Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Tarihimizdeki İlkler.

  Tarihimizdeki İlkler.


  • Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
  • Osmanlı Devleti'nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
  • III.Osman zamanında hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yangınlar çıkmıştır.
  • Hz.Muhammed'in(s.a.) ilk diblomatik başarısı Hudeybiye Antlaşması'dır.
  • Osmanlı Devleti'nde en fazla patişah ismi Mehmet'tir.
  • Osmanlı döneminde ilk denizaltıyı İbrahim Efendi yapmıştır.
  • İlk vezirlik sistemi Abbasiler tarafından oluşturulmuştur.
  • Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek patişah V.Murat'tır.
  • İkta sistemi ilk defa Hz.Ömer zamanında uygulanmıştır.
  • İlk Safevi padişahı Şah İsmail'dir.
  • Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim'dir.
  • Tarihte ilk ticaret kolonileri İyonlar tarafında oluşturulmuştur.
  • Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.
  • İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.
  • Osmanlı Devleti'nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu'da oluşturulmuştur.
  • Sivil Savunma teşkilatı ilk olarak I.Dünya Savaşı esnasında oluşturulmuştur.
  • Orta Doğu'ya 4 kez Haçlı Seferi düzenlenmiştir.
  • Müslümanlarla Türkler ilk kez 4 Halife devrinde karşılaşmıştır.
  • Osmanlı Devleti'nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.
  • İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.
  • İlk Türk amiral Çaka Bey'dir.
  • İlk Türk deniz savaşını Çaka Bey yapmıştır.
  • Osmanlı Devleti'nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
  • Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça'dır.
  • İlk İslam devletinin temelleri Mekke'de atılmıştır.
  • İlk anayasamız 1876'daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.
  • Fatih Sultan Mehmet 12 Hristiyan devletini yıkmıştır.
  • Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı'na almıştır.
  • Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı Venedikler'le yapmıştır.
  • Atatürk'e gazi ve maraşallik ünvanı Sakarya Savaşı'ndan sonra verilmiştir.
  • Osmanlı Devleti'nin son halifesi Abdülmecid'tir.
  • Dört işlemi ilk kez Sümer'ler bulmuştur.
  • Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.
  • Tarihdeki ilk yazılı antlaşma Kadeş'tir. Parayı ilk kez Lidyalı'lar bulmuştur.
  • Mısırlı'lar Hiyogralif Yazısını kullanmıştır.
  • Anadolu'ya yazıyı ilk getirenler Asurlar'dır.
  • Miladi takvimi Mısırlı'lar oluşturtuRomalı'lar geliştirdi.
  • İbraniler tarihte tek tanrılı inanca inanan ilk kavimdir.(Musevilik)
  • Tarihte ilk demokrasi örneğini Yunanlı'lar uygulamıştır.
  • Ağrı Dağı'nın eski adı Ararat'tır. Yüksekliği ise 5135km'dir.
  • T.C.'de ilk general Fevzi Çakmak'tır.
  • Türkler'in ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir.
  • Yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi Uygurlar'dır.
  • Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almıştır.
  • Anadolu Hisarı Yıldırım B.tarafından Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
  • Musevilik'i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar'dır.
  • Osmanlı padişahlarının tahta geçerken dağıttığı paraya "Cülüs" denir.
  • Şehid edilen ilk Osmanlı patişahı Genç Osman'dır.
  • Osmanlı Devleti'nde en fazla padişahlığı K.Sultan Süleyman yapmıştır.(46)
  • İlk Osmanlı parası Osman Beyilk gümüş para Orhan Beyilk altın paraFatih Sultan Mehmet bastırmıştır.
  • Karikatürün doğmasını "Daumier" sağlamıştır.
  • Osmanlı Devletiuçağı ilk kez birinci dünya savaşında kullanmıştır.
  • İlk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale'sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.
  • Karlofça ant.ile başlıyan gerileme Yaş ant.ile son bulmuştur.
  • Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ilk isyan Sırp isyanıdır.
  • Osmanlı Devleti'nden en son ayrılan millet Arnavutlar'dır.
  • Yunanlılar Edirne ant.ile Sırplar da Berlin ant. ile bağımsız olmuşlardır.
  • Reform ilk kez Almanya'daRönesans ise İtalya'da ortaya çıkmıştır.
  • İlk posta teşkilatı Lale devri'nde oluşturuldu.
  • İlk itfaiye teşkilatı Lale devri'nde oluşturuldu.
  • İlk kağıt fabrikası Lale devri'nde Yalova'da açıldı.
  • Matbaa ülkemize ilk kez Lale devri'nde gelmiştir.
  • İlk çiçek aşısı Lale devri'nde yapıldı.
  • İlk kumaş fabrikası Lale devri'nde İstanbul'da açıldı.
  • Suğdak Deniz Seferi ilk deniz aşırı seferidir.
  • Tarihte Türk adında kurulan ilk devleti Göktürk'lerdir.
  • Tarihteki ilk Türk devleti Hunlar'dır.
  • Miryekefelon Savaşı ile Anadolu Türkler'in anavatanı olmuştur.
  • Osmanlı Devleti'nin Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir'dir.
  • Osmanlı Devleti'nin Afrika'da kaybettiği en son toprak parçası Traplusgarp'tır.
  • Halifelik Osmanlı'ya ilk kez Ridaniye Savaşı'ndan sonra geçmiştir.
  • İstanbul feth edilmeden önce 16 kez kuşatılmış fakat alınamamıştır.
  • İllere ilk kez vali gönderilme II.Mahmut zamanında başlamıştır.
  • İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.
  • Musadere usulu ilk kez II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.
  • İlk medrese1327'de Orhan Bey zamanında İznik'te açılmıştır.
  • Türk Edebiyatı'nın en eski yazılı kaynakları Orhun Yazıtları'dır.
  • İlk bireysel zeka testi 1905'te Fransız Binet ile Simon tarafından uygulanmıştır.
  • Anadolu'da kurulan ilk tarikat Baba İshak tarafından kurulan "Babailik"tarikatıdır.
  • Türk tarihinde ilk medrese Karahanlı'lar zamanında yapılmıştır.
  • Türkçe'yi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet adamı Karamanoğlu Mehmet Bey'dir.(13Mayıs1277)
  • Osmanlı Devleti'nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
  • Osmanlı Devleti'nde en fazla padişah ismi Mehmed'tir.
  • Osmanlı Devleti ilk tanzimatı Rusya'ya vermiştir.
  • Osmanlı Devleti'nin Trakya'da feth ettiği en son toprak parçası İstanbul'dur.
  • İlk kez kavuk giyen Osmanlı padişahı 1.Bayezid'tir.
  • Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması'dır.
  • Osmanlı padişahlarından hattat olan ilk ve padişah Abdülmecid'dir.
  • İlk posta teşkilatı İranlı'lar tarafından kurulmuştur.
  • Tarihte ilk yazıyı Sümer'ler kullanmıştır.
  • Aşıkzade Tarihi'ne göre ilk vergi uygulaması Osmanlılar'da Osman Gazi zamanında başlamıştır.
  • Osmanlılar'da ilk mali teşkilat 1.Murad zamanında kurulmuştur.
  • TBMM'nin kabul ettiği ilk kanun vergi kanunudur.
  • İlk vergi rekortmenimiz Türkiye Amatörler Birliği'nin kurucu başkanı Manizade Şevket Manioğlu'dur.
  • İlk yazılı vergi reformu bundan 4bin 400 yıl önce yapılmıştır.(Sümerler)
  • Osmanlı devletini ilk başkenti Bursason başkenti ise İstanbul'dur.
  • Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge Sened- İttifak'tır.(1808)
  • Azınlıklara ilk defa siyasal haklar Islahat Fermanı ile verilmiştir(1856)
  • 31 Mart olayı Osmanlı tarihinde devletin temel düzenini değiştirmek için yapılan ilk ayaklanmadır.
  • Kurtuluş Savaşı'nda TBMM'nin ilk başarısı Ermeniler'e karşı kazanıldı.
  • Gümrü Ant. TBMM'nin uluslararsı alandaki ilk siyasi başarısıdır.(3 Aralık 1920)
  • Düzenli ordunun(8 Kasım 1920) ilk başarısı I.İnönü Savaşı'dır.
  • TBMM'nin ilk siyasal ilişki kurduğu devlet S.Rusya'dır.
  • İlk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyeti'dir.
  • İşgallere karşı ilk silahlı direnişi başlatan cemiyet Kilikyalılar Cemiyeti'dir.

  Alıntıdır.
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sınavlarda görmeye alıştığımız sorulardan.

  Eline sağlık.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş