Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Yahudilerin Tarihi

  YAHUDİ TARİHİ

  Yahudiler 4000 yıllık tarihleriyle dünyanın en eski toplumlarından biridir. Babil Asur Fenike ve Araplar gibi Sami ırkından gelen İsrailoğulları önceleri göçebe bir beylik iken İbraniler olarak anılıyordu. Bugün onlar İsrail ve Yahudi ismini kullanmaktadır. Tevrat’ta Tanrı ile antlaşma hakkında geniş açıklamalar yaptığından dinleri Antlaşma Dini olarak da kabul edilir. Yahudiler; Tanrı’nın seçtiği bir topluluk olduklarını Tevrat’ın da yalnızca kendilerine verildiğini bu gerçeğinde Tevrat’a dayandığını söylerler. İsrailoğulları bütün ulusların ders alabilecekleri dinsel tarihe sahiptir. Yüce Tanrı ile yaptıkları antlaşmalara uygun bir hayat yaşadıklarında ödüllendirilmiş aksini yaptıklarında da ceza görmüşlerdi. Yahudi Tarihi; aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır :

  İLK PEYGAMBERLER DÖNEMİ

  Yahudi dininin tarihi M.Ö. 1800 yıllarında Hz. İbrahim (Avram) ile başlar. Tanrı’nın lütfu ile 75 yaşındayken ona peygamberlik görevi verildi. (Bkz. Bu kitap Hz.İbrahim) İki oğlundan Hz. İsmail Arapların Hz. İshak’da Yahudilerin atası sayılır.

  Hz. İbrahim’in vefatından sonra yaklaşık M.Ö. 1700 yıllarında Hz. İshak dönemi başlamıştı. O babası gibiTanrı’ya gönülden bağlı salih bir peygamberdi. Hz.İshak’ın da Yakub (Yakov) ve Esav adlarında iki oğlu oldu. Tanrı; iki kardeşten Yakub’u peygamber olarak görevlendirmiş kendisine bugünkü Yahudi Devleti’ nin ismi olan İsrail adını vermişti. Yasalar 32 / 26-28: « …Tanrı Yakub’a göründü onu kutsal kıldı ve dedi:Senin adın Yakub çağırılmayacak İsrail olacaktır. » Yakub’un Yusuf ve Yuda’nın da aralarında bulunduğu 12 oğlu ve bir kızı olmuştu. Bu soylar zamanla 12 beyliğe dönüşmüş ve İsrailoğulları olarak isimlendirilmişti. Yuda; Tanrı ile antlaşmaları devam ettiren bir önder olarak tarihe geçmiş Kral Davut ve Kral Süleyman onun soyundan gelmişti. Yahudiler Yuda’dan sonra günümüze kadar Yahudi olarak anılmaktadır.

  Hz. Yusuf’un öyküsü; M.Ö. 1544 yıllarında kıskançlık sebebiyle kardeşleri tarafından kuyuya atılmasıyla başlar. Hz. Yakub’un 12 oğlundan en küçüğü ve en sevgili olanı Hz. Yusuf oradan geçen bir ticaret kervanı tarafından kurtarılır ve Firavun’un soylularından biri olan Potifar’a köle olarak satılır. Çok yakışıklı akıllı ve çalışkan bir kişiliğe sahip olan Hz.Yusuf orada kendini geliştirir. Olgunluk çağına geldiği zaman Tanrı’nın hükmetme yeteneği ve ilim ile onu güçlendirmiş olduğu hem Tevrat’ta ve hem de Kur’an’da anlatılmaktadır. Hz. Yusuf; Firavunun gördüğü rüyayı yorumlamış söylediği olaylar da gerçekleşince Mısır’ın hazine bakanı olmuştu. Birçok yararlı hizmetlerde bulunmuş daha sonraları Firavun Hz.Yusuf’un bütün ailesini Mısır’a davet etmekte sakınca görmemişti. M.Ö. 1522 yılında Baba Hz.Yakup 11 oğlu eşleri ve çocukları ile beraber 70 kişilik aile Mısır’a gelmiş en güzel araziler kendilerine verilmişti. Onlar; Yahudi Ulusu’nun çekirdeğini teşkil etmiş nüfusları hızla çoğalmıştı.

  Hz.MUSA YEŞU ve HAKİMLER DÖNEMİ

  Hz. Yusuf döneminden sonra Firavun vefat edince yerine geçen Mısır kıralı İsrailoğullarına kötü davranmaya başlamış onları adeta köle durumuna getirmişti.

