KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKESİ MİLLİ MARŞI

Segnorees apo tin kopsi too spathyoo tin tromeri;
Segnorees apo tin opsi poo me vya metra tin yee.
Ap ta kokkala vyalmenee ton elleenon ta ye ra
Ke san prawt' anthreeomenee hyer'o hyeri eleftherya.
Ke san prawt' anthreeomenee hyer'o hye r'eleftherya
Ke san prawt' anthreeomenee hyer'o hye r'eleftherya.

İngilizce Tercümesi

I shall always recognise you
By the dreadful sword you hold
As the earth with searching vision
You survey with spirit bold.
'Twas the Greeks of old whose dying
Brought to birth our spirit free.
Now with ancient valour rising
Let us hail you Oh Liberty!
Now with ancient valour rising
Let us hail you Liberty
Now with ancient valour rising
Let us hail you Liberty!