Mona Lisa (La Gioconda veya La Joconde olarak da bilinir) İtalya Floransa'daki Rönesans sırasında Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine resmedilmiş 16. yüzyıl yağlıboya portresidir. Çalışma halen Fransa Hükümeti tarafından özümsenmektedir ve Paris'teki Louvre Müzesi'nde Francesco del Giocondo'nun karısı Lisa Gherardini Portresi başlığı altında sergilenmektedir.

Tablodaki kadın yüzündeki "gizemli gülümseme" ile sanat tarihinin bir parçası haline gelmiştir. Da Vinci Mona Lisa tablosu için çalışmalarına 1503 yılında başlamış ve dört yılda tamamlamıştır. Tablonun güvenliği gelişmiş bir x-ışını sistemiyle sağlanmaktadır.

Kaynak : WikiPedia