  Hz.Musa İsrail Ulusu’nu kölelikten kurtarmış olağan üstü olaylar neticesinde Mısır’dan çıkarmıştı. Yüce Tanrı’nın ilk ilâhî kitabı olan Tevrat kendisine inmiş büyük bir peygamberdi. İsrailoğullarını; RAB’bin söz verdiği verimli topraklar olan Kenan Ülkesi (Filistin) hudutlarına getirmiş fakat halkı savaşmaktan korkarak Tanrı’ya isyan etmişti. RAB’bi gücendiren İsrailoğulları Hz. Musa ile beraber 40 yıl çöllerde dolaştırılarak cezalandırıldı. (Bkz. Bu kitap Hz.Musa)

  Hz.Musa’nın vefatıyla İsrailoğulları’nın başına en yakın yardımcısı Nun oğlu Yeşu geçti. Yüce Tanrı ona bazı yeni hükümlerle peygamberlik görevi vermişti. Kenan Ülkesi’nin fetih lütfu cezalı olan eski nesile değil Yeşu’nun önderliğinde onların çocuklarına verilmişti. Böylece İsrailoğulları Tanrı’nın söz vermiş olduğu topraklara yerleşmiş oldular.

  Çağlar boyu putperestlerle savaşan Yahudi halkı Yeşu’dan sonra M.Ö. 1106 yıllarında şoftim denilen Hakimler ile idare edildiler. Hakimler toplumun hem ruhsal ve hem de askerî önderliğini üstlenmişlerdi. İsrailoğullarında İlk hakim olarak Deborah adında bir kadın görev yapmıştı. En sonuncusu da peygamber Samuel‘di. Yüce Tanrı; bu dönem boyunca da Yahudi halkına vahiy göndermeye onları yönetmeye ve korumaya devam etmişti.

  KRALLAR DÖNEMİ

  Yahudi toplumu; yaklaşık 400 yıldan beri merkezi bir yönetimden yoksun olarak putperestlerle savaşmıştı. Bunun için halk merkezi bir idareye bir krallığa ihtiyaç duydu ve bu düşüncelerini peygamberleri Samuel‘e bildirdi. Samuel M.Ö. 879 yılında Saul isminde kuvvetli bir genci buldu ve onu kral olarak meshedip kutsadı. Saul birçok defa putperest Filistinliler ile savaşmış bu savaşlarda genç Hz.Davud büyük kahramanlıklar göstermişti.

  Hz.Davud

  Saul’un bir savaşta ölümünden sonra İsrailoğulları’na Hz. Davud (David) kral olarak seçildi. O kahraman bir savaşçı olmanın ilerisinde ilâhî kitap Zebur ile lütuflanacak kadar Yüce Tanrı’ya içtenlikle bağlıydı.
  (Bkz. Bu kitap Hz. Davud ve Zebur)

  Hz. Süleyman

  Hz.Davud ölmeden önce M.Ö. 826 yılında 12 yaşındaki oğlu Hz.Süleyman (şlomo)‘ı kral atamıştı. O’na Tanrı’nın yolunda olmasını Tevrat’tan hiç sapmamasını vasiyet etti. Babası fethedilecek bütün toprakları almış İsrail’i Yahudi tarihi’nin en üst noktasına getirmişti. Komşuları tarafından rahatsız edilmiyor ve bolluk içinde yaşıyorlardı. Tanrı’nın kutsal kıldığı Hz. Süleyman; ülkesinde 40 yıl krallık etmiş M.Ö. 796 yılında 52 yaşında vefat etmişti. RAB’bin ismine bir tapınak yapmak babası Hz.Davud’un büyük arzusu olmasına rağmen Hz. Süleyman’a kısmet olmuştu. Yahudi Tarihi’nde Bet-Hamiktaş (Kutsal Ev) olarak adlandırılan I.Tapınak M.Ö.825 yılında Yeruşalim (Kudüs) de inşa edildi. İçinde İsrailoğulları’nın en değerli varlığı ve sembolü olan Andlaşma Sandığı bulunuyordu. Tapınak’ın yeri Tanrı tarafından seçilmiş inşaatını ise Hz. Süleyman’ın yapması buyrulmuştu. Dönemin en görkemli mabedi 13 yılda binlerce işçi tarafından tamamlandı.

  Kur’an’ı Kerim’de Hz. Süleyman’dan övgü ile bahsetmiş birçok ayetlerle onu yüceltmişti. Neml 27/1516: «…Biz Davud’a da Süleyman’a da bir ilim verdik. Onlar şöyle dediler: “Bizi mümin kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah’a hamd olsun.” Süleyman Davud’a mirasçı oldu ve şöyle dedi: “Ey insanlar bize kuşların dili öğretildi ve bize herşeyden biraz verildi. Kuşkusuz bu apaçık lütfun ta kendisidir.»

  İSRAİL HALKININ İKİYE BÖLÜNMESİ

  Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra oğlu Rehoboam kral oldu. Ancak halk; Yeruşalim (Kudüs)’te ki tapınak saraylar ve zorunlu çalışmalar sebebiyle ağır vergi ödediklerinden sıkıntı çekiyorlardı. Bu durumun düzeltmesini yeni kraldan istemiş fakat istekleri kabul edilmemişti. Buna tepki olarak M.Ö. 796 yılında 10 kabile ülkenin kuzey tarafını alarak İsrail Krallığı‘nı 2 kabile de güneyde kral Rehoboam ile birlikte Yahuda Krallığı‘nı kurdular. Tapınağın bulunduğu Yeruşalim iki krallık arasında kalmış fakat güneydeki krallığa bağlanmıştı. Böylece İsrailoğulları güçlerini kaybetmişler komşu Mısır ve Asur İmparatorluklarına kolay av olma durumuna düşmüşlerdi.

  İsrail Krallığı

  Kuzeyde ki devletin ilk kralı olan Navat’ın oğlu Yehoboam Yuruşalim’de ki Tapınağa alternatifi olarak iki Tapınak yaptırdı ve içlerine altından yapılmış buzağı heykeli yerleştirdi. Bu olay açıkça putperestliğe kaçmış Tanrı’nın put ile ilgili yasalarından sapmıştı. Yahudi Tarihi’nde kötü günler başlamış ruhsal çöküntü olunca neticede fiziksel güç de kayboluyordu. Kralların en kötüsü Ahab‘dı. Putperest Kenanlılar’ın tanrısı Baal‘ın yanına bir tapınak inşa etti. Böylece Yahudi halkı putperestliğe alışıyor onlar hem Tanrı’ya hem de puta tapıyordu. Bu dönemde birçok kral değişikliği olmuş halk çok kötü yönetilmişti. Sonunda Tanrı ile olan antlaşmalarına uymayan İsrail Krallığı’na ceza geldi. M.Ö.555 yılında Asur Devleti tarafından işgal edildiler ve halkı teşkil eden 10 kabile dağıtılarak Asur topraklarına sürüldü.

  Yahuda Krallığı

  Güneydeki krallar kuzey krallığının tersine Yüce Tanrı’nın istediği gibi dürüst bir yönetim sergilemişlerdi. Kuzeyde ki krallıktan 135 yıl daha fazla ömrü olmuştu. RAB’bin yolunda gidiyor yasalarını uyguluyorlardı. Bu krallar arasında Hezekiah en meşhur olanıydı. 2 Krallar 18/2-9: « Hezekiah RAB’bin gözünde doğru olanı yaptı. Yüksek yerleri kaldırdı dikili taşları kırdı…RAB’bin yoluna girdi O’ndan ayrılmadı.» Asurlular kuzeyde ki İsrail Krallığı’nı sona erdirdikten sonra büyük bir ordu ile Yeruşalim’i kuşattı. Ancak ilâhî müdahele gerçekleşmiş dayanma gücü zayıf olan Yahuda Krallığı’nın şehrini fetih edemeyerek geri dönmek mecburiyetinde kalmışlardı. Bu Tanrı’nın Yahuda halkına büyük bir ödülüydü.

