Çekoslovak sineması

Çekoslovakya Orta Avrupa’nın tam kalbinde bulunan Çekoslovakya 770 kilometre boyunca uzanır Polonya Almanya Avusturya Macaristan ve SSCB ile sınırı vardır

Bu durum Çekoslovakya’ya tarihi boyunca bu ülkelerle çeşitli ilişkiler kurmak ve böylelikle hem ticaretini hem sanayiini kalkındırmak imkânını vermiştir Buna karşılık Çekoslovakya bu ülkelere karşı zaman zaman kendini savunmak zorunda da kalmıştır; işte bu yüzden Çekler ve Slovaklar birleşerek 1918 yılında Tomas Masaryk’in (1850-1937) başkanlığında Çekoslovakya Cumhuriyeti’ni kurmak zorunluğunu duymuşlardır


Kuruluşundan ancak yirmi yıl sonra 1938′de Çekoslovakya Südetieri Almanya’ya katan Hitler Almanya’sı tarafından parçalandı: Bohemya-Mo-ravya himaye bölgesi zorla işgal kuvvetlerinin egemenliği altına sokuldu Güçlü bir direniş ve Sovyet müdahalesi sayesinde ülke 1945 yılında özgürlüğüne kavuştu 1948′de halk demokrasisi 1960′ta sosyalist cumhuriyet olan Çekoslovakya 1969′da Bohemya ve Slovakya cumhuriyetlerinden oluşan bir federal devlet haline getirildi

Sovakya ve Bohemya

Sosyalist rejim ou iki büyük bölge arasında birlik sağlama ve Slovakya’nın ekonomik gecikmesini kapatma gayretindedirSlovakya ülkenin doğusunda arazinin dörtte üçünü kaplar ama nüfusun ancak bir çeyreğini barındırır Geleneksel olarak hayvancılıkla ve orman (kozalaklılar) işletmeciliğiyle geçinirse de hükümet sanayiini yoğunlaştırma çabasındadır: özellikle hidroelektrik yönünden gelişmekte ve Koşice’de önemli bir antrasit yatağına sahip olan bu bölgeye yapılacak yatırımlara kolaylık göstermektedir

Batı’da XVI yydan 1918′e kadar Habsburglarm egemenliğinde kalmış olan Bohemya uzanır Merkez yaylası dört sıradağla kuşatılmıştır (1 000 ile 1 500 m arasında değişen yüksekliklerde): Dev Dağları Maden Dağları (Erzgebirge) Bohemya Dağları ve Moravya Tepeleri 1029 yılında Bohemya Krallığı’yla birleştirilen Mo-

ravya doğuda Beyaz Karpatlar ve Küçük Karpatlar’la sınırlanmıştır

Tuna kıyısında

Baltık Denizi’ne ve Trieste Körfe-zi’ne 350 km uzaklıktaki bu kara ülkesi ırmak yollarından olabildiğince yararlanmaktadır: Bohemya’yı sulayan ve birçok kol arasında Vltava’yı (Moldau) alan Elbe’den ve özellikle Tuna’nm ulaşıma elverişli olan orta çığırından yararlanılır; bunun için Bratislava ırmak limanı çok önemlidir

Maden Dağları adı buralarda madenlerin çok zengin olduğu sanısını uyandırabilir: ne var ki yataklar kısıtlıdır (uranyum kömür antimuan manyezit civa) Sanayi makine-âlet silâh ve otomobil yapımında uzmanlaşmıştır Plzen Skoda fabrikalarının otomobillerini tüm Doğu Avrupa’ya ihraç eder; bu şehir birasıyla da ünlüdür (Pilsen) Tarım ürünlerinin değişim sanayileri ikinci sırada gelir: dokumacılık ve kâğıt sanayii faaldir Öte yandan Bohemya XVI yydan beri ününü sağlayan geleneksel porselen seramik renkli cam ve kristal sanayilerini de koruyagelmiştir

Çekoslovak sineması

Daha 1930 yıllarından beri Çekoslovakya’nın ünlü bir sinema sanayii vardı Sinemacıları arasında çizgi filim yapımcısı Jiri Trnka’nın (1910-1969) ayrı bir yeri vardır; kuklalara oynattığı eski efsanelerden esinlenir Büyük çağdaş sinemacılardan şu adlara değinmelidir: Vojteç Jasny (Bir Gün Bir Kedi) Miloş Forman (Maça Ası) Jan Nemec (Gecenin Elmasları) Vera Çitilova (Küçük Papatyalar) İvan Passer (Loş Işıklandırma) ve Jiri Menzel (Sıkı Kontrol Edilen Trenler)