III. Abdurrahman


III. Abdurrahman kimdir ?
III. Abdurrahman (Abdurrahman bin Muhammet;
Arapça: عبد الرحمن الثالث;
d. 891 civarı - ö. 961 Kurtuba)

912-929 yılları arasında Kurtuba Emiri 929-961 doneminde Kurtuba halifesi olarak Endülüs Emevi Devleti hükümdarı.

Abdurrahman Endülüs topraklarında dağılmış olan birliği yeniden kurdu ve İspanya'da otoritesini güçlendirdi. Güney Endülüs'teki isyancı arap derebeylerini egemenliği altına aldı. 928 yılında Bobastro'yu ele geçirdi. 939'da Leon kralı II. Ramiro tarafından Simancas hendeğinde ağır bir bozguna uğratıldı. Buna karşın yine de yarımadanın kuzeyindeki Hıristiyan prensleri geri püskürttû.

Fatımi halifelerine karşılık halife (929) emirülmüminin ve en_Nasır lidinillah unvanlarını aldı. Fatımiler'i Kuzey Afrika'dan kovmaya girişti. 931 yılında Septe'yi ele geçirdi. Yükselen otoritesinin Fas'ın kuzeyindeki ve Mağrib'in merkezindeki yerli prenslerce de tanınmasını sağladı. Ama 958-959'da Fatımiler'den Cevher'in karşı saldırısı sonunda Abdurrahman'ın elinde yalnızca Septe ile Tanca kaldı. Bunlar geçitlerinin denetimi bakımından önemli yerlerdi.

Halifelik unvanı Müslüman batının başkenti durumuna getirdiği Kurtuba'nın biçim değiştirmesi kentin yakınlarında Medinetü'z-Zehra Sarayı'nın kurulması sarayın buraya yaydığı zenginlik vakıfları III. Abdurrahman'ın hükümdarlığı döneminin önemini göstermektedir. Avrupa'daki ilk tıp okulu olan Kurtuba tıp okulu bu dönemde Abdurrahman tarafından kurulmuştur.

Abdurrahman 961 yılında Kurtuba'da öldü. Yerine oğlu II. Hakem geçti.