İslamiyetten önceki dinler Çeşitli Dünya Dinleri şunlardır;

1 Afrika Geleneksel Dini
2 Ana Yerli İnançlar
3 Bahailik
4 Budizm
5 Cao Dai
6 Çin Geleneksel Dini
7 Farangizm
8 Hristiyanlık
9 İslamiyet
10 Jainizm
11 Juche
12 Mormonluk
13 Musevilik/Yahudilik
14 Neopaganizm
15 Rastafari Akımı
16 Sihizm
17 Şinto
18 Tengricilik
19 Tenrikyo
20 Tinselcilik
21 Üniteryan Üniversalizm
22 Yehova’nın Şahitleri
23 Zerdüştlük

ALINTIDIR.