Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kısa Dünya Tarihi

  Kısa Dünya Tarihi


  İ.Ö. 8500-7000 Ortadoğu'da çiftçiliğe geçiş

  İ.Ö. 3500-3000 Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş

  İ.Ö. 4000-3000 Uygarlığın Sümer'de doğuşu

  İ.Ö. 3000 sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları

  İ.Ö. 3000 dolayları yazılı kayıtların başlayışı

  İ.Ö. 2000'den az önce Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması

  İ.Ö. 1700 dolayları Hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı

  İ.Ö. 1700 Avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının Avrupa'nın Atlantik kıyılarına ulaşması

  İ.Ö. 1300 dolayları alfabetik yazının Suriye'de ve Filistin'de yaygınlaşması

  İ.Ö. 1000 yıllarında Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran'da) verimli düşünce akımlarının doğuşu

  İ.Ö. 700'den az önce Orta Asya'dan ve Güney Rusya'dan göç etmiş İskitler'in Ukrayna'da bir kabileler imparatorluğu kurup Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri

  İ.Ö. 6. yüzyıl Lidya Krallığı'nda sikke paranın dolaşıma konması

  İ.Ö. 6. yüzyıl İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası

  İ.Ö. 500 dolayları Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı

  İ.Ö. 500 dolayları Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi

  İ.Ö. 330 Pers İmparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması

  İ.Ö. 320 İskender'in İndüs Vadisi'ne girmesi

  İ.Ö. 146 Roma'nın Makedonya'yı ve Yunanistan'ı fethetmesi

  İ.Ö. 30 Roma'nın Mısır'ı fethetmesi
  ______________________________ __________

  70-100 Dört İncil'in yazıldığı yıllar

  193 Roma Barışı'nın şiddete başvurulmasıyla bozulması

  372 Hunlar'ın Güney Rusya'ya girip Ostrogotları sürüşleri

  378-511 Roma İmparatorluğu'nun büyük barbar akınlarıyla çökmesi

  410 Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar'ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya'yı geçip krallıklarını kurmaları

  451 Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı'nın Papa'nın çağrısıyla toplanıp kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip "monofizist" biçimini reddedişi

  453 Attila'nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu'nun dağılması

  552 Japonya'ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde etmesi

  565'ten sonra (Doğu) Roma İmparatorlarının "Bizans İmparatoru" denmeye başlanışı

  568'den sonra Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları İtalya'nın iç bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri

  572 Türk İmparatorluğu'nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi

  600 dolayları Hint Okyanusu'nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların alması

  610 Hz.Muhammed’e ilk vahyin gelişi

  622 Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü

  632-1000 arasında İslam'ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu'da Kuzey Afrika'da İspanya'da yayılışı

  632 Hz. Muhammed'in ölümü

  636 Arap ordusunun Bizans'ı Suriye'den ve Filistin'den çıkarması

  641 Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya'yı ele geçirişleri

  642 Arap akıncı birliklerinin Mısır'ı ele geçirişleri

  651 İran ve Mezopotamya'da Sasani iktidarının sona ermesi

  651 Arap akıncı birliklerinin İran'ı ele geçirmeleri

  711 Vizigot krallığının sona ermesi

  711-715 Kuzey Afrika'nın ve İspanya'nın Müslümanların denetimine geçmesi

  715 İslamların Kuzeybatı Hindistan'daki Sind Bölgesinde daha sonra da Hint Okyanusu'nda üstünlüğü ele geçirmeleri

  717-718 Müslümanların Konstantinopolis'i kuşatmaları

  750 Emeviler'in halifelik döneminin sona ermesi

  751 Talas Meydan Savaşı'nda Çin'e bağlı birkaç vahanın Müslümanlara kaptırılışı

  756 Baskı aygıtının Çin'de bulunuşu.

  800 Şarlman'a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi

  800'den birkaç yıl sonra Bizans İmparatorunun Şarlman'ın imparatorluğunu tanımasıyla Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşunun yasallaşması

  831-1000 arası Danimarka'nın İsveç'in ve Norveç'in Hristiyanlığa geçmeleri

  840 Uygurların yıkılışı

  845 Budizmin Çin'de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore'de devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi
  900 dolaylarında Türk askerlerinin kabilelerinin İslam devletlerinin siyasal yaşamına egemen olmaya başlamaları

