Nazi Partisi; kamuoyunun muhafızı değil yönlendiricisi olmalıdır. Nazi Partisi; kitlelerin hizmetçisi değil efendisi olmalıdır!

Ben Dünya'ya insanları güçlü yapmak için gelmedim onların güçsüzlüklerini kullanmak için geldim.

Bir gün gelecek Yahudileri tamamen ortadan kaldıramadığım için bana küfredeceksiniz !

Diktatör bisikletle giden adama benzer durursa devrilir.

Dünyanın altını üstüne getiren büyük olayların tamamı yazı ile değil sözle meydana getirilmiştir.

Düşünce özgürlüğü tüm kötülüklerin anasıdır.

Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura irade gücüne meydan okumaya nefrete nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar.

Eğer savaş kaybedilmişse halkı da kaybetmenin hiç bir önemi yoktur.

ayat güçsüzlüğü affetmez.

Her kim bize karşı ayaklanırsa kendisini ölü kabul etmelidir.

İnsanlığın bir gün büyük mücadelelere neden olacağı kuşkusuzdur. Sonunda varolma içgüdüsü galip çıkacaktır. Budalalık korkaklık ve kendini beğenmişlikten oluşan insanlık bu içgüdü karşısında eriyip gidecektir.

İşgal altındaki topraklarımız anavatana ateşli protestolarla değil kılıcın indirdiği zafer darbeleriyle katılabilir.

Liderlik insanları tek bir düşman üzerinde toplamak ve bu dikkatin bozulmadan devam etmesini sağlama sanatıdır.

Mustafa Kemal; bir millet bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

Politika yapılan tarihtir.

Savaşta her zaman kaybeden taraf suçludur haklı olsa bile.

Siyasi kuruluşlar birbirleri ile karşılıklı çıkarlarından dolayı göstermelik anlaşırlar. Benim felsefi doktrinim dünyayı tekrar mutlu bir şekilde yaşatacak güce sahiptir. Böyle bir idealde elbetteki geçici anlaşmalara yer yoktur.

Şeref ve namustan yoksun milletler ergeç hürriyet ve bağımsızlıklarını kaybederler.

Yalan ne kadar büyükse inananı da o kadar çok olur.

Yaşama hakkın mücadele gücün kadardır.

Zayıfa acımak doğaya ihanettir.

Milletler hayasızlıklarla değilfedakarlıklarla kurtarılır.

"Şu iyi bilinmelidir ki korkak yüze gülen şakşakçılar hiçbir zaman efendileri için canlarını feda etmez.Bizdeki hükümdarlar işte bu gerçeği hiçbir zaman idrak edemediler. İşte o sebeble yokolup gittiler"

"Almanya'yı savaç öncesi ruhi yönden de çöküşe götürmüşlerdi.Yapılan tenkinler sayesinde herkes enerjisi bitmiş halde geleceğinden endişe ediyordu bu da beraberinde korkaklığı getiriyordu.Evet seviliyorduk alman olarak. Çünkü faydalanılıyorduk.Ama saygı gösterilmiyorduk.

Buna sebeb neydi? Karakterdeki zayıflamışlık.Dolayısıyla alman milleti kimliğini ve hatta vatanını kaybetse şaşırmamak gerekirdi"

"Propanganda şavaşta amacına ulaşmak için yapılan en önemli argümandı.Burada Alman milletinin hayatı söz konusuydu.Propanganda daha kolay bir zaferin olmazsa olmazıydı."

"Alman halıkının yenilgisinin sonucunun taarruz hatasından kaynaklandığını veya bazı mevzilerdeki askeri yetersizlikten kaynaklandığını asla kabul etmiyorum."

"Bu dava adamı yürüyeceği yol ile fethedeceği hedeji mutlaka birbirinden ayırt edebilmelidir.Aksi halde her ikisinde de başarıyı elde edemez.Bütün gücünü tek noktaya toplamalıdır.Bu metottan ayrılırsa ne kada güçlü olursa olsun mutlaka yolunu kaybedecektir."

"Bu dünyanın kanunu sürekli mücadeledir.Bu mücadeleden kaçınan kimsenin yaşama hakkı yoktur.Bu durum çok acı gelebilir ama aynen böyledir."

"Bir korkak adamın eline on tane tabanca verseniz o korkak gerektiği anda bir tanesini bile kullanamadığı için tek bir kurşun bile atamaz.Dolayısıyla bu korkağın elindeki tabancalar yiğit birinin elindeki topuzdan daha az değerlidir."