1945 yılında Almanya’nın yenilgiye uğraması ülkenin başkenti Berlin’in galipler tarafından işgal edilen kesimlere göre bölünmesine yol açtı Çok geçmeden iki büyük bölge ortaya çıktı: Sovyetler’in yerleştiği Doğu Berlin; Amerikalılar İngilizler ve Fransızların yönetimindeki Batı Berlin Gerçekten de Berlin’in özel bir durumu vardı; çünkü 1945 yılında Almanya’nın paylaşılması uyarınca şehir Sovyet işgal bölgesinin içinde kalıyordu Ama öbür galip devletler başkenti sadece Ruslara bırakmayı istemedilerİkiye Bölünmüş Bir Şehir

1958′de Sovyetler Doğu Berlin’de yönetime katılma hakkından vazgeçtiler burası bugün Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin (DAC) başkentidir 1961′de komünist hükümet halkın doğu kesiminden daha çekici olan batı kesimine kaçmasını önlemek üzere ünlü Berlin Duvarı’nı yaptırttı

Duvar şehrin ikiye bölünmesi işini tamamladı ama zaman zaman aileleri de bölerek ortaya acıklı sorunlar çıkarmış oldu Ama Berlin halkının durumu 1971′den beri yine de biraz düzelmiş Batı Berlinliler için geçiş nispeten kolaylaşmış Doğu Almanya’da da daha serbest dolaşmak imkânları doğmuştur

Yeni Bir Gelişme

Berlin pek eski bir şehir değildir ve özellikle uzun süre büyük bir önem taşımamıştır: XVII yy sonunda nüfusu ancak 10 000′di ve bunun bir bölümünü de Fransız protestan göçmenleri oluşturuyorduXIX yyın ikinci yarısında sanayi devrimiyle ve Almanya’nın birleştirilmesiyle Berlin’in kalkınması da hızlandı Berlin kısa zamanda büyük bir başkent haline geldi Birinci Dünya Savaşı öncesinde nüfusu 4 milyonu buldu Ama 1945′te 3 milyonun da altına düşmüş bombardımanlar ve çarpışmalarla yerle bir edilmişti Berlin’in tamamı savaştan önceki önemine kavuşmaktan henüz uzaktır: Batı Berlin komünist âlemin içerisinde kapitalist toplumun bir tür vitrinidir ve nüfusu 2100 000′dir; Doğu Berlin’in nüfusu ise 1 100 000′dir