Çinliler Amerika'da
Bazı eski Çin metinlerine göre İmparator
Huang Ti'nin emriyle keşif gezisine çıkan bir Çin filosu muhtemelen Bering Boğazı'ndan geçerekM.Ö. 2640'da Amerika'ya ulaşmıştı.Çin efsaneleri M.Ö. 459'da da bazı Çinliler'in Amerika'ya yerleştiğini anlatır.
Amerika'ya gidenler yalnız Çinliler değildi.Bu yıllarda Hindliler de Amerika'ya ayak basmıştı.M.Ö. 400'lü yıllarda bazı Hindlu din adamlarının Meksika'ya ulaştığı ve Aztekler ile birlikte yaşadıkları rivayet edilir.
Akdeniz'in önemli uygarlıklarından olup M.Ö. Suriye kıyılarında yaşayantüccar ve denizci bir halk olan Fenikeliler'in de Afrika'nın çevresini denizden dolaştıkları hatta tesadüfen Amerika'ya ulaştıkları söylenilir.


Kolmb Amerika Kıtası'nda

Avrupalılar'ın Amerika İle Tanışması

Avrupalılar'ın Amerika ile tanışması Asyalılar'a göre bir hayli sonradır.484 ile 518 yılları arasında yaşamış olan İrlandalı keşiş Aziz Brendan'ın M.S. 6.YY'da okyanusu aşarak Amerika'ya gittiği rivayeti vardır.Aziz Brendan Seyahatnamesi'nde İzlanda ve Grönland gibi yerlere uğrayan seyyahların 7 yıl süren yolculukları sırasında Amerika'ya gittikleride ifade edilir.1960'lı yıllarda Vermot ve Virginia'da bulunan Kelter'e ait Ogham alfabesiyle yazılı taşların bu seyahatten kaldığı iddia edilmişti.

Vikingler

Tarihin en savaşçı kavimlerinden biri olan Vikingler denize kıyısı olan hemen hemen her yeri yağmalayırolardı.Bu yağmalamalar zamanla işgale dönüştü.İngiltere'de çok ilginç bir savaş taktiği izliyorlardı.Kale yapıpkalelerinden zaman zaman çıkarakİngilizler'i vuruyorlardı.Denizdeki taktiklerini karaya taşımışlardı.Vikinglerkuzey İskoçya'daİrlanda'daDublin'deİngilitere'deYorkshire'deİzlanda ve Gröndland'da koloniler kurdular.İşgallerle birlikte Vikingler'in yaşam tarzıda değiştiyerleşik hayata geçip ticaretle uğraşmaya başladılar.
Sonraları Doğu'ya yönelen VikinglerRusya'ya giderek Kiev ve Novgrod'u kurdular.Zamanla bu bölgeye gelenler Ruslar ile karışarak kayboldular.


Bir Viking Savaşçısı

Vikingler İstanbul'u Kuşatmışlardı
Harold Hardrade komutasındaki VikinglerHaliç'e gerilen zinciri aşarak İstanbul'u kuşattılarancak başarılı olamadılar.
Bir kısım Vikinglerfetihlerini Hazar kıyılarına kadar taşıdılar.Ancak Hazar Denizi kıyılarına giden Yngvvar başkanlığındaki Viking seferi felaketle sonuçlandı.Hastalıktan kırıldılar.
Vikingler10.YY'ın ortalarında dünyayı dize getirmişlerdi.Ancak zenginlik ve ticaretbölünmelerine sebep oldu.Vikingler savaş için yaşarlardı.Fethedecek bir yer kalmayınca kendilerine yeni bir rol aradılar.988'de Bizans imparatoru Basilordusuna Vikingler'i çağırdı.Bizans imparatorunun özel muhafız birliği olan "varegler" i oluşturdular.Vikingler artık birer paralı askerdi.Satacak bir şeyleri olmayan Viking savaşçıları şöhretlerini satıyorlardı.

Vikingler Amerika'da

İşte bu hadiseden 2 yıl önce 986'da İzlanda'dan Gröndland'a giden Viking denizcilerinden Bjarni Herjulfsson Amerika'ya ulaşmıştı.Bu bilgiden haberdar olan Leif Eriksson Gröndland'dan ayrılıpzorlu bir yolculuktan sonra Atlas Okyanusu'nu geçipAmerika Kıtası'nın kuzeyineKanada'ya ayak basarakVidland'ı kurdu.Vikinglerburada kendi adet ve dinlerine göre yaşamaya başladılar.Ancak yerlilerle başları derde girdi.Vikingler'in Scraelingaryani vahşiler diye adlandırdıkları Kızılderililerle bir çok defa savaşıldı.Bir süre Amerika'da yaşayan Vikinglersonunda tekrar anayurtlarına geri döndüler.Gemilerine evcil hayvanlar da yükleyen Viking şefi Thorfinn Karlsefni1020'de üç gemiyle amerikaya giderekburada üç yıl kaldı.Vikingler'in kürk ve odun temin etmek için 14.YY'ın sonlarına kadar Amerika'ya gidip geldikleri söylenilir.
Vikingler'in Amerika'yı keşifleri tartışmalıdır.Yönlerini nasıl buldukları sorulur? Vikingler yönlerini güneş pusulasıyla buluyorlardı.1948'de Gröndland'da bir güneş pusulası bulundu.Diskin üzerinde çizgiler vardı ve güneş olduğunda çalışıyordu.Vikinglergeceleri de büyülü saga taşlarını kullanıyorlardı.Ayrıca yolculukta yön bulmak için kuşların uçuş yönleriniakıntıları dikkate alınırdı.
Vikingleriyi bir denizcilik taktiğiyle Atlantik'i aşmışlardı.Ancak üstü açık teknelerle Atlantik'in soğuğuna nasıl dayanmışlardı? Denizciler don ve balık yağı sürülmüşkeçi derisinden elbiseler giyiyorlardı.Bu elbiselermodern elbiseler kadar iyi izolasyon sağlıyorlardı...
Kristof Kolomb yolculuğa çıkmadan önce çok geniş bir araştırma yapmıştı.Batı'ya giderek yeni topraklara ulaştığı söylenilen bir çok rivayeti inceledi.1477'de İzlanda'ya gittiğinde Vikingler'in macerasını öğrendi.Amerika yolculuğunda az önce 1492'de İrlanda'ya giderekAziz Brendan'ı araştırdı.Kolomb1492'de Amerika'ya ulaştığında kıtanın ilk değilson kâşifiydi.Amerika'nın Avrupalılar tarafından yağmalanmasının ve kolonileştirilmesinin yolunu açtı.
Ünlü İslam tarihçisi Prof. Dr. Muhammed HamidullahOrtaçağ İslam coğrafyacılarının eserlerindebazı Arap denizcilerinin Amerika kıyılarına ulaştıklarına ilişkin hikayeker bulunduğunu ve Kolomb'un Batı'ya giderek Hint'e ulaşabileceği fikrini de Müslüman bilginlerden esinlendiğini söyler.

Kaynak: Zeynep Dramalı Tarihi Tersten Okumak İstanbul 201077-78-79-80-8182