Kanyon Dünya yüzeyinde nehirlerce oluşturulmuş derin vadilere verilen ad.

Birçok kanyonu; uzun süreli erozyonların yaylalar üzerinde oluşturduğu bilinmektedir. Kanyon yapılarının iki yanlarındaki duvarlar erozyon ve aşınmaya dayanıklı sert kayalardan oluşur. Bunlar granit ya da kumtaşı gibi oluşumlardır. Kanyon oluşumunda hızlandırıcı etkisi olan hava akımları kuru alanlarda sulak bölgelere nazaran daha etkili olduklarından kanyonlara bu tür bölgelerde daha sık rastlanır.

Sualtı Kanyonları adından da anlaşılacağı üzere deniz taban seviyesinde oluşan kanyon yapılarıdır. Karasal olanlarla hemen hemen aynı özelliklere sahip olan ve genellikle nehir ağızlarında vücut bulan bu yapıların oluşumlarında sualtı akıntıları temel etkendir. Türkçe'ye Frenk dillerden gelen Kanyon adı kaynağı İspanyolca asıllı olan cañón sözüdür.

Bu doğal oluşumun en bilinen ve en büyük örneği Arizona'da bulunan Büyük Kanyon'dur. Amerika Birleşik Devletleri'nin güney-doğu'sunda yer alan bu kanyon arkeolojik önem taşır; bunun nedeni Amerika kıtasının ilk sahipleri olarak da bilinen Kadim Pueblo Halkının bu çevrede geniş yerleşimler kurmuş olmasıdır.Geniş bir kanyonun içinden akan bir nehir duvarları jeolojik bir merdiveni andıran kanyonlar oluştururabilir. Bunlar siperli nehir ((entrenched river)) olarak anılırlar zira bu tip nehirlerin akış yollarını değiştirmeleri epey zordur.

Colorado River ve Snake River (ABD kuzey-doğu) bu yapılara örnek teşkil edebilecek iki nehirdir.Grand Kanyon
Wikipedia


Amerika Birleşik Devletleri Arizona’da bulunan büyük kanyon Dünya’nın en büyük kanyonudur. Peki kanyon ne demektir?


Kanyon nehirlerin aşındırmasıyla oluşan vadilere verilen addır. Milyonlarca yıldır orada akan Kolorado Irmağı kanyonu milyonlarca yıl boyunca aşındırarak Büyük Kanyon’un oluşmasını sağlamıştır.

Zamanında Kızılderili’lerin büyük kanyon duvarlarında kendilerine yaşam yerleri oluşturduklaır bilinmektedir.

1540 yılın İspanyol Garcia Lopez De Cardenas Büyük Kanyonu keşfeden ilk Avrupalı’dır.

Sayılarla ifade etmek gerekirse Büyük Kanyon 466km uzuluğundadır. Derinliği ve genişliği bölge bölge değişim gösterse de genişliği 400m ve 2.4km arasında değişmektedir. En derin yerlerinde derinlik 1.6km ye kadar ulaşmaktadır.

Dünyanın en büyük kanyonu olan Büyük Kanyon ile ilgili ilk bilimsel araştırma ise john Wesley Powell tarafından 1869 da yapılmıştır.

Alıntı