  900-14. yüzyıl ortaları Avrupa'da toprakların tarıma açılışı

  989 Rusya'nın Hristiyanlığa geçiş
  ______________________________ __________

  1000 dolayları kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı

  1000 dolayları Gazneli Mahmut'un akınlarıyla İslam'ın Hindistan'ın İç bölgelerini ele geçirmeye başlaması

  1000 Macaristan'ın Hristiyanlığa geçmesi

  1000 Hristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt Cermen ve Slav kabileleri arasında yayılması

  1000-1300 arası Avrupa'da kasabaların hızla gelişmeleri

  1000-1453 arası İslamlığın Hindistan'da Doğu Avrupa'da Orta Asya'da yayılışı

  1000-1500 İslam mimarlığının görkem ve incelik dönemi

  1054 Katolik-Ortodoks bölünmesinin Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle yaratılışı

  1071 Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı başarılı olup Anadolu'nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk Türklerine geçişi

  1096-1099 Birinci Haçlı Seferi

  1171 Galler ülkesinin ve İrlanda'nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin tamamlanışı

  1204 Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis'in ele geçirilip yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin İmparatorluğu'nun kurulması

  1206-1227 Cengiz Han'ın yönetim dönemi

  1254; Avrupa'da imparatorluğun çökmesiyle Papalığın Latin Hristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kalışı
  ______________________________ __________

  1300'den sonra Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri

  1300'den sonra Cermen ve Frank şövalyelerinin Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup ticaret etkinliklerine girişmeleri

  1300 Rönesans'ın İtalya'da biçimlenmeye başlanışı

  1337-1453 Yüzyıl Savaşları İngiltere ile Fransa arasında
  kiralık askerlerle yürütülen her yeri yakıp yıkıp
  yağmalayıcı savaşlar

  1347-1351 Avrupa'da Veba salgını

  1354 Türkler'in Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek Avrupa'ya adım atmaları

  1389 Kosova Savaşı'nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri üstünlüğü ele geçirmeleri
  ______________________________ __________

  15. yüzyıl İnkalar'ın And Dağları'ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru'da merkezi bir rejim kurması

  1417 Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması

  1430 Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik'te deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri

  1453 Konstantinopolis'in Türklerin eline geçmesi bunun üzerine Rusların Ortodoks kiliselerinin Hıristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları

  1480 Moskova Dükü III. İvan'ın Altınordu egemenliğini tanımayıp "Çar" sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi

  1492 Kolomb'un okyanusu aşması

  1492 Müslüman Faslıların Avrupa'daki son kalesi Grenada'nın alınışı bu olayla Hıristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi
  ______________________________ __________

  1500 İtalyan Rönesansı'nın doruğuna ulaşması

  1500'den sonra Avrupa'nın deniz üstünlüğü kurması

  1500-1650 Avrupa'da fiyatların hızla yükseldiği "Fiyat Devrimi"

  1500-1700 arası milyonlarca kilometrelik ülkenin milyonlarca insanın İslam yönetimine sokulmasıyla İslam tarihinin en parlak dönemi

  1508 Şah İsmail'in Bağdat'ı fethetmesi

  1509 Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi'ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu'nda üstünlük kurmaya başlamaları

  1511 Akdeniz'de Türk İspanyol ve Portekiz güçleri arasında uzun deniz savaşlarının başlayışı

  1512-1520 Yavuz Sultan selim yönetimi dönemi

  1513 İlk Portekiz tacirin Güney Çin kıyılarına gelmesi

  1514 Şah İsmail yanlılarının Anadolu'da büyük bir ayaklanmayı kışkırtmaları

  1514 Çaldıran savaşında Şah İsmail'in yenilgiye uğratılması

  1515 Portekizlilerin Hürmüz Adası'nda üs kurmaları

  1517 Luther'in Wittenberg'deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlaması

  1520-1566 Kanuni Sultan Süleyman yönetimi dönemi

  1521 Cortez'in yeni Dünya'nın hazinelerinin kapısını (İspanyollara) açması

  1526 Mohaç Savaşı'nda Türkler'den kaçan Macar kralının ölmesiyle V. Karl'ın Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirmesi

