Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Dante'nin "İlahi Komedya"sı

"Gizemlerin gözüpek açıklamalarını içeren "İlahi Komedya" Papalığa bir savaş ilanı niteliğindeydi. Tıpkı İncil'in "Apocalypse" (Mahşer) bölümünde olduğu gibi hıristiyan dogmalarına Kabalacı simge ve sayıları cesurca uygulayarak bu dogmalarda bulunan tüm mutlak değerleri inkar eden "Johannit" ve "Gnostik" özellikler gösteriyordu. Eserde yeralan doğaüstü dünyalara yolculuklar "Eleusis" ve "Thebes" Gizemlerine giriş törenlerini andırıyordu... Dante Cehennem çukurundan başının ve ayaklarının yerlerini değiştirerek yani Katolik öğretinin tam tersini uygulayarak kurtuluyor ve Şeytan'ı bir merdiven gibi kullanarak yeniden ışığa doğru yükseliyordu. Faust da yenilmiş Mephistopheles'in kafasına basarak cennete ulaşmamış mıdır? Tüm bildikleri Cehennem'e sırt çevirmek olan kişiler Cehennem'den kurtulamazlar. Onun zincirlerinden ancak Cehennem'e yüzyüze bakma cesareti sayesinde kurtulabiliriz."

"Aslında Dante'nin Cehennem tablosu negatif bir Araf görüntüsündedir. Cennet'i ise aynı Ezechiel'in "Pentacle"ı gibi bir haç tarafından bölümlenen Kabala çemberlerinden oluşmaktadır. Bu büyük haçın tam orta yerinde bir gül açmaktadır. Böylece "İlahi Komedya" ile Gül-Haç üstadlarının büyük simgesi ilk kez herkese sergilenmekte ve kesin bir biçimde açıklanmaktadır."

"Gül-Haç üstadları için gül evrensel uyumun canlı ve gelişen bir simgesidir. Bu simge güzellik yaşam sevgi ve zevkleri kendinde birleştirir. "Yahudi Abraham'ın Kitabı"nda Flamel gülü simyacıların Büyük Yapıt'ının simgesi olarak göstermiştir."

"Gül ve haçı bir araya getirebilmek yüksek aydınlanma derecelerinin asıl hedefidir."

Albert Pike Morals and Dogma

"İslam geleneğinde...Cebrail öğreten ve yönlendiren melek işlevini taşır ve böylece hıristiyan geleneğindeki "Kutsal Ruh" niteliğini de kapsamına alır. "İlahi Komedya"da diğer niteliklerinin yanısıra Cennet'in rehberi de Cebrail'dir. İslam geleneğinde de Cennet'e yükseliş motifi Cebrail ile bağlantılıdır. Dante eserinde benzer bir çoşku dolu yükselişi Virgil ve Beatrice'e yakıştırmaktadır."

Robert Eisman and Michael Wise The Dead Sea Scrolls Uncovered


"Dante'nin sunduğu Cennetin İlahi Gülü'nün parlak görüntüsü ile Galahad'ın tanık olduğu gizemli Grail görüntüsü aynıdır."

Joseph Campbell Creative Mythology

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Gül-Haç Manifestoları

"Gül-Haç eski çağlardan beri aktarılagelen ezoterik bilgeliğe sahip olduğunu ileri süren dünya çapında bir kardeşlik örgütüdür. Örgütün adı gül ve haçtan oluşan en önemli simgelerinden türetilmiştir. Gül-Haç öğretisi farklı dinsel inanç ve uygulamaları yansıtan okült unsurlardan oluşur."

"Bazıları 1541 yılında ölen İsviçreli simyager Paracelsus'un örgütün gerçek kurucusu olduğunu kabul etmektedirler. Diğerleri 16. ve 17. yüzyıldaki gelişmelerin örgütün yeniden canlanması olduğunu; aslında Gül-Haç öğretilerinin eski Mısır'da filizlendiğini ve Platon İsa ve İskenderiyeli Philo gibi sıradışı din ve felsefe önderlerinin de örgüte üye olduklarını ileri sürerler. Ancak örgütün tarihini 17. yüzyıldan daha eskiye dayandıracak hiçbir kanıt mevcut değildir."

Encyclopedia Britannica

"Kabala'nın bir arketip olarak psikolojik gücü özgün Gül-Haçlılar tarafından 17.yüzyılda ortaya konulmuştur. Kim oldukları bilinmeyen bu kişiler ateşli yazılar ve broşürlerle "görünmez" mevcudiyetlerini ilan etmişlerdir. Bir örgüt olarak varlıkları hiç bir zaman tatmin edici bir biçimde kanıtlanamamıştır. Ancak varlıklarına olan inanç Avrupa'da bir histeri dalgası yaratmaya yeterli olmuş ve Francis Yates'in belirttiği gibi 17. yüzyılda düşün kültür ve politik kurumların gelişiminde hayati bir rol oynamışlardır."

Baigent Leigh & Lincoln The Messianic Legacy

"Gül-Haç Kardeşliği Yöneticiler Koleji temsilcileri olan bizler doğru insanların kalplerinin yöneldiği En Ulu'nun lütfuyla bu kentte "görünmez" ya da "görünür" olarak bulunuyoruz."

Gül-Haç Duvar İlanı

"Gizli örgütlerin arasında en anlaşılmazı olan Gül-Haç örgütünü incelemek için öncelikle "Fama Fraternitatis" ile işe başlamak gereklidir. Örgütün sözde kuruluş öyküsünü anlatan "Fama" Gül-Haç adını açık ve kesin bir biçimde dile getiren ilk belgedir. Yazarı belli olmayan ilk Almanca el yazısı nüsha 1610 yılında dolaşıma çıkmış ve sonradan bir kaç dile çevrilerek basılmıştır. "Fama"nın ilk basımı 1614 yılında Almanya'da Kassel kentinde yapılmıştır."

Ancient Wisdom and Secret Sects

Biraz uzun oldu ama tarihseverler için özel bir yazı

alıntı.