Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  yildiz Emevi ve Abbasilerin Mevaliye Karşı Uygulamaları ve Etkileri

  Emevî İktidarının Tutumu
  Muaviyenin iktidara gelmesiyle birlikte Müslüman toplumun yaşam koşulları ve olaylara bakış açıları derinden değişim sürecine girmiştir

  Çünkü onunla birlikte hilafet sisteminde değişiklikler meydana gelmiş; hanedanlık ve saltanat olarak nitelendirilebilecek14 bir uygulamaya geçilmiştir Bunun yanı sıra yeni siyasi açılımlara ve dizayn edilen yeni ekonomik sisteme dinî meşruluk kazandırılmaya çalışılmıştır Bu uygulamalar muhatap kesimlerden biri olarak mevâlîyi birçok açıdan etkilemiş ve enerjilerini değişik yönlere sevketmiştir

  Emevîler kendi iktidarlarını güçlü kılmak yönetimlerini meşru zemine yerleştirmek söylemlerinden rahatsızlık duydukları muhalefetin gücünü ve direncini kırabilmek adına insan iradesini görmezlikten gelerek Cebr düşüncesinden yararlanmak istemişler ve bu doğrultuda yaptıklarını Allahın Takdiri çerçevesinde temellendirmeye çalışmışlardır Bu süreci Rabbim beni bu göreve ehil görmeseydi onu bana bırakmazdı Bizde bulunmasını Allah çirkin görseydi değiştirirdi Ben Allahın hazinesinin sahibiyim Allahın verdiğini verir onun yasakladığını yasaklarım 15 söylemi ile birlikte Muaviye başlatmıştır

  Böylece makam ve konumları itibariyle güçlü ve etkin insanlar ekonomik alanda oluşan krizin yanlışlıkların haksızlıkların ve olumsuz görülen uygulamaların kendileri ile ilgili olmadığını her şeyin Allahın takdiri ile olduğunu söyleyerek sorumluluktan kaçınmışlardır16 Oysa -iktidara geliş yöntemi ne olursa olsun- yöneticinin adaleti uygulayacak biri olması halk kesimince her zaman istenmiştir Söz gelimi saltanat usulüyle hilafete gelmesine rağmen Ömer b Abdulazizin hemen hemen her müslüman grup tarafından takdir edilmesinin arka planında adil bir yönetim17 göstermesi yatmaktadır

  Emevîler döneminde Müslüman toplumun yapısı ağırlıklı olarak Araplar ve kendi varlığını yeni hissettirmeye çalışan mevâlîden oluşmaktaydı Fethedilen yeni bölgelerde İslâmı kabul eden Arap olmayan unsurlar hem yöneten kesim hem de Arap kamuoyunda mevâlî olarak adlandırılmış ve idarî siyasî ekonomik ve sosyal olarak hayatın her alanında ikinci sınıf vatandaş gibi görülmüşlerdir Bu dönemde mevâlî Arap olan müslümanların yararlandığı birçok imkândan yararlanamamış ve bu yöndeki istek ve uygulamalar yadırganmıştır Söz gelimi Hadis ilminde öne çıkan ve takva sahibi bir insan olarak bilinen Sudan asıllı mevâlî18 Sâid b Cübeyr (95/714) Kûfe kadılığına tayin edildiğinde bazı gruplar bu atamaya kadılığın Arablara özgü bir meslek olduğunu düşündüklerinden dolayı tepki
  göstermişlerdir19

  Yine bu dönemde mevâlî orduda müslüman Araplar gibi süvari olarak değil de ancak piyade olarak bulunabilme hakkını elde edebilmiştir Üstelik Arap süvarilerden daha az aylık ve daha az hisse alıyorlardı Ayrıca mevâlî feyden pay alamıyor ganimetlerden de cüzi oranda yararlanabiliyordu Bu çerçevede Muhtar es-Sakafî mevâlîye feyden pay ayırdığı için Kûfeli Araplardan tepki görmüştür20 İlmî ve fikrî alanda da etkili olan mevâlînin Mekke Yemen Mısır Suriye Cezire Horasan ve Basrada meşhur alimler yetiştirdiği görülmektedir

  Bu durum dönemin halifesi Abdulmelik (86/705)in endişe duymasına21 neden olmuştur Mevâlînin varlığı ve gücü hissedilmeye başlandıktan sonra Emevîler çözmek zorunda oldukları önemli bir sorunun ayrımına vardılar Halife Abdulmelik bu duruma çare bulmak için Haccacı Iraka vali olarak atadı22 O da Basra Camiinde okuduğu hutbede karşımda koparılma zamanı gelmiş bazı olgunlaşmış kelleler görüyorum; onların sahibi benim 23 demek suretiyle ilk gövde gösterisini yaptı Emevî yönetiminin tutumu ve Haccacın mevâlîye karşı uygulamış olduğu ekonomik politika devletin yöneticileri ile yönetilen kesim arasındaki gerginliğin tırmanmasına yol açmıştır Emevîler döneminde devletin biri ganimetler diğeri vergiler olmak üzere iki gelir kalemi vardı

  Esasen devlet fetihlerin durmasıyla gelir gider dengesini sağlamada zorluk çekmekteydi Çeşitli düzenlemelere gidilmesi ve mevâlîden vergi alınma isteği bu dengeyi tutturma ihtiyacından kaynaklanmaktaydı24 Haccacın harac toplamak için görevlendirdiği amilleri kendisine mevâlînin müslüman oldukları için bunlardan harac alınamayacağını yazmışlarsa da Haccac Basra ve diğer şehirlerde yerleşmiş olan ama harac ödemeyen herkesin şehirlerden çıkarılması emrini verdi Bu aşamadan sonra emrin muhatabı olan herkes bir meydanda toplanarak nereye gideceklerini bilemez durumda ağlama protestosuna başladılar25

  Bu sessiz direnişe rağmen mevâlî hükümet tarafından şehirlerin dışına sürülmüş ve daha önce geldikleri yerlere geri gönderilmiştir

  ALINTIDIR.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Emevîlerin mevâlîye uygulamış oldukları ekonomik politika Arap üstünlüğüne dayalı tutumları Emevî-Haşimî çekişmesinin doruk noktaya ulaşması vb sosyo politik olaylar ilgili birçok kesimi muhalif kanatta toplamıştır Emeviler bu muhalefeti susturmak veya alt etmek için ulemanın desteğinden de yararlanmak istemişlerdir Söz gelimi Zührî (124/742) Kaderiyyenin kanının helal olduğuna dair Abdulmelik

  b Mervana fetva vermiştir

  33 Hasan Basrî gibi vali ve halifeleri uyarmanın ahlakî bir sorumluluk olduğunu söyleyen alimler de olmuştur O Emevilere karşı isyan edenleri uyarmayı da ihmal etmemiş ve emire itaatin şart olduğunu söyleyerek ayaklanmalara taraftar olmamıştır34 Onun geleneğinden gelen Amr b Ubeyd (144/761) de ceza olarak bir hırsızın elinin kesildiğini gördüğünde -yöneticileri kastederek- gizli hırsız açık hırsızın elini kesiyor35 demiştir

  Bu arada Emevi saltanatının sarsılmasında etkin bir rol üstlenen başka bir mevâlî hareketi de dikkat çekmektedir Bu hareket Türk diyarı olarak bilinen Horasanda Haris b Sureyc önderliğinde ortaya çıkmıştır36 Wellhausen Haris bSureycin İranlı müslümanlara devlet içinde vatandaş hukukunu kazandırmak amacıyla giriştiği bu teşebbüsü şöyle kritik eder: Haris daha evvelki devirlerde harekete
  geçmiş olsaydı ona bu mutaassıp inkılâpçı sıfatıyla Haricî denilecekti

  Fakat o Haricilerin ısrarla üzerinde durdukları müfrit fikirlere saplanmamıştı Ne kendisine halife sıfatıyla biat ettiriyor ne de başka birisi için biat topluyordu Murciî olarak ortaya çıkmıştı Murciîlik ise; bir toplanma politikasıydı. 37 Bu kişi haksızlığa uğrayanlarla birlikte
  devlete karşı çarpışan Mesih rolüne bürünmüş bir mazlumlar kurtarıcısı38 olarak görülmüştür Bu hareketin mensuplarını kendine bağlamayı başaran Abbasiler onların yardımıyla zafere ulaştılar39

  Böylece Emevîlerin tebasına ve özellikle mevâlîye karşı sürdürdüğü katı rejim en büyük protestoyu mevâlîden almış oldu Bu bir anlamda mevâlînin Araplara karşı üstünlüğüydü Genel olarak Emevî iktidarının menfaatlerini dinin önüne almaları Haccacın mevâlîye karşı uygulamış olduğu ekonomik politikanın bazı halifelerce desteklenmesi kabileci ve ırkçı tutumların Sergilenmesi gibi uygulamalar; söz konusu iktidarın kendi sonunu hazırlayan sebeplerdi Hem müslümanlığın gereğini yapmak isteyen hem de kültürel kimliklerini korumak isteyen ama mevâlî nitelemesiyle dışlanan itilen kakılan bu kesim bu sonun hazırlanmasında öncülük yapmıştır

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş