Magdalena Nehri Kolombiya'nın ana nehridir. Ülkenin batı yarısından kuzeye doğru yaklaşık 1528 km boyunca seyreder. Adını İncil'de geçen bir figür olan Mary Magdalene'den alır. Nehir Magdalena Nehri Vadisi'ne doğru akar.
Magdalena Nehri'nin drenaj havzası 273 milyon hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Bu rakam ülke alanının %24'üne denk gelmektedir ve ülke nüfusunun %66'sı bu alanda yaşamaktadır. Ayrıca Kolombiya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının %86'sı burada üretilmektedir.
Andların doğu yamaçlarında doğar kuzey yönünde akarak Barranquilla yakınında Antil Denizi'ne dökülür. Başlıca kollarıyla birlikte kıyı ve iç kesimler arasında elverişli bir suyolu ağı oluşturur. Uzunluğu 1.700 km.
Magdalena Nehri ve deltası uydu görüntüsü