Cenevre kantonunun yönetim merkezi olan Cenevre Fransa sınırı yakınında Leman Gölü kıyısmdadır Nüfusu 200 000′den az olmakla birlikte önemi nüfusunu geniş ölçüde aşmıştır

Leman Gölü’nün güneybatısına Cenevre Gölü denir Bu kesim gölün en dar yeridir ve bu nedenle Küçük Göl diye adlandırılır Cenevre şehri öylesine ağır basmıştır ki bir süreden beri Leman Gölü’nün tümüne Cenevre Gölü denir olmuştur Gölün kıyısındaki İngiliz üslûbunda yapılmış bahçe çok ünlüdür


Cenevre taraçalarla çevrili bir buzultaş yaylası üstündedir Ron Nehri gölden çıkışında bu taraçalar arasından akar

Devletlerarası alanda tanınması ve etkinliği yeni değildirOrtaçağ’da tacirler akm akın kent panayırlarına koşarlardı XVI yyda Calvin buraya yerleşmeğe karar verdiği zaman burası Protestanlığın Roma’sı halini aldı

XVII yy sonunda 30 000′e ulaşan nüfusun yaklaşık olarak üçte biri kuyumculuk ve saatçilikle geçiniyordu Gelişme ancak XIX yyın sonunda hızlandı ve şehir nüfusu hızla büyüdü (1920′de 126 000)

XIX yyda bir Cenevre’li Henri Dunant Uluslararası “Kızılhaç Örgütü’nü burada kurmuştu İki dünya savaşı sırasında Cenevre daha sonra görevlerini Birleşmiş Milletler Örgütü’ne bırakacak olan Milletler Cemiyeti’nin merkezi oldu bugün de Birleşmiş Milletler’in Avrupa’daki merkezi buradadır

Başka uluslararası örgütler de Cenevre’ye yerleşmiştir: sözgelimi Uluslararası Çalışma Örgütü Dünya Sağlık Örgütü vb

Şehir büyük bir ticaret ve bankacılık merkezidir; bazı sanayileri de vardır: saatçilik metalürji (madencilik) kimya Yerleşme yerinin güzelliği ve iklimin tatlılığı çok sayıda turisti Cenevre’ye çeker