bakanlığı belgelerine göre ''Stalin'in Türkiye'den toprak ilhak etmesinde gerekçe olarak kullanılmaları'' planlanıyordu.

  ABD'nin Ankara Büyükelçisi Edwin C. Wilson 19 Aralık 1945'te Washington'a gönderdiği bir mesajda (FRUS 1945 cilt VIII) bu durum açıkça belirtiliyor. Büyükelçi Ermenilerin SSCB'ye götürülmelerinin ''bunların ileride ilhak edilmesi planlanan Türk topraklarına yerleştirilmesi planının bir parçası olduğunu'' belirtiyor.

  Büyükelçinin mesajına göre yalnız ABD Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden değil Türkiye'den de Ermenilerin SSCB'ye götürülmesine çalışılıyor.

  Büyükelçi İstanbul'daki SSCB Başkonsolosluğuna yaklaşık 200 Ermeni'nin başvurduğunu belirttiği (22 Aralık'taki mesajında ise başvurunun 1500 dolayında olduğunu belirtiyor) mesajında şöyle diyor:

  ''Sovyet planının çok sayıda Ermeni'yi Ermenistan Sovyet Cumhuriyetine getirmek ve orada (bunların) yaşamaları için yeterli toprak bulamayacaklarından hareketle Türkiye'nin doğu bölgelerini ilhak taleplerine zemin hazırlamak olduğu tahmin ediliyor.''

  Yine aynı ciltteki bir başka belgeye göre ABD Dışişleri Bakanlığı 21 Aralık 1945'te Avrupa ve ABD'deki diplomatik misyonlarına (Ankara Moskova Londra Paris Beyrut Şam Kahire ve Bağdat) şu mesajı geçiyor:

  ''Türkiye ve İran gibi ülkelerdeki Sovyet Konsoloslukları Sovyet Ermenistanına gitmek isteyen Ermeni kökenlileri kaydetmeye başlamıştır. Bilgilere göre (Sovyet Ermenistanı) çok fazla nüfusu kaldıracak durumda değildir. Böylece yaratılan suni nüfus sorunuyla Türkiye'nin doğu topraklarına yönelik taleplere (muhtemelen) güç kazandırılmak (zemin hazırlanmak) istenmektedir.''

  HİKAYENİN SONU: GETİRİLEN ERMENİLER İŞLERİ BİTİNCE SİBİRYA'YA

  Dünyanın çeşitli ülkelerinden SSCB'ye getirilen Ermeniler işgal planlarının suya düşmesinden sonra bu kez SSCB yönetimi tarafından sorun olarak görülmeye başlanıyor.

  ABD'de yayımlanan ''Cold War International History Project Bulletin'' adlı derginin ''14/15 - Winter 2003-Spring 2004'' no'lu sayısında yer alan bir belgeye göre getirilen Ermeniler Türkiye'ye yerleştirilemeyince Moskova yönetimi tarafından ''bunlar Batı ülkelerinden geldi aralarında casus olabilir'' gerekçesiyle Sibirya'ya sürülüyor.

  '' Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] '' adresinden ulaşılabilen bu bültenin 403'üncü sayfasında Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti Komünist Partisi Sekreteri Grigori Arutinov'un Stalin'e gönderdiği 22 Mayıs 1947 tarihli bir mesaj yer alıyor. Bu mesajda SSCB'den gelen Ermenilerin sayısının 50 bin 945 olduğu belirtiliyor.

  Ermenistan Devlet Arşivlerinin bugünkü Müdürü Karen Haçatriyan'ın sağladığı belirtilen bu belgede gelenlerin güç koşullar altında kaldıkları içlerinde geri dönmek isteyenlerin bulunduğu hatta 21'inin sınırdan Türkiye'ye kaçtığı kaydediliyor. 400'üncü sayfada yer alan değerlendirmede de Batı'nın Türkiye'nin yanında yer almasından ötürü işgalin suya düşmesi üzerine gelen Ermenilerin binlercesinin Sibirya'ya Kazakistan'a sürgüne gönderildiği belirtiliyor.

  Böylece on binlerce sivil Ermeni bir kez daha büyük bir ülkenin büyük politikalarında oyuncak gibi kullanılıyor planların devri geçince de Sibirya'ya gönderilerek bir kenara atılmak isteniyor.
  Sürmenaj and ATSIZ like this.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ermenilerin büyük abisikızılların hayalindeki ülke ve türlü ahlaksız insanları yetiştiren tek millet 'Sovyet/Rusya'.Tarihi düşmanımızı ne denli hazimsiz olduğunu yeni çıkan belgelerle daha net olarak anlayabiliyoruz.Peki hala komünizm hayali ile yanıp tutuşanzamanında oraya kaçmayı marifet sanan yazar ve şairlerimiz alası vatansız olan mezarı bile orada kalan insanlardan medet uman bir nesil varyazık mıdır günah mıdır ?
  Just_BReaTHe, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  o soruyu bende sormuştum bi abimize Andam

  yazık mıdır bu nesle günah mı?

  bilinçlenme imkanları vardı da bilinçlenmeyi istemedilerse yazıkamma kimse kalkıpta bu yaptığın yannıştır doğrusu bu demediyse yazık'' cevabını almıştım ...
  ATSIZ, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Verilecek cevap çoktur anda.Karşındaki insanın cevapları anlamlandırması iç dünyasında mana üretmesidir mesele.Ee buda zor olsa gerek ömrü hayatını militan gibi yaşamaya vakfetmiş kimseler için.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sadece Stalin değil Türkiye'nin boğazlarına göz diken çıkarcı Avrupa ülkeleri bile paylaşma amacını güdüyorlardı. Almanlar'ın bile dosça görünüp topraklarımızı paylaşmak istediklerinden bizi 1. Dünya savaşına oyunlarla sokmuşlardı. Ama şimdi tarihin hıncı alınmış durumda. Avrupa'nın hali çok acı..


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş