Bolivya Güney Amerika’da denize kıyısı olmayan iki devletten biridir (öteki Uruguay’dır) Kuzey ve doğusunda Brezilya güneyinde Paraguay ve Arjantin batısında Peru ve Şili yer alır

Bolivya’nın üçte biri dağlık üçte ikisi ovalıktır Ülkenin güneybatısı baştan başa And Dağlarıyla kaplıdır






And sıraları arasında 800 km uzunluğunda 3 600 m yüksekliğinde bir yayla uzanır Bu yaylanın kuzey ucunda Bolivya-Peru sınırında dünyanın gemi işleyen en yüksek gölü olan Titikaka Gölü (3 820 m) orta kesiminde ise büyük tuz gölü Poopo (3 600 m) yer alır

Eski İnka İmparatorluğu’nun bir bölümü olan Bolivya uzun yıllar İspanyol egemenliğinde yaşadı ve 18251-te Simon Bolivarin çabaları sonucunda bağımsızlığa kavuştu Boli-var’ı onurlandırmak için ülkeye onun adı verildi Bütün Latin Amerika ülkeleri gibi Bolivya’da da sık sık hükümet darbeleri olur ve ülke genellikle askerî yönetim altında bulunur

Nitekim 1967′de yürürlüğe giren 16′ncı Anayasa’ya rağmen Bolivya 1969′dan bu yana gene askerî yönetim altındadır

Bolivya’da halkın yüzde 65′i yerli yüzde 10′u beyaz yüzde 25′i melezdir