Brüksel: Belçika’nın başkenti

Flaman topraklarında Fransızca konuşan bir kent olan Brüksel (halkın yüzde 80′inden fazlası Fransızca konuşur) 1830 yılından beri Belçika’nın başkentidir Banliyöleriyle birlikte gerek büyüklüğü gerek nüfusu yönünden de (1 080 000) ülkenin en büyük kentidir

Brüksel’in yerinin VII yy sonundan beri bilindiği söylenir Şehir Louvain kontlarının bu bölgeye yerleşmesiyle kurulmuştur


Brüksel daha Ortaçağ’dan itibaren özellikle dokuma işleriyle uğraşan önemli bir ticaret merkezi haline gelmişti ‘Tacirlerinin zenginliği XV yydan kalma bir çan kulesinin hâkim olduğu Grand-Place’daki görkemli binalarından anlaşılmaktadır Bu şehirde geçmişe ait daha pek çok eser vardır; oysa Brüksel yüzyıllar boyunca ta Louis XVI’dan İkinci Dünya Savaşı’na kadar birbirini izleyen istilâcıların elinde çok işkence çekmiştir

Bugün Brüksel ticaretle sanayinin çok etkin şekilde geliştiği ve ayrıca Avrupa’nın siyasî ve kültür faaliyetleri yönünden de birinci derecede yeri olan bir kenttir

Şehrin en eski yapıtlarından biri olan ünlü çeşme 1619′dan kalmadırSu fışkırtan çıplak bir çocuğu temsil eden Manneken-Pis adındaki bronz heykelcik Brüksellilerin gurur kaynağıdır Bayram günlerinde kentliler bu küçük adama şapkalar ve çeşitli elbiseler giydirirler