  Hezekiah’tan sonra oğlu Menase kral oldu. Babasının tam aksine halkına büyük kötülük yaptı. Önce dedesi Peygamber İşaya’yı öldürttü. Tanrı’ya ibadeti bırakıp putperestliğe yöneldi ve halkına bunu aşıladı. Sonraki kral Amon da ayni durumdaydı bunlar kötü işaretlerdi. Krallıkta ruhsal çöküş başlamıştı. Yüce Tanrı’nın o dönemlerde gönderdiği Peygamber Amos aracılığı ile İsrailoğulları’nı uyarmış ve tövbe etmek için gerekli zamanı vermişti. Amos 2/45: « RAB şöyle diyor: Yahudalılar’ın cezasını kaldırmayacağım çünkü günah üstüne günah işlediler yasamı reddettiler kurallarıma uymadılar. Onları yabancı putlar saptırdı atalarının da izlediği putlar. Bu yüzden Yahuda’ya ateş yağdıracağım yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını.» Ancak bu uyarılara rağmen Yahudiler çok tanrıcıların putlarına tapmağa devam etmişlerdi.

  Günümüzde de ayni hatalar yapılmakta insanların bir kısmı yeni çağın putu haline gelen para şöhret ve dünya nimetlerini ilâhlaştırmaktadır. Tüm varlıkların yaratıcısı ve sahibi Yüce Tanrı’nın yasalarını bırakıp kendi nefislerinin yoluna sapmaları ne büyük bir gaflet ve yanılgıdır.

  Süleyman Tapınağı’nın Yıkılması

  Nihayet o felâket günü gelmiş M.Ö. 422 yılında Asurluları yok eden Babil Devleti Yeruşalim’i fethederek Yahuda Krallığı’na son verdi. Halkın bir bölümü katledilmiş kalanı da Babil’e sürülmüştü. 410 yılından beri ayakta duran toplumun en kıymetli varlığı Tapınak’ı yıkmışlar Antlaşma Sandığı’nı ve içinde bulunan Tanrı’nın eliyle yazmış olduğu taş levhalar ile birlikte Tevrat’ı da yok etmişlerdi. Bu antlaşmaları yerine getirmeyen Yahudilere Tanrı’nın verdiği büyük bir cezaydı. RAB ile aralarındaki bağ kopmuş İsrailoğulları dağılmıştı.

  Hz.Süleyman hayatının son yıllarında hatalı davranışlar sergilemiş Yüce Tanrı’nın yasalarından uzaklaşmış olduğunu Tevrat şöyle açıklamıştır. 1.Krallar 11/1-13: « Kral Süleyman firavunun kızının yanısıra Moavlı Ammonlu Edonlu Soydalı ve Hititli birçok yabancı kadın sevdi. Süleyman kral kızlarından 700 karısı ve 300 cariyesi vardı… Süleyman yaşlandıkça karıları onu başka ilâhların ardınca yürümek üzere saptırdılar… İsrail’in Tanrısı RAB kendisine iki kez görünüp “ Başka ilâhlara tapma! ”demesine karşın Süleyman RAB’bin yolundan saptı ve O’nun buyruğuna uymadı. Bu yüzden RAB Süleyman’a öfkelenerek: Seninle yaptığım antlaşmaya ve kurallarıma bilerek uymadığın için krallığı elinden alacağım… Ancak baban Davud’un hatırı için bunu senin yaşadığın sürede değil oğlun kral olduktan sonra yapacağım.»

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  I. TAPINAK DÖNEMİ
  Babil Sürgünü


  Babil sürgünü Yahudi halkını çok etkilemişse de kısa zamanda bu hayata uyum sağladılar ve ayakta kalmayı başardılar. Yerli halkın lisanı Aramice’yi öğrendiler yıkılan tapınak yerine sinagog inşa ederek Tanrı’ya bağlılıklarını devam ettirdiler. RAB peygamber Yeremya aracılığı ile İsrailoğulları’na şöyle buyurdu. Yeremya 29/10: « Babil’de 70 yıl geçtikten sonra size verdiğim sözü tutacağım ve sizi kendi toprağınıza götüreceğim. »

  Yurda Dönüş ve II. Tapınağın Yapılması

  Pers orduları M.Ö. 375 yılında Babil İmparatorluğu’nu istilâ ederek yönetimi ele geçirdi. Pers Kralı Sirus Yahudi halkının tekrar Filistine dönmesine müsaade etti. I.Tapınak’ın yıkılışından 70 yıllık bir aradan sonra M.Ö. 370 yılında İsrailoğulları Filistine geri döndüler. Tapınağın tekrar yapılması gecikmeli olarak başladı ve büyük çalışmalardan sonra M.Ö. 350 yılında tamamlandı. Önce kinin mütevazi bir kopyasıydı. Antlaşma Sandığı ve içinde ki ON EMİR yazılı taş levhalar ile Tevrat I.Tapınak’ın yıkımı esnasında yok edildiğinden yerine konamadı. Yeruşalim şehri ve surların tamiri Kâhin Ezra’nın yardımcısı Nehemya‘nın gayretli çalışmalarıyla tamamlandı.

  Tevrat’ın Yeniden Yazılması

  Tapınağı yapan Yahudi halkının bir lideri yoktu. Bu boşluğu Pers İmparatorluğu’nda yaşayan Yahudilerden Tevrat bilgini ve kahin Ezra (Uzeyir) doldurdu. 1500 kişilik bir gurubuyla Yeruşalim’e geldi. İsrailoğulları’nı çevresinde toplayarak onlara yeni bir manevi güç kazandırdı. Nehemya 8/68 : « Ezra yüce Tanrı’ya övgüler sundu. Bütün halk ellerini kaldırarak Amin! Amin! diye karşılık verdi. Hep birlikte eğilip yere kapanarak RAB’be tapındılar… Tanrı’nın yasa kitabını okuyup açıkladılar herkesin anlamasını sağlayarak yorumladılar.» Bu ayinler devam etti. İsrail halkı günahlarını ve yaptıkları kötülükleri itiraf ederek affedilmeleri için Tanrı’ya yakardılar ve O’na sığındılar.

  İsrailoğulları’nın liderliğini M.Ö.410 ve 310 yıllarında toplumun önde gelenlerinin oluşturduğu Büyük Meclis (San Hedrin)yapmaktaydı. Meclis Başkanlığını üstlenen Ezra halkı ile Kutsal Yasalar’ı tekrar gözden geçirdi. Tevrat Ezra ile bilge Yahudilerin sözlü ve yazılı aktarımıyla yeniden kaleme alındı. Babil’e ait sözlerin çokluğu da Tevrat’ın Babil esaretinden sonra yazılmış olduğunu kanıtlamaktadır. Böylece fiziksel olarak bozulmuş olan İsrailoğulları ilâhî ilham ve çalışmalar ile tekrar manevî bir güce kavuştu.

  Kur’an’ı Kerim; bazı Yahudilerin kahin Ezra (Uzeyir) için «Allah’ın Oğlu’dur.» demelerini tenkit etmiş bu ancak Hıristiyanlar’da olduğu gibi onların kendi uydurulmuş sözü olduğunu açıklamıştır. Tevbe 9/30: « Yahudiler Uzeyir «Allah’ın oğludur.» dediler; Hristiyanlar da: Mesih «Allah’ın oğludur.» dediler. Kendi ağızlarının sözüdür bu… Oysa kendilerine tek olan Allah’tan başkasına ibadet etmemeleri emredilmişti…»

  Büyük İskender İsrail’i İstila Ediyor

  Yunanlılar B.İskender’in komutasında Pers İmparatorluğunu ortadan kaldırdıktan sonra M.Ö. 312 yılında İsrail’i de istilâ etti. Putperest olan Yunanlılar II.Tapınak’ı yıkmak istiyordu. Ancak askeri bir dahi olan B.İskender Tapınak’ı yıkmadığı gibi İsrail’i barışçıl bir şekilde Yunan İmparatorluğu’na kabul etti. Yunan Yönetimi İsrail’in haklarını korudu ve ibadetlerine karışmadı. Halk Rumca (Grekçe)’yi öğrendi ve Tevrat İskenderiye Yahudileri tarafından Grekçe’ye çevrildi. Günümüzde ki Tevrat kitaplarının çoğu Grekçe nüshasının Romalılar’ın dili Lâtince’ye sonra da İngilizce’ye çevrilmesinden kaynaklanmıştı. Yahudiler bugün Tevrat’ın dua ve öğrenim dili olan İbranice aslını kullanmaktadır.

  Yunan Zulmü

  Büyük İskender’in ölümünden sonra Yunan İmparatorluğu üçe ayrıldı. İsrail merkezi Mısır’da bulunan Yunan Yönetimi’nin kontrolüne girdi. Yunanlılar Yahudileri zorunlu Helenleştirme yoluna girince dostluk dönemi sona erdi. Önce Yahudiler’in manevî merkezi olan Tapınak’taki ruhsal konumu en yüksek durumda olması gerekli Koen Godol kutsal görevlisi yerine kukla atamalar yaparak temel kurumları bozmaya başladılar. Tevrat’ın öğrenilmesi sünnet olunması yasaklandı. Vergiler aşırı ölçüde ağırlaştırıldı.

  Kasabalarda kurulan Zeus gibi pagan tanrıları için yapılan kurban törenlerine Yahudiler’in katılması için zorlamalar yapılıyordu. İsrail bilginleri yakalanıyor veya öldürülüyordu. Bazı Yahudiler zorla bir kısmı da kendi isteği ile Helenleşiyordu.

  Makabi Ayaklanması

  İsyan M.Ö.167 yılında Yunan zulmünün devam ettiği bir kasabada başladı. Putperest Yunanlılar tanrıları için Yahudilerden bir domuzu kurban etmelerini istemesi suyun taşması için son damla oldu. Şehrin ileri gelen kâhini Matatya bu sırada kurbanı kesen Helenleşmiş bir Yahudi ile Yunanlı’yı öldürdü. İsyan eden şehir halkı ile beraber beş oğlunu da yanına alarak dağlarda bir gerilla ordusu kurdu. İsyan bütün şehirlere sıçramış yahudiler birleşmişlerdi. Başlarında lâkabı makabi (çekiç) olan Matatya’nın en büyük oğlu Yeuda bulunmaktaydı.

  Yunanlılar büyük bir kuvvetle gelerek isyanı bastırmaya çalıştılar. Ancak İlâhî Kanunlar yine işlemiş Tanrı’nın yasalarını uygulayan az bir Yahudi kuvveti zulmeden putperest Yunanlı büyük çoğunluğu mağlup etmişti. Yahudiler; hem kendi içlerindeki Helenleşmiş Yahudilerle ve hem de düşman ile savaştılar. Savaş 25 yıl sürmüş sonunda Yunanlılar usanarak M.Ö. 142 yılında İsrail ile anlaşma yapmışlardı.

  İsrail’in Romalılar Tarafından İstilası

  Bir şehir devleti olarak başlayan Roma İmparatorluğu yükselişe geçti. Hakimiyet alanını genişletmek için büyük bir mücadeleye başlamıştı. Yunan sömürgelerini ve sonradan Yunanistan’ı da fethederek İmparatorluğu’nu genişlettiler. Romalılar kendi medeniyetlerine ilâve olarak Yunan hayat görüşünü de esas almışlardı. Bu bakımdan kültürlerine Greko-Romen denilir. M.Ö. 63 yılında Roma orduları İsrail’i istila etti. Kukla bir kralı başa getirdi vergileri arttırdı ve Yunan tecrübesinden kazandıkları bilgilerle dinlerine karışmadılar.

  Büyük Herod ve Ruhsal Bozulma

  Daha sonraki yıllarda Yahudi halkından bir kral olarak Büyük Herod Roma Devleti’nin ataması ve tam desteği ile başa geldi. 33 yıl ülkesini idare etmişti. Ekonomik rahatlık içinde olmakla beraber ruhsal bir bozulmaya sebep oldu. Herod ticaretten elde ettiği kâr ile büyük inşaat projeleri meydana getirdi. Bunların en önemlisi de II. Tapınak’ı yeniden inşa etmesiydi. Bina; beyaz mermer sütun ve duvarları birçok altın kaplı mahalleriyle görkemli bir görünümdeydi. Ana girişe Yahudilerin karşı çıktıkları büyük bir putperest simgesi olan Roma Kartalı Heykeli konmuştu. Sonradan heykel bir gurup Tevrat öğrencisi tarafından parçalandı. Kral Herod onları yakalatarak öldürttü. Herod Greko-Romen kültürünü beğeniyor Yahudi halkını da Helenleştirmek istiyordu. Bu düşüncesine karşı koyabilecek Büyük Meclis (San Hedrin)’in 46 üyesini öldürttü. Tapınak’ın yönetimine (Koen Godol) ruhsal düzeyi en yüksek kişiyi getireceği yerde kukla adamını atamakla o kurumu da bozdu. Toplumda manevi çöküş başlamıştı. Özel hayatında Herod kendi ailesine de zulmetmiş zaptedemediği kıskançlığı nedeniyle kardeşini çocuklarını ve karısını da öldürtmüştü. O bir zalim olarak tarihe geçmiştir.

  Yahudilere uygulanan Helenleştirme zorlanmaları sonucunda halk bölünerek farklı din guruplarına ayrıldı. Zengin bir din gurubu olan ve güçlerini koruyabilmek için Romalılar ile işbirliği yapan Sadusiler Yahudilerin ana görüşünü savunan ve halkın çoğunluğunu oluşturan Farasiler azınlıkta olan aşırı dinci Zilotlar.

  Roma’ya İsyan

  Roma’nın çok güçlü olduğu bir dönemde M.S.66 yılında Yahudiler intihar eder gibi isyan etmişti. İsrailoğulları’nın çok ağır ödediği bu olayın altında birçok sebep vardı. Roma atadığı valiler vasıtasıyla Yahudi halkından aşırı vergi alıyor onlara zulmediyordu. Tek Tanrı’cı Yahudi dünyası ile çok tanrıcı Greko-Romen dünyası arasındaki aykırılık uçurum gibi aralarına girmişti. Yahudi halkı bölünmüş bir kısmı Greko-Romen kültüründen etkilenerek Helenleşmişti. Roma Devleti’ni kabul ediyor ondan faydalanıyordu. Zengin Yahudiler olan Sadusiler Tapınak’ı yönettiklerinden Romalılar ile işbirliği yapıyordu. Ana görüşü savunan büyük çoğunluk Farisiler ise dinsel bağımsızlık olmak şartıyla Roma Yönetimi’nin devam etmesini istiyordu. Aşırı dinci Zilotlar Roma’nın varlığını istemiyor diğer Yahudilere kızıyordu. Daha birçok çelişkili görüşler Yahudi halkını etkilemiş hastalıklı bir yapı haline getirmişti. En önemlisi de birbirini sevmeyen bir toplumun oluşmasıydı.

  Roma’ya karşı isyanın ilk kıvılcımı Kesarya Yahudileri’nin alınan aşırı vergiye baş kaldırmasıyla başladı. Ancak bu olay şiddetle bastırıldı birçok Yahudi öldürüldü. İsyan diğer şehirlere de yayılmıştı Helenleşmiş Yahudiler baş kaldıranlara cephe aldı. Romalı askerler; Yahudi bölgelerinde tutuklama ve öldürmelere devam ediyor çatışma daha da kızışıyordu.

  II.Tapınak’ın Yıkılması

  M.S.67 yılında isyan dönüşü olmayan bir döneme girdi ve Yahudiler silahlanmaya başladı. İsrailliler bazı bölgelerde çatışmayı kazanıyordu. Ancak Roma büyük bir kuvvetle gelerek Yeruşalim’i kuşattı. M.S. 70 yılında Yahudiler savaşı kaybettiler ve Kudüs düştü. şehir yakıldı Tapınak yerle bir edildi. Savaş sonrası geriye kalan Yahudiler birçok bölgelere sürgün edildiler. Bu olaylarda İlâhî Yasalar yine hükmünü devam ettirmiş birbirine kin ve öfke besleyen birbirini sevmeyen bir toplum haline gelen Yahudi halkı Tanrı’sını da unuttuğundan savaşta yenilmiş böylece ilâhî ceza da gelmişti. (Kaynak: http//www.sevivon.com)

  Romalılar Sonrası ve Günümüze Kadar İsrail

  Roma M.S. yedinci yüzyıla kadar Filistin’de yönetimini devam ettirdi. Bugünkü İsrail Devleti 1948 yılında kuruldu. Ülke İngiliz yönetiminde iken Birleşmiş Milletlerin teklifi ile yüzde 56 47′si Yahudilere yüzde 4353′ü de Araplara verildi. Araplar ile Yahudiler’in anlaşmazlığı zaman zaman savaşa dönüşerek günümüze kadar devam etti.

  Süleyman Tapınağı son yıkılışından İslamiyet’e kadar harabe halindeydi. Hz.Muhammed’e 620 yıllarında inen İsra Suresi’nden dolayı burası Müslüman’larca da kutsal sayılmış ayni yere uzak mescit anlamına gelen Mescid’i Aksa inşa edilmişti. Kudüs şehri M.S.1507 ve 1917 yılları arasında Osmanlı Yönetimi’ne girdi. Osmanlılar; şehre birçok tarihi eser kazandırmış mevcutları korumuş bu arada Süleyman Tapınağı’ndan kalan Batı Duvarı kalıntılarını da tamir etmişlerdi. Bugün Ağlama Duvarı olarak anılan bu yerde Yahudiler dua ederek ağıtlar yakmaktadır.

  KAYNAK

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş