İndus Nehri Uygarlıkları – Delhi Sultanlığı Hakkında - Delhi Saltanatı - Delhi Sultanlığı Kuruluş Ve Yıkılış Tarihi

Delhi Sultanlığı (دلی سلطنت Delhi Saltanat) ya da Sultanat-ı Hint (1206 – 1526) yılları arasında Hindistan’da hüküm sürmüş hanedanlardır: Türk kökenli olan Kölemen Hanedanı (Hint ‘Memlûk’ Hanedanı; 1206-90) melez Türklerden olan Halaci Hanedanı (1290-1320) Tuğluk Hanedanı (1320-1413) Seyyid Hanedanı (1414-51) ve Afgan kökenli olan Lodi Hanedanı (1451-1526). 1526 yılında Delhi Sultanlığı yeni ortaya çıkan Babür İmparatorluğu içinde erimiştir.

Başkent: Delhi
Dini: Sünni İslam Hanefi Fıkh
Yönetim: Monarşi

Yönetim
- 1206-1210 Kutbiddin Aybak
- 1517-1526 İbrahim Lodi

Tarih
- Kuruluş tarihi 1206
- Yıkılış tarihi 1527

ALINTIDIR.