  1526 Timur soyundan gelen Babür'ün Hindistan'ı ele geçirmesiyle Babür İmparatorluğunun kurulması

  1534 İngiltere'nin Papalık ile ilişkilerini koparması İngiltere kilisesinin yavaş yavaş Protestanlığı benimsemesi

  1534-1603 İngiltere'de Tudor hanedanı yönetimi ve bölük pörçük reformlar dönemi

  1536 Fransa kralının Habsburg gücüne karşı Osmanlı imparatoruyla imzaladığı ittifak anlaşması

  1552 Korkunç İvan'ın Altınordu Hanlığı başkenti Kazan'ı ele geçirişi bunu izleyen dört yıl içinde Aşağı Volga bölgesinin fethini tamamlaması

  1560 İspanyolların İtalya'yı istila edip papalık topraklarını ele geçirip Reform karşıtı harekete izin vermemeleri; bunun üzerine Papaların Hasburglular ile işbirliğine girişimleri

  1568-1609 Felenekler'in İspayol yönetimine karşı ayaklanmaları

  1580-1640 İspanyolları Portekiz'i ve imparatorluğunu kendi imparatorlularına katmaları

  1587-1629 Safevi devleti yöneticisi Büyük Şah Abbas yönetimi dönemi

  1590 dolayları mikroskopun icad.

  1598 İspanyol üstünlüğü döneminin başlayışı
  ______________________________ __________

  1600 denizlerde yeni bir güç dengesiyle Hint Okyanusu'nda İspanyol ve Portekiz gemilerinin yerini Felemenk İngiliz Fransız gemilerinin alışı

  1600 Felemenk Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kurulması

  1600'den sonra İngilizlerin Hint Okyanusu'nda ticaret etkinliklerine başlamaları

  1601 İngiliz Doğu Hindistan kumpanyası'nın kurulması

  1608 bir Polonya ordusunun Moskova'yı ele geçirip bir kukla yönetim kurması

  1608 dolayları teleskopun icadı

  1618-1648 Otuz Yıl Savaşları

  1620 İngilizlerin Massachussets kolonisini kurmaları

  1626 Felemenkler'in New York'ta koloni kurmaları

  1636 Japon hükümetinin kendi iç sorunlarından dolayı açık deniz gemiciliğini uyruklarına yasaklaması

  1638 Japonya'nın kabuğuna çekilme politikası

  1640'lar İngiliz Fransız ve Felemenk girişimcilerinin şekerkamışı ticaretini Portekizlilerin ve İspanyolların elinden alıp başı çekmeleri

  1642-1648 İngiliz iç savaşları

  1648 Westphalia Antlaşması bunun sonucunda İtalya'nın ve Almanya'nın bölünmesi ile ortaya çıkan küçük devletlerin duruma göre Fransa'nın yanında ya da karşısında yer almaları

  1648 Fransız üstünlüğünün başlaması

  1648 İngiltere'de Parlamento egemenliğinin kurulması

  1648-1715 XVI. Louis yönetimi dönemi

  1648-1789 Avrupa'nın Eski Rejim ve kolonici yayılma dönemi

  1649 İngiliz kralı I. Charles'in idamı

  1653-1689 Fransa'nın rakipleri karşısında kesin üstünlüğe sahip olduğu dönem

  1688 İngilizlerin İspanyol armadasına karşı zafer kazanmaları

  1689 Petro'nun Avrupa gezisi dönüşü geniş çaplı reform hareketlerini başlatması

  1696 Petro'nun Türklere karşı başarısı
  ______________________________ __________

  1701-1714 İspanyol Taht Savaşları sırasında Avusturyalıların İspanya'nın bölüşülmesinde en büyük parsayı toplamaları

  1707 Kok kömürü yapma yöntemlerinin bulunuşuyla demir cevherini eritmede kömürden yararlanma olanağının doğuşu

  1740-1786 Büyük Frederick (II. Frederick) yönetimi döneminde Prusya'nın Avrupa'nın büyük güçlerinden biri durumuna gelmesi

  1745 Abdül Vahab'in Arabistan'da Vahhabiliğin ilkelerini oluşturması

  1756-1763 Yedi Yıl Savaşları 1762 bir Alman prensesinin kocasının öldürülmesi üzerine II. Katerina adıyla Rusya imparatorluğu tahtına çıkması

  1763 İngiltere'nin Hindistan Kanada gibi denişaşırı ülkelerde kesin zafer kazanması

  1768-1774 Rusların Osmanlı ordularını ağır bir yenilgiye uğratmaları ve Küçük Kaynarca Anlaşması'nın yapılması
  1772 Polonya'nın ilk bölüşülmesinde Prusyalılar ve Avusturyalılar Türkler karşısındaki ilerleyişini
  durdurmak için Rusya'ya sus payı olarak Polonya'nın büyük bir parçasının işgaline izin vermeleri

  1774 Safevi imparatorluğunun dağılması

  1774-1778 İspanya'nın Amerika limanlarının kıyı ticaretini yasaklayıp kolonilere yapılan dışsatımları ve iç alımları Cadiz kentinden tekelci bir tutumla düzenlemesi

  1775-1783 Amerikan bağımsızlık savaşı

  1789 1 Mayıs Etats-Generaux'un toplanması

  1789 14 Temmuz Kralın Ulusal Meclis'i kaldıracağı
  söylentisi üzerine halkın Bastille'e saldırması

  1789 4 Ağustos Ulusal Meclis'in feodal hakları kaldırarak köylü çoğunluğunu Devrim Safhalarına çekmesi

  1791 Yeni Fransız anayasalarının hazırlanması

  1793 Polonya'nın ikinci bölüşülmesi

  1794 Robespierre'in öldürülmesi

  1795 Polonya'nın üçüncü bölüşülmesi ile Rusya sınırlarını batıda Vistül Irmağı'na kadar genişlemesi

  1799 Napoleon'un bir darbe ile iktidara getirilişi
  ______________________________ __________

  1803 Sırpların Osmanlı'ya başkaldı

  1807 İlk buharlı geminin Robert Fulton tarafından yapılması

  1812-1815 Napoleon'un Avrupa devletleri koalisyonunca yenilgiye uğratılması

  1815 Viyana Konferansı sonucu barış anlaşmasının yapılması

  1821-1830 Yunan devrimi

  1830 Cezayir'in Fransızlarca işgali

  1833 Köleliğin Büyük Britanya'nın yönetimindeki tüm ülkelerde kaldırılması

  1839-1841 Afyon Savaşı

  1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı

  1840 posta sisteminin Büyük Britanya'da kuruluşu

  1840'lar demiryolları ağı yapımının başlayışı

  1847 Liberya'nın Amerika'dan eski yurtlarına dönen eski kölelerce Birleşik Devletler anayasasına benzeyen bir anayasa sahip bir cumhuriyet olarak kurulması
  1848 devrimleri

  1848 Marx'ın gittikçe yoksullaşan proleter kitlelerin bir devrimle toplumsal sorunu çözecekleri düşüncesini ortaya atması

  1848-1852 Fransa'da III. Napoleon'un devlet başkanlığında cumhuriyet dönemi

  1854 Japonya'nın kabuğuna çekilme politikasını bırakıp dışa açılmak zorunda kalışı

  1854 Kırım Savaşı'nda Fransa'nın ve Britanya'nın Ruslara karşı Türklerin yardımına koşup Rusların Kırım'da yenilgiye uğratılması

  1856 Islahat Fermanı'nın ilanı

  1859 İtalya'nın Kont Cavour'un çabalarıyla birleştirilmesi

  1859 Darwin'in canlıların evrimi kuramını ortaya atması
  1861-1865 Amerikan iç savaşı

  1863 ABD'de köleliğin kaldırılması

  1869 Süveyş Kanalı'nın açılışı

  1870-1871 Prusya'nın Fransa'yı yenilgiye uğratması

  1871 Almanya'nın Bimarck'ın çabalarıyla birleştirilmesi

  1878-1908 Abdülhamid II'nin iktidarı dönemi

  1885 Hindistan Ulusal Kongresi'nin (Kongre Partisi'nin) kurulması

  1888 köleliğin Brezilya'da kaldırılması

  1889 İkinci Enternasyonal'in kuruluşu

  1889 Japon İmparatoru Meiji'nin Bismarck Almanyasını örnek alan bir Anayasa çıkarması; Diyet'in kurulması

  1893 Havai Adaları'nın ABD topraklarına katılması
  ______________________________ __________

  1900 Batılı devletlerin gönderdikleri uluslararası birliğin Pekin'i ele geçirmesi

  1901 Avusturya'nın İngiliz Uluslar Topluluğu'nun kendi kendini yöneten dominyonu olması

  1903 Sibirya'yı aşan demiryolunun tamamlanması

  1904-1905 Rus-Japon savaşı beklenmeyen sonuçla Japonların yenmesi

  1905 Hindistan Müslüman Birliği'nin kurulması

  1906 Rusya'nın parlamenter organa sahip olması

  1908 Jön Türkler'in iktidara ortak olmak isteğiyle

  Abdülhamid'i deviren darbeyi gerçekleştirmeleri
  1910 Japonların Kore kralını indirip Kore Yarımadası'nı ülkelerine katmaları

  1912 Mançu hanedanının yakılıp Çin Cumhuriyetinin kurulması

  1912-1913 Balkan Savaşları ile Balkanlardaki toprakların kaptırılması

  1914 Berlin-Bağdat demiryolunun başlaması

  1914 Panama Kanalı'nın açılması

  1914-1919 Birinci Dünya Savaşı

  1915 Çanakkale Zaferi

  1917 6 Nisan ABD Kongresi'nin Almanya'ya savaş ilanı

  1917 Kasım İkinci bir devrimci hükümet darbesinin Sosyal Demokrat seçilmesi

  1918 Ekim Alman ve Avusturya hükümetlerinin Başkan Wilson'un barışın dayandırılacağı "On Dört Nokta"sını kabul etmeleri

  1918-1920 Rusya'da ve Rusya'nın sınır ülkelerde iç savaş
  1919 Paris Barış Konferansı'nın Rusya'daki durumu ele almaya kalkmayıp savaşı yitiren Almanya Avusturya ve Osmanlı hükümetlerine barış koşullarını zorla kabul ettirmeleri

  1919 Barış antlaşmasının Arap dünyasının zengin ve kalabalık bölgelerini Fransız ve İngiliz koloni yönetimlerine bırakması

  1921 Çin Komünist Partisi'nin kurulması

  1922 Faşizmi İtalya'da iktidara getiren hükümet darbesi

  1922 Lenin'in "Yeni Ekonomik Politikası"nı (NEP) ilan etmesi
  ______________________________ __________

  1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması

  1925 Rıza Pehlevi'nin İran'da iktidarı ele geçirip Mustafa Kemal'inkine benzer bir laik reform hareketini başlatması

  1925 Abdülaziz İbni Suud'un Arabistan Yarımadası'nı fethedip Mekke'nin ve Medine'nin denetimini eline geçirmesi

  1929 New York borsasının çökmesiyle ABD'de 1920'lerin hızlı ekonomik gelişmesinin sona ermesi

  1930'lar Japon yayılmasının yeniden canlanışı

  1030'lar Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt'in New Deal politikası

  1931 Japonların Mançurya'yı istila etmesi

  1932 Irak'ın formal olarak bağımsızlığını kazanması
  1933 New Deal politikasının başlatılması

  1933 Haziran Hitler'in iktidara gelmesiyle Almanya'nın köklü bir rejim değişikliği geçirmesi

  1934 Etiyopya'nın 1896 yenilgisinin öcünü almak isteyen İtalya'nın saldırısına uğrayıp uçakların ve zehirli gazların yardımıyla İtalya emperyalizmi altına sokuluşu

  1938 Eylül Çekoslovakya'nın Almanların yaşadığı bölgelerinin Almanya'ya geçirilmesi

  1939 1 Eylül Hitler'in Polonya'ya saldırması

  1939-1945 İkinci Dünya Savaşı

  1940 ilkbaharı Almanların Danimarka'yı ve Norveç'i ele geçirmeleri

  1941 22 Haziran Hitler'in savaş duyurusunda bulunmadan Rusya'ya saldırması

  1942 Kasım'ı 1943 Şubat'ı Ruslar'ın Almanlar'ı geri püskürtmeleri

  1943 Temmuz'u Mussolini'nin İngiliz-Amerikan birliklerinin İtalya'ya çıkmasıyla iktidardan düşmesi İtalya'nın savaştan çekilmesi

  1944 6 Haziran İngiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya çıkartması

  1945 1 Mayıs Hitler'in kendini öldürmesi Alman başkomutanlığının teslim belgesini imzalamaları

  1945 Hiroşima'ya ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılması

  1946 Türkiye'de çok partili hayata geçiş

  1947 İsrail Yahudi devletinin kurulması

  1947 Hindistan'ın İngiltere'den çekilmesi

  1947 Birleşmiş Milletler'in Filistin'in Araplar ve Yahudiler arasında bölüştürülmesi kararı

  1947 Truman Doktrini

  1948 Ghandi'nin öldürülmesi

  1948 (ve 1956 1967 1973) Yahudi-Arap savaşları

  1949 NATO'nun kurulması

  1949 komünistlerin Kuomingtang'a karşı kesin zafer kazanıp Çin'in yönetimini ele geçirmeleri

  1949 ilk Rus atombombası denemesi

  1950 Kuzey Kore komünist yönetiminin Güney Kore'ye saldırmasıyla Kore Savaşı'nın çıkışı

  1953 Kore Savaşı'nda ateşkes

  1953-1954 Rusların Amerika'dan birkaç ay sonra hidrojen bombalarını patlatmaları

  1954 Vietnam'ın Fransız egemenliğinden kurtulması

  1956 Macarların ülkelerindeki komünist rejime
  başkaldırmaları

  1956 Süveyş bunalımı

  1957 Gana'nın bağımsızlığını kazanan ilk Afrika kolonisi olması

  1957 Rusya'nın uzaya uydu gönderen ilk ülke oluşu

  1957 Roma Andlaşması ile AET'nin kurulması

  1958 Suriye ile Mısır'ın birleşmesi

  1961 Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrılması

  1962 Fransa'da halkoyu yoklamasının Cezayir'e bağımsızlıktan yana sonuç vermesi

  1962 ABD Küba'daki füzelerin çekmesini istediğinde

  SSCB'nin üçüncü dünya savaşı korkusuylabu isteğe uyuşu
  1964 Vietnam'da Amerikan askeri etkinliklerinin başlayışı

  1966 De Gaulle Fransası'nın NATO'dan çekilerek mutlak egemenlik hakkını elinde tutmayı seçmesi

  1967 İsrail ile Arap devletleri arasında Ekim Savaşı

  1969 ABD uzay gemilerinin ay'a inip dönmeyi başarmaları

  1970 Sovyetler Birliği'nin ticaret ve yatırım olanakları yolunda Federal Almanya ile görüşmelere başlaması

  1973 Ocak İngiltere İrlanda ve Danimarka'nın Avrupa Topluluğu'na tam üye olmaları

  1973 İsrail ile Arap devletleri arasında Ramazan Savaşı; petrol ambargosu ve ardından petrol fiyatlarının yükselmesi

  1975 Yumuşamanın göstergesi olan Helsinki Anlaşması

  1978 Çin Halk Cumhuriyeti'nde Deng Şaoping'in önderliğinde ekonomik reformların başlaması

  1979 Mısır ile İsrail arasında Camp David Andlaşması'nın imzalanması

  1979 İran'da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcıların bir devrimle yönetimi ele geçirmesi

  1979 Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi
  ______________________________ __________

  1980-1988 İran-Irak savaşı

  1981 Ocak Yunanistan'ın AT'ye tam üye olması

  1985-1991 Ülkesinde glasnost ve perestroika'yı uygulamaya çalışacak olan Michael Gorbachev'in başkanlık süresi

  1986 Ocak İspanya ve Portekiz'in AT'ye tam üye olması

  1987 Temmuz Avrupa Tek Senedi'nin (Single Act) kabul edilmesi

  1988 Nisan Türkiye'nin AT'ye tam üyelik başvurusunda bulunması

  1989 Doğu Avrupa'da marksist ekonomilerin çökmesi

  1989 Kasım Berlin Duvarının yıkılması
  ______________________________ __________

  1990 Sovyetlerin dağılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi

  1990 Ağustos Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi
  1990 Ekim Almanyaların birleşmesi

  1991 Aralık Bağımsızlık Devletler Topluluğu'nun kurulması

  1995 Ocak İsveç Finlandiya ve Avusturya'nın Avrupa Birliğine tam üye olmaları

  1996 Ocak Dayton Barış Andlaşması ile Bosna Savaşı'nın sona ermesi...

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  96'dan sonrası neden yok?


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş